Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

AGRAFA NEWS ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Μπαμπαλής Θεόδωρος, Δήμαρχος Αγράφων Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΤΚΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019 Η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έρχεται δεύτερη μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό ορεινών εκτάσεων από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αυστρία και μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Όμως, μόνο η Αυστρία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σλοβενία και Σλοβακία παρουσιάζουν κατ’ αναλογία υψηλό ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί στις ορεινές αυτές περιοχές. Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές παρατηρείται χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι σπάνια υπάρχουν δυνατότητες επενδύσεων και απασχόλησης από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται υστέρηση έναντι των άλλων περιοχών. Κύρια παραγωγική δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφία, και κυρίως η αιγοπροβατοτροφεία. Οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση. Στο σύνολο των ελληνικών ορεινών περιοχών, το 16,8% αποτελεί γεωργική γη, το 46,9% βοσκότοπους, το 30,2% δασικές εκτάσεις και 6,2% λοιπές εκτάσεις. Η ύπαρξη μικρών κατατεμαχισμένων εκτάσεων έχει ως συνέπεια την πλήρη αδυναμία εφαρμογής παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Δυστυχώς, όμως, και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει εξειδικευμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός από την ελληνική πολιτεία για την ορεινή πολιτική, δηλαδή Ινστιτούτο Σχεδιασμού Ορεινής Πολιτικής. Επίσης, δεν υπάρχει θεματική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την εφαρμογή της Ορεινής Πολιτικής, κατά τα πρότυπα της Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό έχει ως συνέπεια τον αυτοσχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο και τη δημιουργία τεραστίων κενών σε βασικές υποδομές, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και στην μεγάλη εγκατάλειψη αυτών των περιοχών. Οποιαδήποτε, λοιπόν, προσπάθεια και προσέγγιση για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών συνδέεται άμεσα με την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου των ορεινών περιοχών, του πλούσιου υδάτινου δυναμικού και των λοιπών πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως επίσης και η ανάπτυξη ήπιων – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) λειτουργεί όλους τους μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στη χώρα εκμεταλλευόμενη το μείζον μερίδιο του Υδροδυναμικού της. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ σήμερα, ανέρχεται σε 3.060BW περιλαμβάνοντας 16 μεγάλους και 8 μικρούς σταθμούς, καλύπτοντας το 28% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των συμβατικών σταθμών η οποία ανέρχεται σε 11.079MW, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Συστήματος. Το Συγκρότημα Αχελώου με τα 925,6 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος συμμετέχει στο 35-40% της συνολικής υδροηλεκτρικής παραγωγής. Κι όμως η περιοχή έχοντας δεχθεί μια εκτεταμένης κλίμακας ανθρώπινη παρέμβαση πάσχει από ουσιαστικά έργα υποδομής, ενώ στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά με την απώλεια πολύτιμων πόρων και τα οξύτατα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης. Ο Νομός Αιτωλίας & Ακαρνανίας κατέχοντας το 33% των εθνικών υδατικών πόρων δεν διαθέτει έως σήμερα μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των υδάτων. Επιπλέον η ΔΕΗ δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας στο ζήτημα αυτό, το οποίο δεν είναι