Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Σας προσκαλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2019 που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με σκοπό την εφ' όλης της ύλης συζήτηση καθώς και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ & ΓΕΝΙΚΑ) 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Νόμου 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων" για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.[Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 2. Έγκριση λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Γρανίτσας το οποίο ιδρύθηκε βάσει της υπ' αριθμόν 23804 Φ. 109.1/15-07-2019 Υπουργικής Απόφασης και την δέσμευση διάθεσης κατάλληλου ακινήτου με προαύλιο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Νόμου 3463/2006 για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας αυτού με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδος ΑΕ. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του «ΔΙΚΤΥΟΥ» (Δήμων Περιοχής Πίνδου). [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 5. Έγκριση ψηφίσματος των πέντε (5) Δημάρχων που αφορά την δημιουργία αιολικού πάρκου και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις τοπικές κοινότητες των Αγράφων και Βραγγιανών. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 6. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου Καφαντάρειο Πνευματικό Κέντρο» [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 7. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης του Δήμου Αγράφων». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 8. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση έργου «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 9. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 10. Έγκριση νέας σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας" για την εκτέλεση δρομολογίων που θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 11. Εισήγηση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας". [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 12. Εισήγηση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες". [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 14. Έγκριση και καθορισμός των προϋποθέσεων για παροχή βραβείων σε μαθητές του Δήμου Αγράφων. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επανέγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 16. Επί αιτήσεων δημοτών που ζητούν την διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης - Αποχέτευσης. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 17. Αποδοχή χρηματοδότησης Γ' κατανομής 2019 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων [Εισηγήτρια: κα. Χρυσούλα Σουλιώτη, Αντιδήμαρχος] 18. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για όλα τα έργα του Δήμου και τον αναπληρωτή του [Εισηγήτρια: κα. Ευαγγελία Μαντή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος] 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Κερασοχωρίου». [Εισηγητής:κ. Ηλίας Μάκκας, Αντιδήμ.] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΦΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Χρονολογικό Αρχείο (Φάκελος Δ.Σ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δημοτικοί Σύμβουλοι Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου 2. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου 3. κ. Μάκκας Ηλίας του Κωνσταντίνου 4. κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη 5. κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου 6. κα. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου 7. κ. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη 8. κ. Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου 9. κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη 10. κα. Κουτσιούμπα Ευαγγελία του Δημητρίου 11. κ. Κολοκώτσιος Βασίλειος του Παναγιώτη 12. κ. Δημητρόπουλος Χρήστος του Δημητρίου 13. κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη 14. κ. Τσιάμης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 15. κ. Τάκης Κωνσταντίνος του Παντελή 16. κ. Σταμούλης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 17. κ. Κίτσιος Γεώργιος του Παναγιώτη 18. κα. Διώτη Αργυρώ σύζυγος Νικολάου 19. κα. Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική του Σεραφείμ 20. κ. Μάκκας Απόστολος του Ιωάννη Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 1 κ. Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου Αγράφων 2 κ. Ζαρμακούπης Αλκιβιάδης του Δημοσθένη Βαλαώρας 3 κ. Σκόνδρας Θωμάς του Κωνσταντίνου Γρανίτσας 4 κ. Γαλανός Χρήστος του Αθανασίου Δυτ. Φραγκίστας 5 κ. Κοσμάς Χρήστος του Δημητρίου Κερασοχωρίου 6 κ. Διώτης Γεώργιος του Νικολάου Παλαιοκατούνας 7 κ. Τριαντάφυλλος Σεραφείμ του Βασιλείου Ραπτοπούλου Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1 κα. Τσιάμη-Ζώτου Χριστίνα του Σωτηρίου Αν. Φραγκίστας 2 κ. Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου Βούλπης 3 κ. Αργυρίου Γεώργιος του Θεοδοσίου Βραγγιανών 4 κ. Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου Δάφνης 5 κ. Βασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου Κέδρων 6 κα. Γεωργαλή Μαρία του Γεωργίου Λεπιανών 7 κ. Γκούρλιας Γεώργιος του Θεοφάνη Λημερίου 8 κ. Κατσιάδας Επαμεινώνδας του Παναγιώτη Λιθοχωρίου 9 κ. Κολοκούρας Θεοφάνης του Λάμπρου Νέου Αργυρίου 10 κ. Κοντοβάς Άγγελος του Γεωργίου Παλαιοχωρίου 11 κ. Τσιούνης Λάμπρος του Θεοδοσίου Πρασιάς 12 κ. Γκιόλιας Αθανάσιος του Γεωργίου Τοπολιάνων 13 κ. Βασιλείου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Τριποτάμου 14 κ. Τσιτσικάος Χρίστος του Επαμεινώνδα Τροβάτου 15 κ. Τάκης Γεώργιος του Ιωάννη Αγ. Δημητρίου 16 κ. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου Βίνιανης 17 κ. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου Επισκοπής 18 κ. Μπαλατσιάς Βασίλειος του Νικολάου Μαραθιά 19 κ. Μπούρας Νικόλαος τουΚωνσταντίνου Μαράθου 20 κ. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου Μαυρομμάτας 21 κ. Τόλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μοναστηρακίου 22 κ. Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Σιβίστας 23 κ. Πεσλής Παναγιώτης του Βασιλείου Τριδένδρου 24 κ. Χειλάς Ιωάννης του Δημητρίου Χρύσως 25 κ. Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελισσάριου Επινιανά

AGRAFA NEWS Eνάντια στην εγκατάσταση αιολικών στα βουνά των Αγράφων οι Έλληνες Οδηγοί Βουνών


09 Οκτ. 2019 / 12:51Eνάντια στην εγκατάσταση αιολικών στα βουνά των Αγράφων οι Έλληνες Οδηγοί Βουνών
Επιστολή διαμαρτυρίας του Σ.Ε.Ο.Β. για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Άγραφα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην Ελλάδα τη διεύρυνση της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ στη χώρα μας, συναντάται κυρίως με τη χρήση φωτοβολταϊκών μονάδων και αιολικών εγκαταστάσεων – ανεμογεννητριών. Είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, εφ’όσον αυτές παράγουν όσο το δυνατό πιο καθαρή ενέργεια και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής. Δε θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς τη στιγμή που το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στο περιβάλλον και την προστασία και διατήρηση του.
Αναγκαζόμαστε όμως να παρέμβουμε και να σταθούμε στο πλευρό πολλών οργανώσεων και συμπολιτών μας, που εκφράζουν την ανησυχία τους διαμαρτυρόμενοι για τις πρακτικές που ακολουθούνται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Ελληνική επικράτεια. Ενοχλούμαστε από την ισοπεδωτική άποψη ότι οι ανεμογεννήτριες επιτρέπεται να μπούνε παντού, όπως διαπιστώνουμε στην περίπτωση των Αγράφων και άλλων ορεινών περιοχών.
Τα Άγραφα είναι από τις πιο παρθένες και αμόλυντες περιοχές της Ελλάδας με φυσική ομορφιά, με σπάνια χλωρίδα και πανίδα και η άποψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό άλλοθι που να μπορεί να αντισταθμίζει τη ζημιά που πρόκειται να γίνει. Γνωρίζουμε πια από προηγούμενα παραδείγματα πως δεν είναι μόνο η ανεμογεννήτρια που εγκαθίσταται και λειτουργεί τελικά, αλλά ολόκληρη η υποδομή που πρέπει να συντελεστεί για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Το πράσινο ζήτημα είναι ψηλά στην ατζέντα κάθε χώρας, και πολύ σωστά, ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε το πραγματικό κόστος της αιολικής ενέργειας.
Εάν κοιτάξουμε τη διαδικασία της οικοδόμησης ενός τέτοιου χώρου, δρόμους πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, το τεράστιο ποσό του σκυροδέματος που απαιτείται για να προσδεθούν οι ανεμογεννήτριες στο έδαφος, τότε όλη η ιδέα αποδεικνύεται λιγότερο πράσινη. Υπάρχει πληθώρα μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και κειμένων από εμπειρογνώμονες του ίδιου του κλάδου, που συνηγορούν στην άστατη απόδοση και το υψηλό οικονομικό αλλά και περιβαλλοντολογικό κόστος της λειτουργίας των ανεμογεννητριών στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες των ψηλών βουνών.
