Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Εγκύκλιος 4 σε 1 για τους ΟΤΑ: Γ.Γ., Συνεργάτες, Αποσπάσεις Αιρετών και 3Κ


16/9/2019
Σειρά αυτοδιοικητικών ζητημάτων που τροποποίησε ο ν.4623/2019, αφορά Εγκύκλιος με την ένδειξη «εξ.επείγον» του Υπουργού Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκου, που εκδόθηκε την 13η Σεπτεμβρίου.

Στο περιεχόμενό της γίνεται συνοπτική αναφορά για:
1) τους Γραμματείς των ΟΤΑ (Γενικοί Γραμματείς Δήμων και Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών),
2) τους Συνεργάτες των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών (Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες),
3) την απόσπαση υπαλλήλων που εξελέγησαν Αιρετοί και δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης,
4) το διορισμό των επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών της Προκήρυξης /2018.

Ειδικά για την ανάληψη καθηκόντων των Γενικών Γραμματέων Δήμων και Συνδέσμων, σημειώνεται πως με την παρ.1β του αρ.15 του ν.4623/2019 προβλέπεται η Απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα στους Δήμους ή Συνδέσμους οργάνου (Δήμαρχος ή Πρόεδρος, αντίστοιχα) να ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
Συνεπώς, ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης διορισμού του, με στόχο την άμεση υποστήριξη του οργάνου που τον προσέλαβε.
Αντιστοίχως, το ίδιο ισχύει για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών, βάσει της παρ.3α του αρ.15, ενώ επιπλέον για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας δεν απαιτείται πλέον η έκδοση σχετικής δημόσιας Προκήρυξης και ο διορισμός του γίνεται απευθείας από το αρμόδιο όργανο.

Ο Υπουργός, επιπλέον, ενημερώνει ότι με την παρ.3 του αρ.114 προστέθηκε εδάφιο στην παρ.5α του αρ.18 του ν.1735/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.32 του ν.4257/2014, και λαμβάνεται πλέον μέριμνα για όσους υπαλλήλους παραιτήθηκαν, λόγω κωλύματος, για να εκλεγούν αιρετά μέλη Συμβουλίων ΟΤΑ και αφού εξελέγησαν δεν ανέλαβαν θέση ευθύνης (Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι ΝΠΔΔ).
Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλλη Υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη Υπηρεσία προς το Δήμο όπου εξελέγησαν.
Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αλλά και το σκοπό του νομοθέτη να μεριμνήσει για όσους υπαλλήλους εξελέγησαν μέλη Συμβουλίων ΟΤΑ, πλην όμως δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης ή εν συνεχεία απώλεσαν αυτήν, ότι στο ρυθμιστικό πεδίο της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν όσοι αποποιήθηκαν της εκλογής τους και εκδόθηκε σχετική διαπιστωτική πράξη επανόδου στην υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ν.4623/2019 (ήτοι 9.8.2019), λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού σημείου δημοσίευσης του νόμου προ της παρελεύσεως της σχετικής προθεσμίας για την αποποίηση της εκλογής
Η διαδικασία απόσπασης:
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει την Υπηρεσία προτίμησης.
- Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης απόσπασης είναι ο Υπουργός Εσωτερικών σε περίπτωση απόσπασης του υπαλλήλου σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού ή σε όμορο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σε περίπτωση απόσπασης σε Υπηρεσία του Δημοσίου ή σε ΝΠΔΔ του Δημοσίου, η απόσπαση διενεργείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
- Οι αποδοχές του υπαλλήλου καταβάλλονται από τον Φορέα υποδοχής.
- Η διάρκεια των εν λόγω αποσπάσεων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και για τον Φορέα προέλευσης και για τον Φορέα υποδοχής, αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπάλληλο ασκούν τα καθήκοντά τους ως Αιρετοί σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λήγει αυτοδίκαια η απόσπασή τους και υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα στον Φορέα της οργανικής τους θέσης.
Η απόσπαση των παραπάνω υπαλλήλων διενεργείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩhttp://www.airetos.gr

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Προβληματισμοί και προσδοκίες για τη νέα Κομισιόν


Άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στην Εφημερίδα «Τα Νέα»