και το μόνο, ενδεικτικό της εν γένει αδιάφορης στάσης της. Σελίδα 2 από 5 Τα Bεγάλα ΥΗΕ τα οποία διαθέτουν και προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, έχοντας αναμφισβήτητα προκαλέσει περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στους τόπους κατασκευής τους εξαιρούνται από την απόδοση του ανταποδοτικού τέλους σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης». Στο άρθρο 25 ορίζεται ότι για υδροηλεκτρικό σταθμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 15 MW, υπάρχει επιβάρυνση από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, ειδικού τέλους. Το «πράσινο» αυτό τέλος αναφέρεται ρητά στο άρθρο 25 του Νόμου ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Bη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Νόμος 3468/2006 αναφέρει ότι αποτελεί μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/77 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Σεπτεμβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας' (ΕΕΕΚ L 283)». Όμως στο θέμα του ανταποδοτικού τέλους από μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα, η “μεταφορά” στο ελληνικό δίκαιο δεν έγινε κατά το πνεύμα της οδηγίας 2001/77. Δείχνει ότι έγινε με προσπάθεια υποστήριξης της ΔΕΗ ΑΕ και σίγουρα υποβάθμισης των περιοχών που επωμίζονται τις επιπτώσεις της λειτουργίας των φραγμάτων αυτών. Οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγάλες στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλες τις βασικές υποδομές και κατ’ επέκταση στη ζωή των κατοίκων. Η λίμνη των Κρεμαστών, όπου το 56,77% σύμφωνα, με στοιχεία του Υπουργού Υποδομών, ανήκει στο Δήμο Αγράφων και το υπόλοιπο 43,23% στους Δήμους Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Καρπενησίου, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την παραλίμνια ζώνη και σε όλους τους Σελίδα 3 από 5 κοντινούς σε αυτήν οικισμούς του Δήμου Αγράφων, αλλά και στους παραλίμνιους οικισμούς των άλλων δήμων. Τέτοιες επιπτώσεις είναι: - Καταστροφή εθνικών – επαρχιακών δημοτικών και δασικών δρόμων, λόγω συνεχόμενων καθιζήσεων. - Καταστροφές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης αυτών των οικισμών. - Bεγάλα προβλήματα στην στατικότητα των κτιρίων του Δήμου και των ιδιωτών σε πολλούς οικισμούς. - Εγκατάλειψη και καταστροφές καλλιεργημένων παραλίμνιων εκτάσεων λόγω των έντονων καθιζήσεων. - Αλλαγή του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής, με συνέπειες στη ζωή των κατοίκων, αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. - Εγκατάλειψη και ερήμωση των κοινοτήτων και των οικισμών αυτών από τις προαναφερθείσες συνέπειες και την αδυναμία αποκαταστάσεων των ζημιών, για τα οποία απαιτούνται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αποφασίσαμε τη διεξοδική διερεύνηση των λόγων αποκλεισμού των Bεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων από την επιβολή του ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους σε αντιδιαστολή με τα Bικρά Υδροηλεκτρικά Έργα και η δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης που θα άρει αυτό τον άδικο αποκλεισμό. Και την διεκδίκηση του προσφεύγοντας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω πως μετά από πρόταση μου, στη περσινή γενική συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες, στάλθηκε ψήφισμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στα συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας και διεκδικώντας την απόδοση των αντισταθμιστικών οφειλών από την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά και υπεύθυνα το ζήτημα αυτό, αποζημιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες για τις ζημιές που υπέστησαν, με θεσμοθέτηση συγκεκριμένων ανταποδοτικών αναπτυξιακών παροχών. Σελίδα 4 από 5

