Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

AGRAFA NEWS Έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής η κατάθεση Συνδυασμών για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές


3/5/2019
Η σημαντικότερη προθεσμία για τις Κοινοτικές, Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές λήγει την 12η ώρα βραδινή της Κυριακής 5ης Μαΐου 2019, καθώς μέχρι τότε επιτρέπεται η επίδοση/παράδοση δήλωσης Συνδυασμού στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Με απλά λόγια, πρακτικά πρόκειται για το χρονικό σημείο που ξεκαθαρίζει ποιοι πραγματικά θα είναι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες και με ποια ομάδαυποψήφιων Συμβούλων, καθώς σε κάθε εκλογές ένα μέρος των αυτό-παρουσιαζόμενων ως μελλοντικών “ηγετών” δεν καταφέρνει τελικά ούτε καν να βρει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Υποψήφιων για να συγκροτήσει έγκυρο Συνδυασμό.  Τυπικά βεβαίως η Ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων που θα κατατεθούν έως την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 11ης Μαΐου.
Ας θυμηθούμε τις βασικές παραμέτρους της δήλωσης Συνδυασμού:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο Επικεφαλής του, δηλαδή ο υποψήφιος Δήμαρχος. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, ως τέτοιος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του Συνδυασμού και, συνεπώς, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από αυτόν. Στηδήλωση επισυνάπτονται για κάθε έναν αναγραφόμενο Υποψήφιο συγκεκριμένα δικαιολογητικά, αναλόγως εάν είναι Έλληνας ή πολίτης των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείουμπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου, είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο Δήμαρχο.
Η δήλωση που κατατίθεται εμπροθέσμως μπορεί να συμπληρωθεί, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιωνΣυμβούλων και για λόγω αντιστοίχισης των Υποψήφιων με τις εκλογικές περιφέρειες (ΣτΕ 915/2015), ομοίως μέχρι και την 12ηώρα βραδινή της 5ηςΜαΐου.
Το ΥΠΕΣ στην αριθμ. 12 Εγκύκλιο έχει δημοσιεύσει Υπόδειγμα δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και λεπτομέρειες τόσο για τον ορθό τρόπο αναγραφής των Υποψήφιων όσο και για έκαστο εκ των αναγκαίων δικαιολογητικών.
Ειδικά για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην ειδική εφαρμογή (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html) τα πεδία συμπληρώνονται ως εξής: “Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές ->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου [κωδικός τύπου: 1369] / Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου [κωδικός τύπου: 1371] ”

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (σε Κοινότητες > 300 κατοίκων)
Ως γνωστόν, μετά την εκτενή τροποποίηση του Κλεισθένη από τον ν.4604/2019, ο Συνδυασμός δεν περιλαμβάνει Επικεφαλής Υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας, αλλά μόνο Υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας.
Καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι Υποψήφιοι του Συνδυασμού.  Ο Συνδυασμός δεν απαιτείται να έχει καταστατικό λειτουργίας προκειμένου να λάβει μέρος στις εκλογές.
Στη δήλωση αναγράφονται κατά σειρά: α)Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του Συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας με αλφαβητική σειρά επωνύμων.
Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε έναν αναγραφόμενο Υποψήφιο Σύμβουλο συγκεκριμένα δικαιολογητικά.Όπως για τις Δημοτικές, έτσι και για τις Κοινοτικές, στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο περιλαμβάνεται Υπόδειγμα δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγραφής των Υποψήφιων και για έκαστο δικαιολογητικό.
Ειδικά για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, πρέπει να επιλεγεί:“ Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές ->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Συμβούλου Κοινότητας [κωδικός τύπου: 1370]”
Συμπληρωματική δήλωση επιτρέπεται προκειμένου να συμπληρωθεί ο Συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ομοίως μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή επιδίδεται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών από δικαστική επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του Υποψήφιου.
Υπενθυμίζεται ότι σημαντικές διευκρινίσεις για την έγκυρη κατάρτιση και κατάθεση Συνδυασμών έχει παράσχει το  ΥΠΕΣ προς τα Δικαστήρια, όπως μπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩ . Σε αυτέςο τρόπος κατ’ εξαίρεση κατάθεσης Συνδυασμού με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας Κοινότητες του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού υποψήφιου Δημάρχου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (Κοινότητες < 300 κατοίκους)
Υπάρχει αποκλειστικά ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους μεμονωμένους Υποψήφιους Προέδρους της Κοινότητας, καθώς ο Κλεισθένης δεν επιτρέπει την κατάρτιση Συνδυασμών.
Ο κανόνας της υποχρεωτικής ποσόστωσης δεν επηρεάζει τη σύνθεση του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού πρόκειται για μεμονωμένους Υποψήφιους Προέδρους και όχι Συνδυασμούς.
Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερομένου κατατίθεται με γραπτή δήλωση, στην οποία, εκτός από το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του Υποψήφιου αναγράφεται και η Κοινότητα την οποία αφορά η υποψηφιότητα. Στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τη μόνη διαφορά ότι ο Υποψήφιος Πρόεδρος παραλείπει στην υπεύθυνη δήλωση το σκέλος της αποδοχής της υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Ειδικά για το ηλεκτρονικό παράβολο: “Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρόεδρου Κοινότητας έως 300 κατοίκους [κωδικός τύπου 1374]”.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφει ο Επικεφαλής του και επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας και στο πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής είτε με παράδοση από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη είτε με δικαστικό επιμελητή κατόπιν παραγγελίας του υποψήφιου Περιφερειάρχη.
Η δήλωση αναγράφει κατά σειρά:α)Το όνομα και τυχόν έμβλημα του Συνδυασμού, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Περιφερειάρχη,με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, θεωρείται ως υποψήφιος Περιφερειάρχης ο πρώτος αναγραφόμενος Υποψήφιος στο Συνδυασμό, γ)Ανά εκλογική περιφέρεια, επίσης με αλφαβητική σειρά ονομασίας, τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων.Για κάθε υποψήφιο (Περιφερειάρχη και Περιφερειακούς Συμβούλους) επισυνάπτονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Συμπλήρωση του Συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη 12ηώρα βραδινή της 5ηςΜαΐου 2019 και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο Συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη.
Αναλυτικότερες λεπτομέρειες έχει παράσχει το Υπουργείο στην αριθμ.13 Εγκύκλιο.