Τη νέα δομή της Κομισιόν, του σώματος της εκτελεστικής εξουσίας της Ένωσης, καθώς και τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων παρουσίασε η επερχόμενη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ακολουθώντας το παράδειγμα Γιούνκερ ο οποίος προχώρησε σε δραστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και ευρεία ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε σημαντικά χαρτοφυλάκια, που συνδυάζεται και με την αλλαγή των στόχων. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γίνεται βασική προτεραιότητα μαζί με την ανάδειξή της ως «soft power» στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή ώστε η Ένωση να μπορεί να προωθήσει τη δική της ατζέντα και κανόνες.
Η ανάληψη του ρόλου του Αντιπροέδρου από τον Μαργαρίτη Σχοινά είναι μία σημαντική Ελληνική επιτυχία που πιστώνεται κυρίως στον ίδιο λόγω της δραστηριότητας και της παρουσίας του στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς όλα αυτά τα χρόνια. Η επιλογή όμως του ονόματος του χαρτοφυλακίου από τη νέα Πρόεδρο «Προστασία του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής,», σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες για την Μεταναστευτική Πολιτική και την Ασφάλεια, σχολιάστηκε αρνητικά από την πλειοψηφία του διεθνούς τύπου. Οι αντιδράσεις ήταν μάλιστα τόσο έντονες που οδήγησαν τόσο τον Γιούνκερ όσο και το Κοινοβούλιο να ζητήσουν ήδη από την δεύτερη ημέρα την αλλαγή του επίσημου τίτλου.
Τι άραγε σημαίνει για την κυρία φον ντερ Λάιεν ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ιδιαίτερα όταν αποφασίζει να δώσει το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο της Διεύρυνσης στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης του κ. Όρμπαν και συνυπεύθυνο για τη διολίσθηση της Ουγγαρίας στο μέτωπο του Κράτους Δικαίου και της ανεξαρτησίας των θεσμών.  Η ευθύνη του ελέγχου συμμόρφωσης των προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όπως η Αλβανία αλλά και η παρακολούθηση της Τουρκίας από έναν τέτοιο πολιτικό προερχόμενο από την κυβέρνηση του Όρμπαν, δε μπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη. Πως μπορεί να ζητά την τήρηση των κριτήριων της Κοπεγχάγης, αυτός που τα παραβιάζει εκ των έσω;
Στα θετικά βέβαια θα ήθελα να σημειώσω ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το rescEU την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ως ένα κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής καθώς πλέον αποτελεί την κυρία αρμοδιότητα του νέου Επιτρόπου διαχείρισης κρίσεων Janez Lenarčič. Επίσης θετικές προσδοκίες δημιουργεί η ισχυρή παρουσία Επιτρόπων που προέρχονται από την Σοσιαλιστική Ομάδα και η ανάληψή σημαντικών χαρτοφυλακίων όπως της Οικονομίας, της Συνοχής και της Απασχόλησης.
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι ακροάσεις των νέων Επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί οι Ευρωβουλευτές θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους βάσει των ικανοτήτων, των θέσεων και των απόψεών τους, αν μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να ζητήσουμε την αντικατάστασή τους ή την αλλαγή του χαρτοφυλακίου τους. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και με τον Ούγγρο υποψήφιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με συμβιβασμούς που βασίζονται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Χρειαζόμαστε γενναίες αλλαγές για να σταματήσει να ξεθωριάζει το ευρωπαϊκό όραμα.