AGRAFA NEWS Οι πολίτες ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει τη χώρα στη μεταμνημονιακή πραγματικότητα. Ομιλία του Τέως Υπουργού & Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Βαγγέλη Αποστόλου, κατά τη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος & ΕνέργειαςΑθήνα, 7/03/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του Τέως Υπουργού & Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Βαγγέλη Αποστόλου, κατά τη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις». 
«Ξεκινώ την παρέμβασή μου με ένα θέμα που αποτελεί ορόσημο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας, την προχθεσινή έκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Είναι η πρώτη φορά, μετά από μια περίπου δεκαετία, που το ελληνικό δημόσιο καταφέρνει να αντλήσει χρήματα από τη διεθνή αγορά και μάλιστα με ένα επιτόκιο το οποίο αγγίζει ιστορικά χαμηλά της περιόδου 2004 – 2005. 
Οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι εκείνος που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη μεταμνημονιακή πραγματικότητα και ποιος είναι αυτός ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να καταστροφολογεί. 
Η παρέμβασή μου για το νομοσχέδιο έχει σχέση άμεση ή έμμεση με ρυθμίσεις που άπτονται του αγροτικού χώρου. 
Κι αρχίζω από το ΙΓΜΕ. Όταν το παραλάβαμε το 2015 βρισκόταν στα πρόθυρα της διάλυσης. Το κρατήσαμε ζωντανό... λύσαμε πολλά προβλήματα… 
Τι θέλουμε σήμερα; Να το αναβαθμίσουμε. Σε μια περίοδο που τα φαινόμενα κατολισθήσεων, πλημμυρών και γενικά ακραίων φαινομένων δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα θα ήταν αυτοκτονική η υποβάθμιση. 
Και θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα για την έγκαιρη αντίδρασή τους στις πρόσφατες πλημμύρες της Χαλκίδας. 
Η μετονομασία του σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δεν αλλάζει τα καθήκοντα... αντίθετα τα διευρύνει. Και βέβαια δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την απασχόληση των εργαζομένων, όπως και πριν από λίγο το επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ο Υπουργός. 
Γεωθερμία... Η ελληνική επικράτεια βρίθει γεωθερμικών πεδίων. Δεν βρήκαμε καμία σοβαρή δυνατότητα αξιοποίησής τους. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν αξιόλογες μονάδες, ειδικά του αγροτικού χώρου αλλά και άλλες που να λειτουργούν, χρησιμοποιώντας τη γεωθερμία ως τη βασικότερη πηγή ενέργειας. 
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, που την επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή της Σελέκτα, μιας ανθοκομικής επιχείρησης στη Χρυσούπολη Καβάλας που την εντάξαμε στα αγροτικά προγράμματα το 2017. Παράγει καλλωπιστικά φυτά σε ένα θερμοκήπιο 60 στρ, αξιοποιώντας το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής. Το προϊόν που παράγει εξάγεται κατά 95% και απασχολεί μόνιμα 130 εργαζόμενους. 
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαμε αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό κινηθήκαμε, για να βρούμε τρόπο, ώστε να εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο και να ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις άνω των 500.000 ευρώ 
Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει υποβληθεί στην Ε. Επιτροπή σχετικός φάκελος, και μάλιστα για θερμοκηπιακού τύπου μονάδες που αξιοποιούν ενεργειακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία. 
Κύριε Υπουργέ, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εθνικού θεσμικού πλαισίου. 

Αγροτικά φωτοβολταϊκά. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα στον αγροτικό χώρο να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών του αναγκών με ήπιες μορφές ενέργειας. Χρηματοδοτούνται οι αγρότες από το ΠΑΑ, μέσω των σχεδίων βελτίωσης, αυτόνομα και με net metering. Θετική και η ένταξη των μικρών αγροτών όπως πριν από λίγο δεσμευτήκατε. 
Αρκεί βεβαίως να αντιληφθούν και οι ίδιοι ότι όλα γίνονται πιο εύκολα μέσα από συνεργατικά σχήματα που πρέπει να δημιουργήσουν».

AGRAFA NEWS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ – Ιδού τα Άρθρα και η Αιτιολογική Έκθεση


7/3/2019
Το “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και  καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -  Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ » παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά ο AIRETOS.

Όπως μπορείτε να δείτε αποτελείται από τρία Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Τρίτο, δηλαδή από το 50ο άρθρο και έπειτα, περιλαμβάνει τις πολυαναμενόμενες διορθώσεις σε εκλογικές διατάξεις του Κλεισθένη, αλλά και λοιπά θέματα εκλογικής νομοθεσίας, όπως μεταβολές στις ρυθμίσεις περί εκλογικών δαπανών.
Συγκεκριμένα:
- αρ.15: ποσόστωση φύλων στις βουλευτικές εκλογές
- αρ.50 έως 68: εκλογικές ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών (τα κωλύματα εκλογιμότητας στο αρ.51)
- αρ.69 έως 77: διατάξεις για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών
- αρ.82: εξαιρέσεις από το εκλογικό “πάγωμα” προσλήψεων
- αρ.114: διατάξεις σχετικές με τις εκλογικές δαπάνες
Δείτε
Στον AIRETO θα ακολουθήσουν αναλύσεις για όλες τις παραμέτρους των εκλογών του Μαΐου που τροποποιούνται με το νομοσχέδιο.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ο ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ»Tο βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Ευαγγελοδήμου παρουσιάζεται τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο CaravelTο βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Ευαγγελοδήμου
παρουσιάζεται τη Δευτέρα 18 Μαρτίου,
ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Caravel

 
Ποιες γνωστές Καρπενησιώτικες οικογένειες είχαν στα χέρια τους το εμπόριο από τα τέλη του 19ου αιώνα; Ποιοι Καρπενησιώτες διακρίθηκαν ως τραπεζίτες; Πότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Καρπενήσι οι Μπομποτσαραίοι ως φουρνάρηδες; Πότε πρωτάνοιξαν κατάστημα οι Ευαγγελοδημαίοι και ο Αδελφοί  Τάκη; Από πού εμφανίστηκαν ως έμποροι οι Κεχριμπαραίοι; Πως έγιναν έμποροι οι Λαππαίοι; Γιατί τους εμπόρους Οικονομήδηδες τους έλεγαν «Παπαδάκια»; Τι κατάστημα είχαν οι Αρμάγος και Κωστοπαναγιώτης και πώς εξελίχθηκαν σε βιομηχάνους ζυμαρικών οι Σακκαλαίοι; Ποιοι αποτελούσαν την τετραμελή επιτροπή του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος που «απαλλοτρίωσαν» 1,1 δισεκατομμύριο από την Εθνική Τράπεζα τον Ιανουάριο  του 1949; Ποιοι ήταν οι πρώτοι αργυροχρυσοχόοι, ράφτες, υποδηματοποιοί αλλά και βιομήχανοι στο Καρπενήσι; Ποιοι μελετούσαν να δημιουργήσουν σουπερμάρκετ και γιατί ναυάγησε το εγχείρημα;  Ποιοι γνωστοί Καρπενησιώτες δικάστηκαν για παράβαση Αγορανομικής Διάταξης που όριζε τις ημέρες κρεοφαγίας και συνελήφθησαν επ΄αυτοφόρω σε εστιατόριο της πόλης να... τρώνε κρέας;

Όλα αυτά και πολλά άλλα απαντώνται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Ευαγγελοδήμου «Ο Κερδώος Ερμής σταμάτησε στο Καρπενήσι», που παρουσιάζεται τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 19.00 στην αίθουσα Ηοrizon του ξενοδοχείου Caravel.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζανιάς, ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κλεομένης Κουτσούκης, η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Το Βήμα» Ελένη Βουλτσίδου και η αρχιτέκτων μηχανικός Μαρία Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι». Θα ακολουθήσει κέρασμα με τσίπουρο!

Στις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει εκατοντάδες ονόματα εμπόρων, βιοτεχνών, κτηματιών, αγωγιατών, ραπτών, μαγείρων, τραπεζιτών, γραφέων, δικηγόρων και δικολάβων, γιατρών, φαρμακοποιών και μαιών, καφεψών, τεκτόνων και αγροτών που από τον 19ο αιώνα δραστηριοποιήθηκαν στο Καρπενήσι. Και ακόμη άγνωστες στιγμές, περιπέτειες, καταστροφές και επιτυχίες της Καρπενησιώτικης αγοράς μέσα από επίσημα έγγραφα, απόρρητα ντοκουμέντα και οικογενειακά αρχεία.

Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, είτε από το Βιβλιοπωλείο Ζαχαρόπουλου (Σταδίου 5) είτε από το e-shop www.sizacharopoulos.gr είτε παραγγέλλοντάς το σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο.