Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS Κώστας Μπακογιάννης Σεβασμός και δέος! Αυτά είναι τα συναισθήματα που γεννά η σημερινή μέρα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, υπαίθριες δραστηριότητεςΣεβασμός και δέος!
Αυτά είναι τα συναισθήματα που γεννά η σημερινή μέρα.
Σεβασμός στην Αθήνα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.
Δέος απέναντι στην πρόκληση, στο έργο που μας περιμένει, στο μεγάλο στοίχημα να γίνει η Αθήνα αντάξια των Αθηναίων.
Καλή αρχή!
Σας ευχαριστώ όλους!!!
Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Κώστας Μπακογιάννης, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, κουστούμι και υπαίθριες δραστηριότητεςΗ εικόνα ίσως περιέχει: τον Κώστας Μπακογιάννης, στέκεται, γάμος, λουλούδι και υπαίθριες δραστηριότητεςΣεβασμός και δέος!
Αυτά είναι τα συναισθήματα που γεννά η σημερινή μέρα.
Σεβασμός στην Αθήνα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.
Δέος απέναντι στην πρόκληση, στο έργο που μας περιμένει, στο μεγάλο στοίχημα να γίνει η Αθήνα αντάξια των Αθηναίων.
Καλή αρχή!
Σας ευχαριστώ όλους!!!

AGRAFA NEWS Έρχεται Τροπολογία για τις εκλογές μελών στις Επιτροπές των Δήμων


22/8/2019
Σε νομοθετική ρύθμιση θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μεταξύ της Κυριακής 1ης ή της Κυριακής 8ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων της Χώρας,
Αυτό προκύπτει από την 3η υποσημείωση στη σελ.3 της αριθμ.90/21.8.2019 Εγκυκλίου που υπογράφουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών και φέρει τον τίτλο “Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.  Εκεί συγκεκριμένα αναγράφεται: “Για την δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας δημαιρεσιών μεταξύ 1ης ή 8ης Σεπτεμβρίου, ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ”.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η 3η Εγκύκλιος που εκδίδεται με παραπομπή σε μελλοντική νομοθετική παρέμβαση.  Το ίδιο παρατηρήθηκε και
- στην αριθμ.80/20.8.2019  περί δυνατότητας των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων να παραμένουν Αντιδήμαρχοι και να μην εκπίπτουν αυτοδικαίως, αλλά και
- στην αριθμ.84/20.8.2019  για τις Περιφέρειες , προκειμένου η εκλογή των Προεδρείων των Περιφερειακών Συμβουλίων να μπορεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η ή την Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2019.

Κατά τα λοιπά, στην Εγκύκλιο περί Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια, αλλά και με αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί σε λίγες ημέρες.

Σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί ή έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δήμαρχο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Αντιστρόφως, Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών, μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών.
- Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο Επιτροπές.
- Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή Πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων Δημοτικών Παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.74 ν.3852/2010 ως ισχύει.
- Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την Παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία Παράταξη ΜΟΝΟ για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε Παράταξη στις Επιτροπές.  Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος Σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της Παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται “μεμονωμένος Σύμβουλος” μέλος της Επιτροπής.
- Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών δεν είναι υποχρεωτικά δημόσιες (Γν. ΝΣΚ 234/2007).

Να σημειωθεί πως η Οικονομική Επιτροπή, και αντίστοιχα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται:
α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,
β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο,
γ) από Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Από τα εκλεγόμενα μέλη των Επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την Παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.
Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στον εξής Πίνακα:
Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
(Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος)
Αριθμός οριζόμενων μελών (Αντιδήμαρχοι) από Δήμαρχο
Αριθμός εκλεγόμενων μελών από Δημοτικό Συμβούλιο
Συνολικός αριθμός μελών Επιτροπής

έως και 27
1
2
4
(3 + 1 υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)
7
έως και 45
1
2
6
(4 + 2 υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)
9
45 άνω
1
2
8
(5 + 3 υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)
11

