Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

AGRAFA NEWS Συνεδριάζει σήμερα η ΚΕΔΕ – Τι θα συζητηθεί


13/6/2019
Την πρώτη συνεδρίαση μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 11:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν “οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  βελτίωσης του νόμου Κλεισθένη με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας και της καλύτερης λειτουργίας των Δήμων”.  

Περαιτέρω, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, για μια ακόμη φορά, το μείζον ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ την 11η Ιουνίου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, αναφερόμενος στην “αιφνιδιαστική κίνηση” να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στο σύνολο των Δήμων, εντάσσοντας πλέον και τους τελευταίους είκοσι επτά Δήμους για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου που εστάλη προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
Υπογράμμισε ξανά την ομόφωνη αντίθεση της ΚΕΔΕστο πρόσφατο αρ.220του ν.4610/2019, όπου ψηφίστηκε η κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής, “γεγονός που συνεπάγεται κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων”.
“Όποιος για οποιαδήποτε σκοπιμότητα επιχειρήσει την υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων στα νηπιαγωγεία θα έχει και την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών”, τόνισε με έμφαση ο Γ. Πατούλης στον Κ. Γαβρόγλου.

Επιπλέον, η ατζέντα περιλαμβάνει και άλλα θέματα. 
Μεταξύ αυτών, η λήψη απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές, σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ.
Επίσης, οι δικαστικές ενέργειες για την ακύρωση της περιβόητης Απόφασης Χουλιαράκη περί σάρωσης των ταμειακών διαθεσίμων.  Υπενθυμίζεται ότι η αρχική Απόφασή του δεν καταργήθηκε, είχε μόνο τροποποιηθεί με νεότερη ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος της, που πλησιάζει σε λίγες ημέρες.
Τέλος, όπως σε κάθε συνεδρίαση,θα τεθούν και τρέχοντα διοικητικά ζητήματα εκπροσωπήσεων και λειτουργίας της Ένωσης.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Κυβερνητική Απόφαση για Πρόστιμα στους Δήμους: Ποσά – παραβάσεις- προϋποθέσεις


13/6/2019
Αφού πρώτα τελείωσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αμέσως μετά η Κυβέρνηση εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο τον προσδιορισμό κυρώσεων σε “παραβάτες” ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Πρόκειται για ΚΥΑ των κ.κ. Χαρίτση και Φάμελλου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’2218/8.6.2019 που κυκλοφόρησε την 10η Ιουνίου.

Να σημειωθεί ότι η έκδοσή της έγινε σε εφαρμογή νόμου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και συγκεκριμένα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του αρ.18 του ν.4496/2017 (με το οποίο είχαν προσθέσει το αρ.20Α στο ν.2939/2001).

Στο περιεχόμενό της περιγράφονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους Δήμους της Χώρας.
Πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φθάνουν έως 100.000 ευρώ.

Υπογραμμίζουμε την έναρξη ισχύος της, δεδομένου ότι (σύμφωνα με το αρ.4 αυτής) εφαρμόζεται ήδη από τη δημοσίευσή τηςσε Φ.Ε.Κ.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα προς την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση αφορούν τις  εξής“παραβάσεις”:
Ι)εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ., στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
ΙΙ)ελλιπής υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
ΙΙΙ)μη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
IV)ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας,
V)ο ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ούτε αυτοτελώς ούτε σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι δύο Υπουργοί κατέταξαν κάθε μία από τις ανωτέρω “παραβάσεις” σε πέντε βαθμούς “σοβαρότητας”:
1) χαμηλή, 2) σημαντική, 3) πολύ σημαντική, 4) υψηλή, 5) πολύ υψηλή.

Το εύρος του χρηματικού προστίμου αποφάσισαν να καθορίζεται με βάση τη “σοβαρότητα”, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο Δήμος σύμφωνα με τοαρ.2 του Κλεισθένη.

Στο πρόστιμο θα γίνεται αύξηση ή μείωση, αναλόγως εάν ο Δήμος - “παραβάτης” θα συμμορφώνεται, εάν θα έχει υποπέσει στην ίδια “παράβαση” από δύο φορές και άνω, αλλά και αναλόγως της διάρκειας της “παράβασης” και του βαθμού υπαιτιότητας του “παραβάτη”.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση όρισε πως το τελικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7%των ετήσιων εσόδων του Δήμου που προέρχονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και αφορούν το προηγούμενο έτος από τη βεβαίωση της “παράβασης”.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έκδοση της ΚΥΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως “ολοκληρώνει ένα πλέγμα θεσμικών ρυθμίσεων και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης,  που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην παραγωγή, στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην καταναλωτική συμπεριφορά του πολίτη επιταχύνοντας  τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας”.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο ΕΔΩhttp://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Τι άλλαξε στις αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων (ΦΕΚ)


12/6/2019
Στην τροποποίηση της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) προχώρησε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η διαδικασία είχε καθοριστεί το Μάρτιο του 2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883) και τροποποιήθηκε με νεότερη Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2257/10.6.2019 που κυκλοφόρησε χθες Τρίτη 11 Ιουνίου.

Η αλλαγή αφορά την προϋπόθεση της παρ.1 του αρ.4 του ν.4440/2016,
δηλαδή στη διάταξη που αναφέρει πως προϋπόθεση πως για τη συμμετοχή των Φορέων ως Υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ  είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των Φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η νεότερη Απόφαση λοιπόν όρισε πως η ανωτέρω προϋπόθεση « λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ εφόσον πληρούται και από τους δύο Φορείς, άλλως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση αυτή ».

Κατά τα λοιπά, υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:
- Δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαίωμα, επίσης, έχουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του Φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
- Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
- Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη Υπηρεσία με τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προσδιορίζοντας το Φορέα στον οποίο επιθυμεί να μεταταχθεί.
- Η υποβολή αίτησης ΔΕΝ συνδέεται με τις χρονικές περιόδους του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
- Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα.
- Το ως άνω αίτημα διατηρείται αναρτημένο για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.
- Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη.
- Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο τριμελές όργανο του Φορέα που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί, προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη.
- Στη συνέχεια, το αρμόδιο τριμελές όργανο του Φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.
- Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των υποψηφίων στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.7 του ν.4440/2016 αποστέλλονται στα αντίστοιχα τριμελή όργανα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
- Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για τη θέση είναι λιγότεροι από τρεις (3), δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνέντευξης.
- Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάταξης ΔΕΝ απαιτείται να πληρούνται για τους φορείς προέλευσης και υποδοχής οι προϋποθέσεις της παρ.4 του αρ.4 του ν. 4440/2016 (Εκεί ορίζεται πως για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο Φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή 65% στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 90.000 κατοίκους. Επίσης, εκεί προβλέπεται ότι πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, καθώς και ότι ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή, δεν απαιτείται να πληρούνται.)
- Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδίδεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των Φορέων προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Φ.Ε.Κ. με την αλλαγή στη διαδικασία είναι διαθέσιμο ΕΔΩ . http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Πρόγραμμα Περιοδείας για τις 13.06.2019 Kostas Kontogeorgos