Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Πόθεν Έσχες για τους Αιρετούς ΟΤΑ: Υπόχρεοι και Προθεσμίες


10/9/2019
Σε ισχύ βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή “Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης” και “Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων” (γνωστές ως “Πόθεν Έσχες”), με τους νέους Αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών να χρειάζεται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ιδίως για την αρχική Δήλωση που υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την απόκτηση της ιδιότητας του Αιρετού.
Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο ν.3213/2003 και έχουν τροποποιηθεί αμέτρητες φορές μέχρι σήμερα.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Ειδικά όσον αφορά τους Αιρετούς των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.1 του ανωτέρω νόμου, ως ισχύει,  Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
- οι Περιφερειάρχες
- οι Δήμαρχοι 
- οι Αντιπεριφερειάρχες
- οι Αντιδήμαρχοι,
- οι Πρόεδροι και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων
- οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.
Το άρθρο βεβαίως περιλαμβάνει σειρά άλλων ιδιοτήτων Υπόχρεων, που μπορεί να συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός Αιρετού (π.χ. οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των αμιγών ή μεικτών Δημοτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων Δήμων, κλπ), εδώ περιοριζόμαστε όμως στην αποτύπωση των ρητών αναφορών του αρ.1 στους Αιρετούς.
Να σημειωθεί ότι αμφισβητήσεις αποκλειστικά και μόνο ως προς την ιδιότητα του Υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της Αίτησης του ενδιαφερομένου (παρ.4 αρ.1 ν.3213/2003 ως ισχύει).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική Δήλωση υποβάλλεται από τους Υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Τα επόμενα έτη, το Πόθεν Έσχες υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των Υπόχρεων και για το επόμενο έτος. 
Ειδικά για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες υποβάλλεται για τρία έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας.  
Η ετήσια Δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Υπογραμμίζεται πως πλέον η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.pothen.gr.
Εκεί μπορεί να δει κανείς συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία, για τη συμπλήρωση της Δήλωσης, αλλά και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητεςΣτόχος μας είναι να κυριαρχήσει η ομοιογένεια και όχι οι τοπικές ιδιαιτερότητες, σε επίπεδο χορευτικών τμημάτων των συλλόγων. Είναι γεγονός ότι η αυθεντική παράδοση και οι χοροί μας κινδυνεύουν να αλλοιωθούν σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που παρατηρούμε σε χορούς μας, όχι μόνο στις επίσημες εκδηλώσεις μας, αλλά ακόμη και στο Αντάμωμα μας, που παρουσιάζονται χορευτικά που δε συμβαδίζουν με τα δικά μας πολιτιστικά δεδομένα .                                                                                    

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων  (Π.Ο.Σ.Σ.)  σε συνεργασία με τον Σύλλογο  Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας ο  « Κατσαντώνης »,  για να υπηρετήσει την πιο βαθιά και εσωτερική παρόρμηση του ανθρώπου να εκφράσει τα συναισθήματα του και να υπηρετήσει τη τέχνη του χορού , διοργανώνει το σεμινάριο διδασκαλίας  παραδοσιακών  Σαρακατσάνικων χορών .
Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να δείξουμε στους χοροδιδασκάλους των συλλόγων μας και όχι μόνο ,την αυθεντική και σωστή παρουσίαση των χορών μας. Έτσι η δική μας χορευτική σκηνή και οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν,  θα  έρθουν σε επαφή με τα παραδοσιακά δρώμενα της Σαρακατσάνικης κουλτούρας, ανεβάζοντας, το σωστό αποτέλεσμα της κατάρτισης και της σωστής απόδοσης .
Η αναγκαιότητα  της διδαχής, προέκυψε μετά  τον προβληματισμό που απασχόλησε αρκετές φορές την Π.Ο.Σ.Σ., σχετικά με την ομοιομορφία, που πρέπει να παρουσιάζουν τα χορευτικά μας στις παρουσιάσεις τους. Έπειτα, από προσεκτική και σε βάθος παρατήρηση, έχουμε πλέον τη πεποίθηση ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων, ότι είναι επιτακτική ανάγκη, τα χορευτικά των Συλλόγων μας να εκτελούν και να αποδίδουν τους Σαρακατσάνικους χορούς όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα υφολογικά μας χαρακτηριστικά .