Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 20
η
Αυγούστου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαγρύπνηση για την προστασία από την Αφρικάνικη Πανώλη των Χοίρων
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι μετά την επιβεβαιωμένη εμφάνιση
κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην γειτονική μας Βουλγαρία, κρίνεται
απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των χοιροτρόφων της Περιφέρειάς μας
για την λήψη μέτρων προφύλαξης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανής εμφάνισης του
νοσήματος.
Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι ιογενές νόσηµα των αγριόχοιρων και των
χοίρων, υψηλής θνησιμότητας και μεταδοτικότητας, µε μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης και
αντοχή του ιού στο περιβάλλον. Οι αγριόχοιροι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην μετάδοση της
νόσου καθώς αποτελούν τη δεξαμενή του ιού. Στις χώρες όπου ενδημεί, η εκρίζωσή του
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κατά συνέπεια η αποτροπή εισόδου στη χώρα µας είναι
μεγάλης σημασίας.
∆εν υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο, ούτε θεραπεία. εν µεταδίδεται στον άνθρωπο,
ωστόσο όµως αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την εγχώρια χοιροτροφία και το εµπόριο µε
ολέθριες κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες. Μετά την επιβεβαίωση της νόσου σε μια
μονάδα εκτροφής, θανατώνονται όλα τα ζώα της υποχρεωτικά.
Τα κυριότερα συμπτώματα είναι αιμορραγίες σε διάφορα όργανα, ερυθρότητα
ρύγχους και αυτιών, αιμορραγίες και κυάνωση του δέρματος, πυρετός, ανορεξία,
ταχύπνοια, αποβολές, διάρροια (ίσως αιμορραγική), εμετοί, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα.
Στο νεκρό ζώο γενικά παρατηρούνται διάχυτες αιμορραγίες στο δέρμα και
κυάνωση, αιμορραγίες από την μύτη και το στόμα, σημάδια αιμορραγικής διάρροιας στο
πίσω μέρος του σώματος και αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα (σπλήνας, νεφροί, καρδιά,
πνεύμονας, στόμαχος, έντερο, ουροδόχος κύστη), παρουσία υγρού στις εσωτερικές
κοιλότητες του ζώου. Επιβεβαίωση της νόσου είναι δυνατή μόνο εργαστηριακά.
Ο κίνδυνος εισόδου της νόσου στη χώρα μας ελλοχεύει λόγω των αγριόχοιρων που
μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να έρθουν σε επαφή με μολυσμένους
αγριόχοιρους και, ενδεχομένως, λόγω της σίτισης των χοίρων με υπολείμματα τροφίμων,
ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που περιέχουν τον ιό.
Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος στις ημιεκτατικού ή εκτατικού τύπου
εκμεταλλεύσεις και στους οικόσιτους χοίρους (λόγω αυξημένης πιθανότητας επαφής με
ζώα άγριας πανίδας). σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος θα πληγεί άμεσα κυρίως
η συστηματική χοιροτροφία λόγω της επιβολής αυστηρών μέτρων στο εμπόριο ζώντων
ζώων και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης της περιοχής τους.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για το συγκεκριμένο νόσημα. Για το λόγο αυτό
εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του
νοσήματος στην εκτροφή.
Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος αγριόχοιρων στις εκμεταλλεύσεις όλων των
τύπων γιατί μέσω των εκκρίσεων (ρινικών, οφθαλμικών, της γενετικής οδού, σάλιου,
ούρων, κοπράνων) αν αυτοί είναι μολυσμένοι μπορούν να μεταδώσουν και να διασπείρουν
τον ιό άμεσα στα εκτρεφόμενα χοιρινά. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη
διατροφή των χοιρινών για την αποφυγή της έμμεσης μετάδοσης του ιού: Δε θα πρέπει να
χορηγείται ωμό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινών και ιδιαίτερα θηραμάτων αγριόχοιρων ως
ζωοτροφή σε εκτρεφόμενα ή κατοικίδια ζώα οποιουδήποτε είδους (χοίρους, σκύλους,
γάτες κ.τ.λ.). Οι νεκροί μολυσμένοι χοίροι πρέπει να απομακρύνονται άμεσα προς αποφυγή
κανιβαλισμού. Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση και με μηχανικά μέσα (ρουχισμός
του προσωπικού, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα), Οι μαλακοί κρότωνες του γένους
Ornithodoros spp. (τσιμπούρια) αποτελούν τόσο δεξαμενή, όσο και μηχανικούς μεταφορείς
του ιού. Αλλα έντομα, όπως κουνούπια και μύγες, μπορούν να παίξουν ρόλο στη μετάδοση
του ιού.
Αυστηρή πρέπει να είναι η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης στις εκτροφές, όπως:
• Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Απεντόμωση-Μυοκτονία των εγκαταστάσεων και αποπαρασίτωση ζώων σε τακτική βάση.
Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις, στα
εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις
εγκαταστάσεις.
Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή
με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και
εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
Ελεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών. Αποφυγή διατροφής των χοίρων με χυλό που
μπορεί να περιέχει υπολείμματα χοίρειου κρέατος. Συστήνεται ο βρασμός του χυλού για 30
λεπτά πριν την κατανάλωση από τα ζώα.
• Ελεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις.
Χώρος απομόνωσης για τα ζώα που νοσούν καθώς και για τα ζώα που εισέρχονται για
πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξη τους με τα ήδη υπάρχοντα ζώα.
Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών,
ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά
πιστοποιητικά).
• Καθημερινός έλεγχος των ζώωνTselas SignatureTselas Signature
 • Οι κανόνες αυτοί αφορούν και τους κατόχους οικόσιτων χοίρων, δηλαδή αυτών που
  διατηρούνται σε αυλές. Ειδικότερα για τις οικόσιτες εκμεταλλεύσεις, εκτός των παραπάνω
  πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
  1. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου, ο οποίος θα εμποδίζει
  οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα
  αγριογούρουνων.
  2. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο των χοίρων και όσους
  εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων, δηλαδή χρήση
  σαπουνιού και απολυμαντικού διαλύματος.
  3. Καθαριότητα του χώρου στέγασης των χοίρων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς
  και λοιπών αντικειμένων.
  4. Περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρο στέγασης των χοίρων στο
  ελάχιστο δυνατό.
  5. Σωστή συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων.
  6. Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.
  7. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων με τη χρήση των κατάλληλων
  σκευασμάτων, εξωτερικής χρήσης στο περιβάλλοντα χώρο.
  8. Τακτική χρήση κατάλληλων εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα.
  9. Αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο.
  10. Δήλωση των χοίρων τους με πρόσφατη απογTselas Signatureραφή στις κατά τόπους Υπηρεσίες
  Κτηνιατρικής και άμεση σήμανση αυτών με ενώτια.
  Ειδικά μέτρα πρόληψης για τους κυνηγούς:
  Να μεριμνούν για την προσεκτική διαχείριση των θηραμάτων, ώστε να αποφευχθεί
  οποιοσδήποτε κίνδυνος μετάδοσης του ιού (αποφυγή απόρριψης σπλάχνων και
  τεμαχίων κρέατος, δέρματος) στο περιβάλλον και τη μη χορήγηση εντοσθίων ή
  ωμών κρεάτων προερχόμενων από το θήραμα ως ζωοτροφή για οικόσιτα ζώα
  οποιουδήποτε είδους.
  Να φυλάσσεται το θήραμα σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο, όπου δεν έχουν
  πρόσβαση οικόσιτα ζώα και δε φυλάσσονται ζωοτροφές ή σκεύη.
  Να αποφεύγεται η άμεση επαφή εκτρεφόμενων ή οικόσιτων ζώων (χοίροι, σκύλοι,
  γάτες) με το θήραμα.
  Οι κυνηγοί που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
  και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (διαχείριση θηραμάτων και
  υποπροϊόντων αυτών, καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού) για
  την αποφυγή εισόδου του νοσήματος.
  Σκόπιμο είναι να αυξηθεί η παθητική επιτήρηση στους πληθυσμούς αγριόχοιρων,
  έτσι ώστε να εντοπιστεί άμεσα το νόσημα. Ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
  αρμοδιότητάς τους με συχνή παρουσία στην ύπαιθρο, στα ορεινά μονοπάτια και τα δάση,
  όπως: Κυνηγετικοί σύλλογοι, θηροφύλακες, δασικές υπηρεσίες, ορειβατικοί σύλλογοι,
  Φορείς Διαχείρισης βιοτόπων, όμιλοι πεζοπορίας και σύλλογοι κτηνοτρόφων να
  ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και
  χοίρων, καθώς και Tselas Signatureζώων με κλινικά συμπτώματα και αλλαγή στη συμπεριφορά»
  Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών ή μη δήλωσης των ζώων τους στην
  αρμόδια κτηνιατρική αρχή και σήμανσης των χοίρων τους, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
  διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση ή
  ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η τυχόν εμφάνιση της ασθένειας των χοίρων προκλήθηκε
  εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των
  μέτρων βιοασφάλειας.
  Ο προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής
  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
  Δρ. Σταύρος Τσελάς
  Tselas Signature