Η Εγκύκλιος, που έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα για την κατανόηση και διεξαγωγή των σχετικών εκλογικών διαδικασιών, είναι διαθέσιμη ΕΔΩhttp://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Πότε ορκίζεται Αναπληρωματικός / Τι όρκο μπορούν να δώσουν οι Αιρετοί


22/8/2019
Ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους της Ορκωμοσίας των Αιρετών του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ήτοι των Δημάρχων, τακτικών Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και τακτικών Συμβούλων Κοινοτήτων – περιλαμβάνει η αριθμ.89/21.8.2019 Εγκύκλιος των κ.κ. Π. Θεοδωρικάκου και Θ. Λιβάνιου.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κρίσεις της νομολογίας, έχει ήδη παρουσιασθεί από τον AIRETO ( “Νέοι Αιρετοί: Τι θα συμβεί εάν δεν πάνε στην Ορκωμοσία  και “Ορκωμοσία νέων Αιρετών: Που μπορεί να πραγματοποιηθεί ).
Επιπλέον, λοιπόν, όσων έχουν ήδη αναλυθεί, βάσει της Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρατίθενται κατωτέρω δύο πρόσθετες παράμετροι.

ΟΡΚΟΣ
Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των Αιρετών, παρά μόνο ορίζεται το περιεχόμενο του όρκου (παρ.1 αρ.52 ν.3852/2010 ως ισχύει). Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής: “Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”.
Όσοι Αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν κάποιος Αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του Κορανίου).
Επίσης, εάν κάποιος Αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο: “Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου” (αρ.408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Αιρετοί που επιθυμούν να καταθέσουν άλλη δήλωση όρκου, μπορούν να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου, εφόσον έχουν προηγουμένως ορκιστεί με έναν από τους ανωτέρω όρκους.
Για την ορκωμοσία συντάσσεται Πρακτικό (πρότυπο Πρακτικού ορκωμοσίας παρατίθεται στο Παράρτημα της Εγκυκλίου) το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα Δήμαρχο και όλους τους Συμβούλους (Δημοτικούς και Κοινοτικούς) και τους Προέδρους Κοινοτήτων που ορκίστηκαν. Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Δήμου στο διηνεκές, ενώ το άλλο πρέπει να αποσταλεί στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΟΤΕ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
- Τις έδρες των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου Συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
- Αν η θέση του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης Σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη Συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι Σύμβουλοι του πρώτου Συνδυασμού, Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των Συμβούλων του δεύτερου Συνδυασμού και ούτω καθεξής.
- Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου Προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας.
Ο Δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς Συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε 5 ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του Δημάρχου.  
Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών:
(α) Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή
(β) Συμβούλων Κοινοτήτων του Συνδυασμού αυτού στην ίδια Κοινότητα,
καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο,
(αα) αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες Συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί ή
(ββ) αναπληρωματικοί Σύμβουλοι Κοινότητας από άλλους επιλαχόντες Συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια Κοινότητα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός Συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε 2 μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων Συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, στην περίπτωση όπου μέλη Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν, και μέχρι η κενή θέση να συμπληρωθεί με αναπλήρωση.
Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών Δημοτικών Συμβουλίων ή Συμβουλίων Κοινοτήτων περιλαμβανομένων και των Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο Δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς Συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας Κοινότητας από το Συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο Δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
Τέλος, για τη λήψη αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Συμβουλίων Κοινότητας, η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Πρόεδροι-Σύμβουλοι ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Εγχειρίδιο με όσα πρέπει να γνωρίζουν

22/8/2019
Εγκύκλιο που ουσιαστικά αποτελεί αναλυτικό εγχειρίδιο για τη “Λειτουργία των Κοινοτήτων” εξέδωσαν την 21η Αυγούστου ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Με αυτήν, ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2023), επιχειρούν να δώσουν όλες τις δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για τα θέματα που άπτονται των Αιρετών στις Κοινότητες.