AGRAFA NEWS ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Στερεά Υπεροχής – Πατρίδα μας η Στερεά – Ελεύθερη Στερεά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία, Σάββατο 14 /09/2019
ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Η περιοχή του Καραβόμυλου του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας είναι ανάστατη.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στο μάτι το κυκλώνα μιας και εντελώς αιφνιδιαστικά
αποφασίστηκε η δημιουργία νέου hot spot στην περιοχή του Καραβόμυλου, δίπλα στον
οικιστικό ιστό, χωρίς υποδομές ανθρώπινης διαμονής και υγιεινής, θέτοντας σε κίνδυνο
τόσο την υγεία των ανθρώπων που θα εγκατασταθούν όσο και την κοινωνική ειρήνη .
Χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς κανένα Περιφερειακό Σχεδιασμό,
έχουμε ενημέρωση μόνο ότι προβάλουν τα ΜΜΕ ενώ μαθαίνουμε για συναντήσεις
μονοκομματικού χαρακτήρα (Περιφερειάρχη, Βουλευτών ΝΔ, Δημάρχου) αποκλείοντας
όλους τους υπόλοιπους, Βουλευτές, επικεφαλής Περιφερειακών και Δημοτικών
παρατάξεων και εκπροσώπους βασικών κοινωνικών εταίρων.
Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι
αυξάνονται οι προσφυγικές ροές και απαιτεί ευρύτερους σχεδιασμούς σε Περιφερειακό
επίπεδο και ευρύτερες κοινωνικές συγκλίσεις και συναινέσεις, προκειμένου να
σχεδιάσουμε λύσεις διεξοδικές.
Για τα παραπάνω,
καλούμε τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και τον Πρόεδρο του ΠΣ να συγκαλέσουν
εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουμε τα
εξής θέματα:
Επίσημη ενημέρωση.
Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης προσφυγικών ροών και Κέντρων φιλοξενίας
Προσφύγων.
Καθορισμός δράσεων για άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων.
Οι Περιφερειακές Παρατάξεις
1.ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
2.ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ
3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ

AGRAFA NEWS Ο άνθρωπος πίσω από τα φώτα της γέφυρας Τατάρνας.

Ο Γρηγόρης Φέρρας είναι ένας πολίτης που πρωτοστάτησε στον εντυπωσιακό φωτισμό της γέφυρας Τατάρνας. Κινητοποίησε αρμόδιες αρχές και με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια της υποδιεύθυνσης των Υδροηλεκτρικών Εργοστασίων της χώρας έφθασε σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που είδαν πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας με λήψεις από drone. Με μόνιμη διαμονή στο Αγρίνιο και ανεβαίνοντας συχνά στην Ευρυτανία τόπο καταγωγής της μητέρας του,με συχνή διαδρομή από την όμορφη γέφυρα Τατάρνας να βρίσκεται τότε στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς φωτισμό ήταν και το κίνητρο ώστε να πάρει πρωτοβουλία και να τοποθετηθούν φώτα σε αυτήν. Η υπομονή και η επιμονή τελικά τον επιβράβευσαν Πλέον η γέφυρα Τατάρνας ενδυνάμωσε την τουριστική προβολή της περιοχής αποτελώντας ένα όμορφο αξιοθέατο όχι μόνο την ημέρα αλλά πλέον και την νύχτα. Μία κίνηση που φαίνεται να είναι παράδειγμα προς μίμηση και να πιέσουν οι πολίτες και για άλλες γέφυρες όπως είδαμε πρόσφατα κάτι να κινείται..και για την γέφυρα Στράτου με την υπέροχη θέα κοντά στο Αγρίνιο. Ποτέ δεν είναι αργά..

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Θεατρική Παράσταση: Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σαρακατσαναίων

POSS DT Theatriki Parastasi Kosmas o Aitwlos poster
Δελτίο Τύπου Θεατρική Παράσταση: Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σαρακατσαναίων
Ολοκληρώθηκε η Θεατρική παραγωγή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ) με φορέα παραγωγής την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων-Νεαπόλεως Θάσου και την συνεργασία των Συλλόγων Σαρακατσαναίων Ν. Καβάλας Ο Φλάμπουρας, Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Σερρών Ο Κατσαντώνης, και του πολιτιστικού συλλόγου ΑΚΟΥΕΟΡΑ σε σκηνοθεσία του Κ. Νίκου Βεργίδη.
Η πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 στο Άγιο  βαπτιστήριο  της Λυδίας στην Λυδία Καβάλας. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Η παράσταση θα μεταφερθεί και θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και οι κατά τόπους Σύλλογοι  Σαρακατσαναίων που ενδιαφέρονται να προβάλουν την παράσταση, μπορούν να επικοινωνούν με την ομοσπονδία.
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται τις Κυριακές   

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Σχολικά κυλικεία: Τι τρόφιμα επιτρέπεται να πουλάνε στα παιδιά ..


11/9/2019
Συστηματικούς ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων ολόκληρης της χώρας ξεκινά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία των τροφίμων.
Παράλληλα, παρέχει οδηγίες για σωστή, ασφαλή, υγιεινή και θρεπτική διατροφή των παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών θα μπουν όλα τα ζητήματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που διατίθενται στους μαθητές.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κατά πόσο τα κυλικεία των σχολείων τηρούν τη νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα υγιεινής που οφείλουν να εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι των κυλικείων, τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη και κατά πόσον συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στη διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα επιτρεπόμενα προς πώληση τρόφιμα σε κυλικεία ή καντίνες των σχολείων είναι μόνο :
1. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
• Φρέσκα φρούτα − λαχανικά ανάλογα με την εποχή, καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα.
• Αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμάρια.
• Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων - καντινών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Συστήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωση του άμεσα μετά την παρασκευή του σε ποτήρια μιας χρήσης ανακυκλώσιμου υλικού.
• Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων - καντινών από φρέσκα, καλά πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών.
• Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων - καντινών, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού η λεμονιού.
• Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 330ml.
2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
• Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε ατομική συσκευασία έως 500ml πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο (1,5% − 1,8% λιπαρά).
• Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά (max.1,8%) σε συσκευασία έως 250ml.
Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά) χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε ατομική μερίδα έως 200 γραμμάρια.
• Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων που θα παρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. Απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.
• Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα τυριά ή τηγμένα τυριά και ανακατεργασμένα τυριά με αλειφώδη υφή.
3. ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
• Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό.
• Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια.
• Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια.
• Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια.
Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές : Κορεσμένα λιπαρά έως 3%, trans λιπαρά έως 0,1%, νάτριο έως 0,5%.
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
• Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα έως 60 γραμμάρια.
• Σταφιδόψωμο σε ατομική μερίδα έως 60 γραμμάρια.
• Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40 γραμμάρια, η οποία να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Κορεσμένα λιπαρά έως 3% trans λιπαρά έως 0,1% Νάτριο έως 0,5%.
• Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 γραμμάρια) με τις παρακάτω προδιαγραφές :
- Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.
- Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια, (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια, (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 γραμμάρια και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια.
• Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας − πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γραμμαρίων και με την συγκεκριμένη προδιαγραφή : Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη - φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% σε συνολικά λιπαρά και το 0,1% σε trans λιπαρά.
• Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές : Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό μονο−νάτριο. Για τη γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.
5. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
• Τα σάντουιτς - τοστ μπορούν να παρασκευάζονται με συνδυασμούς των τροφίμων των επόμενων παραγράφων. Μπορούν να είναι τυποποιημένα ή να παρασκευάζονται στο χώρο του κυλικείου − καντίνας αυθημερόν.
• Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού, ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό όπως ψωμάκι ατομικό, ψωμί για τοστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σησαμένιο κουλούρι. Συστήνεται το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν επιτρέπεται το μπριος, το κρουασάν ή το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει γλυκουρονικό νάτριο.
• Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται στην περίπτωση 2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, στοιχείο 5 της Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025/29-08-2013 Απόφασης.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα με τις παρακάτω προδιαγραφές : Κορεσμένα λιπαρά έως 1 %, νάτριο έως 1%.
• Λαχανικά όλων των ειδών.
• Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς.
• Αβγό καλά βρασμένο.
• Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου
• Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκών σάντουιτς με συνδυασμό των προαναφερόμενων ψωμιών και ως γέμιση 1 κουταλιά της σούπας μέλι ή μέλι με ταχίνι.
6. ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
• Κρέμα και ρυζόγαλο σε ατομικές μερίδες των 150 γραμμαρίων (με περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος έως 4%).
• Χαλβάς σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμάρια.
• Παστέλι σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμάρια.
• Μέλι σε ατομική μερίδα.
• Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατομική μερίδα έως 30 γραμμάρια.
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καραμελών.
7. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί καρποί όλων των ειδών χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια. Δεν επιτρέπονται οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί.
8. ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
• Εμφιαλωμένο νερό.
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρακάτω αφεψήματα : χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαντικών.
• Καφές μόνο για το προσωπικό.
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.
9. Επιτρέπεται η διάθεση και «βιολογικών προϊόντων» όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι αυτά εμπίπτουν στον ανωτέρω κατάλογο.
10. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποιημένους οργανισμούς.  http://www.airetos.gr
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Κ. ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε ,σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το πρώτο κουδούνι τόσο για τους μαθητές των λιγοστών σχολείων του Δήμου Αγράφων που γέμισαν με γέλια και παιδικές φωνές ξανά τις σχολικές αυλές όσο και για όλους τους δασκάλους και καθηγητές που θα τους συνοδεύσουν στο ταξίδι αυτής της νέας σχολικής χρονιάς.
Γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και αρκετός κόσμος συμμετείχαν στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Δήμαρχος Αγράφων καθώς και οι τέσσερεις Αντιδήμαρχοι, έδωσαν το παρών στις έδρες των πρώην «Καλλικρατικών» δήμων αντίστοιχα. Ο κ. Καρδαμπίκης βρέθηκε αρχικά στον αγιασμό του Δημοτικού σχολείου Κρέντης καθώς επίσης και στο Γυμνάσιο- Λύκειο Κερασοχωρίου όπου βρέθηκαν επίσης η Δ/ντρια κ. Σιούτα Βάσω, ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας κ. Δημητρίου , ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου- Κρέντης κ. Κοσμάς Χρήστος και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καραγιάννη- Λαθύρη Βασιλική. Ο κ. Παπαθανάσης καθώς και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας κ. Σκόνδρας Θωμάς παρευρέθηκαν στη Δημοτική ενότητα Απεραντίων και πιο συγκεκριμένα στη Γρανίτσα ενώ ο κ. Ζαχαράκης μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Μπράζια και κ. Κουτσιούμπα βρέθηκαν στο Ραπτόπουλο. Τέλος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σουλιώτη βρέθηκε στη Φραγκίστα ενώ ο κ. Μάκκας με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολοκώτσιο στον αγιασμό του Δημοτικού σχολείου Αγράφων.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Καρδαμπίκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στη δύσκολη αυτή περίοδο για όλους μας, το σχολείο μπορεί και επιβάλλεται να γίνει, χώρος δημιουργίας, ελπίδας και προόδου. Ως νέα Δημοτική Αρχή και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου μας, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα και θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σχολικό, που θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων των παιδιών μας. Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την βέλτιστη λειτουργία των σχολείων μας.»
Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Alexis Kardabikis, άτομα στέκονται