Εμείς προσθέτουμε ότι με αυτές τις πρακτικές υπονομεύεται η αντίστοιχη δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού, που εδώ και χρόνια τον αποκαλούμε «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας. Ένας από τους αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού είναι και ο ήπιος τουρισμός ενεργούς αναψυχής, ή εναλλακτικός, ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως ονομάζεται κατά περίσταση και αποτελεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Τα Άγραφα για εμάς τους Οδηγούς Βουνού αποτελούν ένα ιδιαίτερο τόπο, ένα τόπο που και εμείς τον προσεγγίζουμε με διακριτική ευλάβεια, έχοντας γαλουχηθεί σε αυτόν και γνωρίζοντας πως προσφέρει άπειρες δυνατότητες για την ήπια τουριστική ανάπτυξη, με την προϋπόθεση όμως να προστατεύεται ταυτόχρονα και ο χαρακτήρας τους.
Το ΣΕΟΒ ως Ελληνική δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, διαμαρτύρεται με αυτή την επιστολή για την σχεδιαζόμενη εξάπλωση των αιολικών εγκαταστάσεων σε όλους τους ορεινούς όγκους της χώρας. Με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ορεινούς, προστατευόμενους όγκους, θίγονται ευθέως τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών, τα δικά μας, όπως και ενός μεγάλου τμήματος του τουριστικού κλάδου. Πιστεύουμε ότι υπονομεύεται το μέλλον του τουρισμού ο οποίος είναι εδώ και δεκαετίες ο οικονομικός πυλώνας της Ελλάδας. Αρκεί να ανατρέξει κανείς στο χάρτη της ΡΑΕ http://www.rae.gr/geo/ για να βεβαιωθεί. Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές Νatura, ακόμα και εθνικά πάρκα, είναι στα σχέδια για αιολικές εγκαταστάσεις.
Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, με πιο ακραίο παράδειγμα αυτό των Αγράφων, όπου σχεδιάζεται εγκατάσταση περίπου 600 ανεμογεννητριών σε ένα φυσικό παράδεισο το χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτο. Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν σε απόκρημνες κορυφές πάνω από 2000 μέτρα υψόμετρο. Πουθενά αλλού στον κόσμο -πλην ελάχιστων εξαιρέσεων όπου το μέσο υψόμετρο είναι έτσι και αλλιώς ψηλό- δεν εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε τόσο ψηλά βουνά.
Ελπίζουμε οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν επιτέλους για αυτό που συμβαίνει στην ύπαιθρο μας, εξετάζοντας τα στοιχεία και τον αριθμό των αιτήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, για να συνειδητοποιήσουν την κλίμακα του τι συμβαίνει. Οι φορείς και οι πολίτες που δραστηριοποιούνται για την προστασία των Αγράφων μας ενημερώνουν: «από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων, συνειδητοποιούμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή για την πληθώρα αιολικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τελική κατάληξη την πλήρη ισοπέδωση των κορυφογραμμών των Αγράφων και του μεγαλύτερου μέρους της Πίνδου, ενός μοναδικού φυσικού τοπίου απαράμιλλης ομορφιάς με αλπικές κορυφές και πυκνά παρθένα δάση, χαράδρες και ποτάμια, αλλά και ενός τόπου με πολύ σημαντική λαϊκή παράδοση και ιστορία».
Είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται για το περιβάλλον της Ελλάδας.Καλούμε σε συζήτηση και προσφέρουμε ταυτόχρονα τις υπηρεσίες μας για να αποσαφηνισθεί ο συγκριτικός βαθμός συμμετοχής των κλάδων τουρισμού και της αιολικής ενέργειας, στην πράσινη ανάπτυξη της χώρας μας, και το βαθμό που επωφελούνται ή ζημιώνονται οι τοπικές κοινωνίες και η συνολική αποκέντρωση.
Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα τα εξής μέτρα:
1. Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε εθνικά πάρκα
2. Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura
3. Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε δασικές περιοχές και κορυφές άνω των 1000 μ.
4. Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε σημεία τα οποία αποτελούν πεδία δραστηριότητας και ανάπτυξης τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων
5. Να υπάρξουν πολιτικές και συνολικός σχεδιασμός για την άμεση προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκαμψη του.
Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ)
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Παύλος Τσιαντός
Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Γουμπέρης  https://www.vimapoliti.gr

AGRAFA NEWS ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΛΜΑ, Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣΗ εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Alexis Kardabikis, άτομα στέκονται και κουστούμιΔ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο   Τ  Υ  Π  Ο  Υ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΛΜΑ, Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ
Ενημερωτικές πινακίδες κατεύθυνσης προς τον Δήμο Αγράφων και βελτίωση του οδικού δικτύου προς τη γέφυρα Τατάρνας αλλά και τη  γέφυρα Επισκοπής, ζήτησε από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κα. Μαρία Σιαλμά, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, στην συναντησή τους σήμερα στο Μεσολόγγι.
Ειδικότερα, ο κ. Καρδαμπίκης μαζί με το  πρώην ανώτερο στέλεχος της ΕΤΕ και σήμερα άμισθο σύμβουλό του, κ. Χαρίλαο Γρανίτσα, γνωστοποίησαν στην Αντιπεριφερειάρχη την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το οδικό δίκτυο προς την Ευρυτανία και ζήτησαν τον προγραμματισμό της  άμεσης βελτίωσής του, καθότι είναι πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και καταστροφικό για τα οχήματα.
Για την παντελή έλλειψη πινακίδων κατεύθυνσης επεσήμαναν ότι:
«Ο Δήμος Αγράφων, μεταξύ των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά, έχει επιπρόσθετα ως ζήτημα μείζονος σημασίας  και την παντελή έλλειψη ενημερωτικών πινακίδων κατεύθυνσης και σήμανσης  προς την περιοχή μας.Το εν λόγω πρόβλημα συναντάται και στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας,όπου και δεν απαντάται καμία πινακίδα που να δείχνει την κατεύθυνση προς την δυσπρόσιτη περιοχή μας.                                                                                                                                 Συγκεκριμένα, όσοι οδηγοί προτιμήσουν να μεταβούν στον Δήμο Αγράφων μέσω της γέφυρας του Ρίου Αντιρρίου και του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που είναι και η πιο σύντομηδιαδρομή, όσο και αν ψάξουν δεν θα εντοπίσουν καμία ένδειξη που να τους κατευθύνει σωστά στον προορισμό τους. Αν μάλιστα ταξιδέψουν νυχτερινές ώρεςκαι κυρίως το χειμώνα και για πρώτη φορά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φθάσουν στα χωριά μας.                                                                                                                    Επειδή η πιο πάνω περιγραφή της κατάστασης δεν έχει κανένα στοιχείο υπερβολής και απλά αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και των υπηρεσιών που εποπτεύετε να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειεςώστε να τοποθετηθούν οι πινακίδες κατεύθυνσης και να διευκολυνθούν τόσο οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το Δήμο Αγράφων αλλά και όσοι επισκέπτονται τα γειτονικά χωριά του Βάλτου  που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.                                                                                                                                              Είμαστε στη διάθεσή σας για την επισήμανση των σημείων όπου πρέπει να τοποθετηθούν.»

AGRAFA NEWS Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέχονται 9 υποτροφίες 1. MEDITERRANEAN COLLEGE


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
συνεχίζει για 5
η
χρονιά και προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν
με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια ( επίδοση στο Λύκειο ).
Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέχονται 9 υποτροφίες
1. MEDITERRANEAN COLLEGE
Τρείς υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα ), για το α’ έτος σπουδών
Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση
και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους > 60%.
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1320€΄έως
1500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης(150€).
2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Δύο ετήσιες υποτροφίες
3. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
4. MEDITERRANEAN PROFESSION STUDIES ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
Ειδικά για τα προγράμματα HND,διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με
υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις
(βαθμολογία έτους >60%).
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1070€), ανάλογα με το
πρόγραμμα) και στα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€)
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τα κοινωνικό-
οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο λύκειο). Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες
για τα σχετικά δικαιολογητικά, χορηγούνται από την Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη
1,36100 Καρπενήσι στην κ. Ζωή Σουφλερού τηλ.2237350743 και κ. Ιωάννης Παρούτσας τηλ.
2237350729.
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει αναρτηθεί το πλήρες
Δελτίο Τύπου.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 11/10/2019 στην ανωτέρω Διεύθυνση Ανάπτυξης