Υπενθυμίζεται πως, εξαιτίας του Κλεισθένη (ν.4555/2018), καταργήθηκε η διάκριση Κοινοτήτων σε “Δημοτικές” και “Τοπικές” και εισήχθη ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής αποκέντρωσης η “Κοινότητα”. Τα όργανα διοίκησης των Κοινοτήτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Ειδικότερα, στις μικρές Κοινότητες, αυτές δηλ. που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους, προβλέπεται ένα μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, ο “Πρόεδρος της Κοινότητας”. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες Κοινότητες, αυτές με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, προβλέπεται η ύπαρξη τόσο συλλογικού (“Συμβούλιο Κοινότητας”), όσο και μονοπρόσωπου (“Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας”) οργάνου διοίκησης. Ως γνωστόν, τα όργανα διοίκησης των Κοινοτήτων στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 αναδείχθηκαν με διακριτή κάλπη.

Πρόεδρος Κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους είναι ο επιτυχών υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από το ενιαίο ψηφοδέλτιο (σύμφωνα με το 18Β του ν.3852/201018 ως ισχύει). Καθώς, επομένως, ο Πρόεδρος Κοινότητας ορίζεται ρητά από το νόμο και εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώμα, μετά την ορκωμοσία του αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, χωρίς να απαιτείται ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ διαδικασία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Κοινότητας, αυτός αναπληρώνεται ως προς την άσκηση των καθηκόντων του από το Δήμαρχο.

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων είναι ο Σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη Συνδυασμού στην Κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την Απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην Απόφαση. Η θητεία του Προέδρου εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Το Συμβούλιο, επομένως, Κοινότητας, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών του, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΜΕΣΩΣ και χωρίς καμία άλλη διαδικασία, αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο. 
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του. Η πράξη αυτή είναι κανονιστική, επομένως πρέπει να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δηλ. κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα και στο Κατάστημα της Κοινότητας, καθώς και να αναρτηθεί στη Διαύγεια).

Τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωσή τους προς τον Δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το Συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του Προέδρου, διατηρεί ωστόσο τη θέση του Συμβούλου Κοινότητας.

Οι Σύμβουλοι Κοινοτήτων εκφράζουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν κατά συνείδηση, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της Κοινότητας, και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Επίσης, έχουν τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και τα ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ των Δημοτικών Συμβούλων.
Επομένως:
- υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο,
- έχουν υποχρέωση να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία τους αναθέτει το Συμβούλιο και να εκτελούν με επιμέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος,
- να μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
Σε Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με το αρ.234 του ν.3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.  Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Σε Σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.234 του ν.3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την Αποκεντρωμένη για κάθε περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας Συμβούλου σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων Συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από 3 συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

Να σημειωθεί πως με Απόφαση του Δημάρχου, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων, ενώ διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες των Κοινοτήτων.

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι όταν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αντίστοιχες Κοινότητες, προσκαλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων. Σε περίπτωση μη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάσχει ακυρότητας

Στην αριθμ.88/21.8.2019 Εγκύκλιο ΕΔΩ , επιπλέον των ανωτέρω, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για
- τις αρμοδιότητες που ασκούν οι Κοινότητες,
- τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Κοινοτήτων (σύγκληση, απαρτία, λήψη αποφάσεων, πρακτικά συνεδρίασης, κώλυμα συμμετοχής Συμβούλου σε συνεδριάσεις),
- τη δημοσίευση και εκτελεστότητα των Αποφάσεων των οργάνων διοίκησης Κοινοτήτων,
- τον έλεγχο νομιμότητας,
- τη διαδικασία υλοποίησης Αποφάσεων οργάνων Κοινοτήτων,
- τη χρήση σφραγίδας και πρωτοκόλλου κλπ.http://www.airetos.gr