AGRAFA NEWS AGRAFA NEWS ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: Ποιοι μπορούν να οριστούν – Πλήθος – Αντιμισθία - Αρμοδιότητες ..


20/8/2019
 Με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας να είναι προ των πυλών, το αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εστιάζει στα πρόσωπα που οι Δήμαρχοι θα επιλέξουν για τις διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστούν οι θέσεις των Αντιδημάρχων. 
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι καινούριο και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη (ν.4555/2018) και πρόσφατα τροποποιήθηκε από τη νέα Κυβέρνηση (ν.4623/2019). Ταυτόχρονα, σειρά προγενέστερων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ.
Ο AIRETOS επιχειρεί να κωδικοποιήσει τι τελικά ισχύει ως προς τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν το ρόλο των Αντιδημάρχων στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων.

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.59 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του ν.4555/2018 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019, ο αριθμός των Αντιδημάρχων στη νέα δημοτική περίοδο θα εφαρμοστεί ως εξής:
- Σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους ορίζονται έως 2 Αντιδήμαρχοι, ενώ σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.001 και έως 20.000 κατοίκους ορίζονται έως 4.
- Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι, ενώ σε Δήμους από 50.001 έως 100.000 κατοίκους ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι.
- Σε Δήμους από 100.001 κατοίκους και άνω ορίζονται έως 8 Αντιδήμαρχοι.
- Σε Δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθμός των Αντιδημάρχων αυξάνεται κατά 1, εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από 5 έως και 7, κατά 2 εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων είναι από 8 έως και 9 και κατά 3 εάν ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων είναι 10 και ανώτερος. Αν, στους νησιωτικούς Δήμους, ο αριθμός των Αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010.
- Στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, κατά την έννοια της περ.στ΄ παρ.1 αρ.2Α ν.3852/2010 ως ισχύει, μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Στους Δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων κατά τα προηγούμενα, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ
Στην παρ.1 του αρ.59 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του Κλεισθένη και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2δ του αρ.5 του ν.4623/2019, ορίζεται:
«Αντιδήμαρχοι είναι οι Σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος (...) Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.  Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό.»

Την ίδια στιγμή, η παρ.6 του αρ.66 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.73 του Κλεισθένη και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ξανά από την παρ.4α του αρ.114 του ν.4623/2019, προβλέπει: 
«(...) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος ΜΠΟΡΕΙ να ορισθεί ή ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Αντιδήμαρχος (...)»

Περαιτέρω, ειδικά στην παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με την παρ.2στ’ του αρ.5 του ν.4623/2019, προβλέπεται ότι «στη δημοτική Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο Σύμβουλο ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική Κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια».

ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους.  Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου (παρ.4 αρ.59 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 αρ.68 ν.4555/2018 και πρόσφατα από την παρ.2γ αρ.5 ν.4623/2019).

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Οι Αντιδήμαρχοι (αρ.92 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 αρ.33 ν.4483/2017) λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το Δήμο. 
Συγκεκριμένα, οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο. 
Για λεπτομέρειες επί των ποσών βλ. ΕΔΩ  .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Δήμαρχος (παρ.1 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ και ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ.
Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων της παρ.1 του αρ.2 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Στους Αντιδημάρχους (παρ.3 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη Δημοτική ενότητα και ΙΔΙΩΣ: (α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. (β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. (γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. (δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. (ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ειδικά ο Αντιδήμαρχος της παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010, ως ισχύει, στην Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, είναι αρμόδιος: (α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη Κοινότητα, (β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της Κοινότητας, (γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη Κοινότητα, (δ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους (Γν. ΝΣΚ 421/2009) εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη (Γν ΝΣΚ 669/ 2002).
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένα στην Απόφαση του Δημάρχου, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών στην αριθμ.28/2018 Εγκύκλιο αναφέρει πως «Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Δήμαρχο στους κατά τόπο Αντιδημάρχους (...), όπως αυτές ορίζονται στην παρ.3 του αρ.59 (...) του ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαθίσταται και ισχύουν, δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες άλλα μόνο από την έδρα του Δήμου.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
 Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το Δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη.  Με την έκδοση της Απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΣ για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε Δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του Αντιδημάρχου (παρ.2 αρ.9 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Επίσης, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε θέματα αρμοδιότητας Αντιδημάρχου, σε άλλο όργανο.
Η Απόφαση του Δημάρχου (παρ.5 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει) με την οποία ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Έχει κριθεί, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι οι Αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και απαιτείται δημοσίευση αυτών, κατά το πλήρες περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση. Διαφορετικά είναι ανυπόστατες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα (ΣτΕ 4470/2005, 1417/2004, 5797/1996).
Οι Αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα, αφού με τη δημοσίευση τους αποκτούν εκτελεστότητα και o χρόνος ισχύος της αρχίζει την επομένη έκδοσής τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.61 του ν.3852/2010, κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει: ) να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, (β) να σέβεται και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, (γ) να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σε σχέση με θέματα του Δήμου, (δ) να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου. 
Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος:
- υποχρεούται (παρ.3 αρ.61 ν.3852/2010) να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα,
- είναι υποχρεωμένος (παρ.4 αρ.61 ν.3852/2010) να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,
- δεν επιτρέπεται (παρ.5 αρ.61 ν.3852/2010) να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου,
- είναι υποχρεωμένος (παρ.6 αρ.61 ν.3852/2010) να κατοικεί στο Δήμο, με εξαίρεση τους αντιδημάρχους των Δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο Δήμαρχος (παρ.6 αρ.59 ν.3852/2010 ως ισχύει).http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Ερώτηση για την λειτουργία του υποκαταστήματος ΕΤΕ στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος Βουλευτής Ευρυτανίας