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Πόθεν Έσχες για τους Αιρετούς ΟΤΑ: Υπόχρεοι και Προθεσμίες


10/9/2019
Σε ισχύ βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή “Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης” και “Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων” (γνωστές ως “Πόθεν Έσχες”), με τους νέους Αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών να χρειάζεται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ιδίως για την αρχική Δήλωση που υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την απόκτηση της ιδιότητας του Αιρετού.
Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο ν.3213/2003 και έχουν τροποποιηθεί αμέτρητες φορές μέχρι σήμερα.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Ειδικά όσον αφορά τους Αιρετούς των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.1 του ανωτέρω νόμου, ως ισχύει,  Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
- οι Περιφερειάρχες
- οι Δήμαρχοι 
- οι Αντιπεριφερειάρχες
- οι Αντιδήμαρχοι,
- οι Πρόεδροι και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων
- οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.
Το άρθρο βεβαίως περιλαμβάνει σειρά άλλων ιδιοτήτων Υπόχρεων, που μπορεί να συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός Αιρετού (π.χ. οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των αμιγών ή μεικτών Δημοτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων Δήμων, κλπ), εδώ περιοριζόμαστε όμως στην αποτύπωση των ρητών αναφορών του αρ.1 στους Αιρετούς.
Να σημειωθεί ότι αμφισβητήσεις αποκλειστικά και μόνο ως προς την ιδιότητα του Υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της Αίτησης του ενδιαφερομένου (παρ.4 αρ.1 ν.3213/2003 ως ισχύει).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική Δήλωση υποβάλλεται από τους Υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Τα επόμενα έτη, το Πόθεν Έσχες υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των Υπόχρεων και για το επόμενο έτος. 
Ειδικά για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες υποβάλλεται για τρία έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας.  
Η ετήσια Δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Υπογραμμίζεται πως πλέον η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.pothen.gr.
Εκεί μπορεί να δει κανείς συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία, για τη συμπλήρωση της Δήλωσης, αλλά και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις.http://www.airetos.gr