AGRAFA NEWS Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών: 11 απαντήσεις του ΕΣΡ για τις προεκλογικές εμφανίσεις


2/5/2019
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ενόψει της διεξαγωγής των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκεί στουςραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, δημοσίευσε απαντήσεις σε εκλογικά ερωτήματα αρμοδιότητάς του.
Σε αυτές αποσαφηνίζονται σημαντικά ζητήματα για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όσον αφορά τις εμφανίσεις των Υποψήφιων Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων κατά την προεκλογική περίοδο.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή απάντησε στα εξής ερωτήματα που εγγράφως της είχαν υποβληθεί :

1) Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και πότε αρχίζουν οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων; Ποια είναι η περίοδος που μπορούμε να μεταδίδουμε διαφημιστικά σποτ Συνδυασμών και Υποψήφιων;

2) Επιτρέπεται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς ΜΗ ενημερωτικούς σταθμούς να μεταδίδουν ενημερωτικές (δημοσιογραφικές) ή πολιτικές εκπομπές και να συμμετέχουν στις εκπομπές τους Υποψήφιοι των Αυτοδιοικητικών Εκλογών;

3) Ποιες είναι οι ρυθμίσεις και η σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εμφανίσεις των Υποψήφιων στα ΜΜΕ για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου 2019;

4) Μέχρι ποια ημερομηνία δημοσιεύονται έρευνες – δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στις 26 Μάϊου;

5) Από τη στιγμή που «έχει ανακοινωθεί» η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να εμφανίζεται σε ΜΗ ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου;

6) Ο παρουσιαστής εκπομπής ενημερωτικού ή μη σταθμού που «έχει ανακοινωθεί» ως Υποψήφιος, μέχρι πότε μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του;
7) Επιτρέπεται να παρουσιάζουν σε ραδιοφωνικό σταθμό Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μουσικές εκπομπές που περιλαμβάνουν μόνο παρουσίαση τραγουδιών και αφιερώσεις χωρίς να αναφέρεται το όνομά τους;

8) Μπορούν οι ενημερωτικοί και οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των Υποψήφιων προσώπων ή Συνδυασμών κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές και εντός ποιας χρονικής περιόδου;

9) Μπορούν οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι να προβάλλουν την προεκλογική τους κάρτα κατά την ως άνω περίοδο;

10) Επιτρέπεται κατά την προεκλογική περίοδο η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ.21 του ν.2328/1995, τα οποία προβάλλουν αμέσως ή εμμέσως το έργο Υποψήφιων ή Συνδυασμών των Αυτοδιοικητικών Εκλογών;


11) Επιτρέπεται οι Υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε σε δικό τους διαφημιστικό μήνυμα είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του Συνδυασμού ;

Ο AIRETOS παρουσιάζει το επίσημο έγγραφο του ΕΣΡ με τις απαντήσεις, που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Όλα είναι έτοιμα για την νέα διοργάνωση της έκθεσης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών «Κρήτη η μεγάλη συνάντηση & τοπικές γεύσεις Ελλάδας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2/05/2019
Όλα είναι έτοιμα για την νέα διοργάνωση της έκθεσης τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών «Κρήτη η μεγάλη συνάντηση & τοπικές
γεύσεις Ελλάδας»
Η 14η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ,
στο Περίπτερο 12, από το Σάββατο 4 Μαΐου έως και την Κυριακή 12
Μαΐου 2019.
Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό, το Σάββατο στις 4
Μαΐου στις 10.30 το πρωί.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα την ίδια
ημέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, από τον διοργανωτή της έκθεσης
Νεκτάριο Σερμάκη και πλήθος επίσημων προσκεκλημένων.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης για τα Σαββατοκύριακα είναι από
τις 10:30 το πρωί έως και τις 9.30 το βράδυ.
Τις καθημερινές, η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 11:00 το πρωί
έως και τις 9:30 το βράδυ.
Εννέα ημέρες, δεκάδες παραγωγοί από την Κρήτη αλλά και
παραγωγοί από Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Λάρισα, Δωδεκάνησα,
Καβάλα, Ημαθία, Δράμα, Αρκαδία, Κιλκίς, Φλώρινα και αλλού, θα
πλημμυρίσουν την Θεσσαλονίκη με τα εξαιρετικής ποιότητας, τοπικά
προϊόντα τους.
Χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και της
βόρειας Ελλάδας θα επισκεφθούν την έκθεση, για να γνωρίσουν, να
γευτούν και να προμηθευτούν απευθείας από τους παραγωγούς,
αγνά τοπικά προϊόντα.
Λάδι, προϊόντα ελιάς, μέλι, βασιλικός πολτός, τυροκομικά, παξιμάδια,
καλιτσούνια, ξεροτήγανα, απάκι, λουκάνικα, καπνιστά κρέατα,
αλλαντικά, χειροποίητα ζυμαρικά, βότανα, αλόη, χαρουπόμελο,
πρόπολη, ρακί, ρακόμελο, ρακί με ρόδι, κρασί, ούζο, τσίπουρο,λικέρ,
όσπρια, χαλβά, τρίγωνα πανοράματος, παγωτά, τουλούμπες,
προϊόντα σοκολάτας, σοκολατάκια ελιάς, σοκολατάκια με μέλι,
αποξηραμένα φρούτα, μπάρες δημητριακών, καραμελωμένοι ξηροί
καρποί, λουκούμια, παστέλια, σοκολάτα και μερέντα από χαρούπι,
γλυκά κουταλιού, σφακιανόπιτες, χορτόπιτες, λαδοκούλουρα,
παραδοσιακά πιτάκια, σφολιατοειδή, χειροποίητες κατασκευές,
καλλυντικά, αρώματα, κοσμήματα κεριά, κεραλοιφές, αιθέρια έλαια
και δεκάδες άλλα προϊόντα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για να
τα προμηθευτούν.
Σημαντική παρουσία στην έκθεση, έχουν οι Δήμοι της Κρήτης αλλά
και κορυφαίες εταιρίες και ξενοδοχεία του νησιού.
Την έκθεση επισκέπτονται ιδιώτες αλλά και επιχειρηματίες, στελέχη
μικρότερων ή μεγαλύτερων επιχειρήσεων, µε στόχο τη σύναψη
συνεργασιών µε παραγωγούς και μεταποιητές.
Με αυτό τον τρόπο, τα προϊόντα των εκθετών, κατακτούν νέες
αγορές και τοποθετούνται σε περισσότερα σημεία πώλησης.
Όλοι οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην
έκθεση, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πλήθος
εκδηλώσεων μουσικοχορευτικού και γαστρονομικού χαρακτήρα.
Εκατοντάδες χορευτές, μουσικοί, πολιτιστικά σωματεία αλλά και
πολλοί ακόμη συντελεστές, θα συμμετάσχουν σε αυτό το εννιαήμερο
πολιτιστικό αντάμωμα γεύσεων, μουσικής, χορού και πολιτισμού.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και τη στήριξη της
Περιφέρειας Κρήτης.
Η διοργάνωση που πλέον αποτελεί θεσμό, έχει ήδη πραγματοποιήσει
13 μεγάλες εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα που
στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
Η ”ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας”, έχει
καθιερωθεί στη συνείδηση των επισκεπτών ως χώρος συνάντησης με
παραδοσιακά και καινοτόμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας,
αλλά και ως ένα αντάμωμα με τις πολιτιστικές παραδόσεις, τα ήθη
και τα έθιμα της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα της www.pagritiaekthesi.gr ή καλώντας στα τηλέφωνα:
2810 213318, 6932430433
9 ημέρες η καρδιά των τοπικών προϊόντων θα χτυπά δυνατά στη
Θεσσαλονίκη!
Ένα ταξίδι γεύσης, μουσικής, χορού και πολιτισμού!
Αγνά τοπικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς!
Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ!