Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

AGRAFA NEWS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επίσκεψη Αποστόλου στα καμένα της Εύβοιας


Επίσκεψη Αποστόλου στα καμένα της Εύβοιας
Με τη συμπλήρωση 10 ημερών από την πυρκαγιά στα Ψαχνά της Εύβοιας, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου και ο
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεμπές, επισκέφθηκαν την περιοχή.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού Κοντοδεσπότι, με
τους κατοίκους του χωριού που επλήγη περισσότερο, έγινε μία διεξοδική συζήτηση
για την επόμενη ημέρα.
Ο Υπουργός στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η συνεργασία, ο συντονισμός και η σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού,
επίγειου και εναέριου, οδήγησαν στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση της
πυρκαγιάς, που ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες. Αέρηδες, μη προσβάσιμο σημείο και
πυκνότατη βλάστηση χαλεπίου πεύκης.
Να εκφράσω κι εγώ, από τη πλευρά της Κυβέρνησης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσους συνέβαλαν σε αυτή τη προσπάθεια .
Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη ημέρα.
Η Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων που επλήγη κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν δυνατότητες για ρύθμιση οφειλών προς το
Δημόσιο, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.
Άμεσα, από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα κηρυχθούν αναδασωτέα 9.000
στρ. χαλεπίου πεύκης που κάηκαν και θα συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες για τη
συγκράτηση των εδαφών.
Για τις αγροτικές ζημιές, που είναι και o βασικός λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα,
έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση από τον ΕΛΓΑ.
Έχουν καεί περί τα 1.000 στρ. δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως ελιάς (περίπου 10.000
ελαιόδεντρα) και δευτερευόντως αμπελώνες, καρυδιές και άλλα.
Έχουν επίσης επισημανθεί ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο (γίδια και μελισσοσμήνη), σε
πάγιο κεφάλαιο (σταβλικές εγκαταστάσεις, ζωοτροφές, γεωργικές αποθήκες) καθώς και
στη ρητινοκαλλιέργεια .
Όλες αυτές οι καταστροφές θα καλυφθούν με αποζημιώσεις.
Δύο είναι οι δυνατότητες που έχουμε, ο ΕΛΓΑ εφόσον καλύπτονται ασφαλιστικά και οι
κρατικές ενισχύσεις, γνωστές ως ΠΣΕΑ , εφόσον εγκριθούν από την Ε.Ε.
Ήδη άρχισαν να υποβάλλονται αιτήσεις

AGRAFA NEWS Δήμος αποφασίζει επίδομα πολυτέκνων και η Αποκεντρωμένη το ακυρώνει – Ένα άλυτο αίτημα που επανέρχεται.Τη χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος 3.000,00 €σε μητέρες – δημότισσές του, που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο, αποφάσισε Δήμος την 23η Ιουλίου 2018.Λίγες μέρες μετά, την 17ηΑυγούστου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ένα αυτοδιοικητικό θέμαόπου συμπλέκονται τα όρια της διοικητικής αυτοτέλειας, η συνταγματική έννοια της τοπικής υπόθεσης και οι επιτακτικές ανάγκες της γηράσκουσας και μαστιζόμενης από την κρίση  ελληνικής κοινωνίας.
Θέμα που δεν προκύπτει 1η φοράαυτοδιοικητικά, αλλά έχει επαναληφθεί, με την Κ.Ε.Δ.Ε. να έχει ζητήσει ρητή νομοθετική ρύθμισή του.

Στη συγκριμένη περίπτωση, από τη μια πλευρά, η Απόφαση του Δήμου συμπεριέλαβεσειρά επιχειρημάτων, μεταξύ των οποίων διατάξεις του Κώδικα Δήμων. 
Το αρ.75, όπου στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται “1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας … και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων”, καθώς και “η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας”. 
Επιπλέον, την παρ.2 του αρ.202 του Κώδικα Δήμων, όπου προβλέπεται ότι “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα”.
Τεκμηρίωσε δε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω αρ.202, δηλαδή πως πασίδηλα προκύπτειεξαιρετική περίπτωση, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του πληθυσμού του Δήμου, καθώς και έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, εξαιτίας της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την Απόφαση με εκτενή επιχειρηματολογία, κάνοντας επίκληση Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και σχετικής νομικής βιβλιογραφίας.
Βασικό επιχείρημα υπήρξε ότι η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την άσκηση γενικά της δημογραφικής πολιτικής και ειδικότερα την προστασία των πολυτέκνων, εξυπηρετεί σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, επιφέρει ποικίλες επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο, η δε σημασία της εκτείνεται σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο και δεν περιορίζεται στα όρια των Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί τοπική υπόθεση κατά την έννοια του αρ.102 του Συντάγματος.
Η Αποκεντρωμένη υποστήριξε ότι οι Ο.Τ.Α., που διαθέτουν μεν διοικητική αυτοτέλεια αλλά δεν διαθέτουν αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα και δεν έχουν εξουσία να θεσπίζουν αυτοτελείς κανόνες δικαίου, δεν μπορούν να ασκούν αυθαιρέτως (χωρίς να βασίζονται σε διάταξη νόμου) δημογραφική πολιτική
Αντέκρουσε δε την ύπαρξη έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, θέτοντας παράμετρο απόδειξης της οικονομικής αδυναμίας,στη βάση πως η πολυτεκνία δεν συνεπάγεται αυτομάτως άνευ ετέρου και οικονομική αδυναμία.

Η περίπτωση αφορά το Δήμο Αγρινίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου.

Το ζήτημα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν αναδεικνύεται 1η φορά, έχει επαναληφθεί, καθιστώντας ουσιαστικά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περισσότερη έκφραση πολιτικής βούλησης, για τη δρομολόγηση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα περιέχει ρητή σχετική πρόβλεψη, όπως άλλωστε έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Κ.Ε.Δ.Ε.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Δεν θα καταβάλουν οι Δήμοι τα προνοιακά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018: Τι απάντησε το ΥΠΕΣΕπανήλθε το Υπουργείο Εσωτερικών, με νεότερη διευκρίνισή του, στο ζήτημα της αφαίρεσης της αρμοδιότητας περί προνοιακών επιδομάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Υπενθυμίζουμε ότι η αφαίρεση φέρει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο θεσμική (ως απόδειξη συγκεντρωτισμού), αλλά και δημοσιονομική.  Συντελέστηκε με το ν.4520/2018, συμπαρασύροντας εν συνεχεία μαζί της, με την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ. 2019 -2022 (ν.4549/2018),εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α.

Αυτή τη φορά, το θέμα ξαναβγήκε στην επιφάνεια στη διαδικασία κατάρτισης των δημοτικών π/υγια το 2019 και συγκεκριμένα από την ειδική Ενότητα Ερωτήσεων-Απαντήσεων που έχει δημιουργηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ για την κατάρτιση των π/υ Δήμων και Περιφερειών.
Ο AIRETOSσας έχει άλλωστε ήδη ενημερώσει https://www.airetos.gr/py-dimwn%E2%80%93perifereion-2019-simeia-prosoxis-stis-2-nees-kya-fek.aspx ότι σημαντική διαφοροποίηση της νέας Κ.Υ.Α. κατάρτισηςπ/υ είναι η αναφορά στην παρ.3 της Ενότητας Α.1. του αρ.3, ότι  “οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου ΔΕΝ  θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Δήμων”.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, Ερώτηση για την ανωτέρω συγκεκριμένη παράμετρο της Κ.Υ.Α. ετέθη προς το Υπουργείοως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα γίνει η εγγραφή για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων που αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018;”.
Η απάντηση του ΥΠΕΣ είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Οι δήμοι ΔΕΝ θα εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους τα ποσά καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2018, καθότι αυτά αποδίδονται μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και η απόδοσή τους θα γίνει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απάντηση τεχνικά μεν σαφής, γεννά δε (δεδομένου ότι δεν παραμένουν παρά ελάχιστοι μήνες) ερωτήματα για το εάν το νέο καθεστώςθα είναι σε πλήρη ετοιμότητανα περάσει, από το πιλοτικό στάδιο, στην καθολική εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αφαίρεση της αρμοδιότητας από όλους τους νυν αρμόδιους Δήμους, ήδη για την καταβολή των προνοιακών Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το Κεντρικό Κράτος δεν άρπαξε μόνο την αρμοδιότητα από τον Α’ βαθμό Τ.Α. αλλά και από τον Β’, για το διατροφικό επίδομα που σήμερα δίνουν οι Περιφέρειες.Υπάρχει και για αυτό αναφορά στην Ειδική Ενότητα του ΥΠΕΣ, ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ από Περιφέρειες: Τι ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου ΔΕΝ θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. ”http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS ΟΤΑΝ ΤΟ "ΟΝΕΙΡΟ" ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Πρώτη βιωματική Σαρακατσάνικη κατασκήνωση στη Χαλκιδική.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κρεβατοκάμαρα και εσωτερικός χώροςΟΤΑΝ ΤΟ "ΟΝΕΙΡΟ" ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Πρώτη βιωματική Σαρακατσάνικη κατασκήνωση στη Χαλκιδική.
Μοναδική βιωματική εμπειρία για τα παιδιά μας!
Yuppi Camp Κρυοπηγή.

AGRAFA NEWS Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Διανομή Αγαθών» του Δήμου Αγράφων – Ποιά τα Δικαιολογητικά – Κριτήρια και Προθεσμίες Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγράφων

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Διανομή Αγαθών» του
Δήμου Αγράφων – Ποιά τα Δικαιολογητικά – Κριτήρια και Προθεσμίες Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγράφων που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια, ανακοινώνεται η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στη δράση «Διανομή Αγαθών» η οποία θα υλοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγράφων «Κέντρο Κοινότητας». Η δράση αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των δημοτών του Δήμου Αγράφων με βασικά αγαθά διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. είδη υγιεινής) ώστε οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτισμού και διαβίωσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών είναι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε βασικά αγαθά Διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα για την ένταξη στη δράση «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ» απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δυνητικούς διακατόχους : • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριου σε ισχύ • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης • Οποιοδήποτε αποδεικτικό πιστοποιείται η Δ/νση κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ) • Αντίγραφο τους τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (Ε1) • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο Β) Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά : Τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά προτεραιότητα, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου – δυνητικού δικαιούχου θα προσμετρώνται με την εξής σειρά : • Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή από Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές(σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας δύναται να πιστοποιηθεί και με Επίσημη Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση. • Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ(σε ισχύ) , εφόσον πρόκειται για άνεργο • Ενοικιοστάσιο( ηλεκτρονικό μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται οικία • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:  Εισοδηματικά κριτήρια Το ετήσιο ατομικό εισόδημα κλιμακούμενο για τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού ως εξής: Ενδεικτικά: Σύνθεση νοικοκυριού Ετήσιο ατομικό Εισόδημα Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4512,00€ Νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δυο ανήλικους 9475,00€  Περιουσιακά κριτήρια Λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης και το συνολικό ύψος των καταθέσεων .  Οικογενειακή Κατάσταση Λαμβάνεται υπόψη η πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ  Κατάσταση Υγείας Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων ), καθώς και η αναπηρία.  Ανεργία  Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση θέτει το άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Η Υποβολή της αίτησης σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού γίνεται ΜΟΝΟ από τον αρχηγό της οικογενείας και όχι από τα μέλη. Οι φιλοξενούμενοι δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση και να είναι δικαιούχοι, σ αυτή τη περίπτωση η αίτηση μπορεί να γίνει από το πρόσωπο που τους φιλοξενεί και οι ίδιοι να προσμετρώνται ως μέλη. Πιο συγκεκριμένα ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης καλείται να προσέλθει μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας. Η υποβολή των αιτήσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στα καταστήματα ΚΕΠ καθώς θα λαμβάνεται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό Κοινωνικό ιστορικό. Προθεσμία Υποβολής ΑιτήσεωνΟι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 27/8/2018 έως 7/9/2018 ΜΟΝΟ στο κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία Κέντρο Κοινότητας στη Δυτική Φραγκίστα από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2237351100 και 2237351127. Ο Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας- Δημόσιας Υγείας, Παιδείας & Αθλητισμού Κίτσιος Γεώργιο