Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Οι ευχαριστίες του Δημάρχου Αγράφων Την παραίτησή του υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γεωργίου στις 10 Ιανουαρίου 2018, και όπως αναφέρει στην παραίτησή του για λόγους υγείας και προσωπικούς.
Παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Γεωργίου
Οι ευχαριστίες του Δημάρχου
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γεωργίου στις 10
Ιανουαρίου 2018, και όπως αναφέρει στην παραίτησή του για λόγους υγείας και
προσωπικούς.
Ο Δήμαρχος Αγράφων ευχαριστεί θερμά τον κ. Γεωργίου και πρώην Δήμαρχο του
Καποδιστριακού Δήμου Βίνιανης, τόσο για την συνεχή του στήριξη από το 2010 μέχρι
σήμερα, όσο και για την συμβολή του στο Δήμο Αγράφων και στην μέχρι τώρα πορεία της
σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και για το οργανωμένο και ποιοτικό έργο που επιτέλεσε
από το 2006 έως το 2010 από την θέση του Δημάρχου Βίνιανης. Εύχεται στον κ. Γεωργίου
ό,τι καλύτερο στα θέματα που αντιμετωπίζει και σύντομα να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και
πρόβλημα.
Ο Δήμος Αγράφων έχει ξεκινήσει την διαδικασία αντικατάστασής του, όπως προβλέπεται
από τον Δημοτικό Κώδικα.

AGRAFA NEWS Πρόταση Χρηματοδότησής του υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων για τηS Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου του Υπέβαλε την Πρόταση Χρηματοδότησής του ο Δήμος Αγράφων την 16 η Ιανουαρίου 2018,


Πρόταση Χρηματοδότησής του υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων για τη
Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου του
Υπέβαλε την Πρόταση Χρηματοδότησής του ο Δήμος Αγράφων την 16
η
Ιανουαρίου 2018,
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», κατόπιν σχετικής Προσκλήσεως, για την
Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων» συνολικής
δημόσιας δαπάνης ύψους 800.000€, ώστε να υπάρχει η χρηματοδότηση και να μην
επιβαρυνθεί το ταμείο του Δήμου.
Η μελέτη που ο Δήμος Αγράφων υπέβαλε ως είθισται με την Αίτηση Χρηματοδότησης,
αφορά στην αποκατάσταση – διαμόρφωση συμπλέγματος τριών κτιρίων και επανάχρησή
τους ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Δήμου Αγράφων.
Πρόκειται για τα δύο ήδη χρησιμοποιούμενα κτίρια από το Δήμο Αγράφων, το σημερινό
Δημαρχείο και το παλιό Δημοτικό Σχολείο που χρησιμοποιείται ως Αίθουσα ΔΣ, καθώς και
για το τρίτο κτίριο που βρίσκεται έναντι του Δημαρχείου, το Ειρηνοδικείο. Το συγκεκριμένο
κτίριο, όντας κλειστό με ΦΕΚ από το 2012, όπως είναι ήδη γνωστό διεκδικήθηκε από την
τωρινή δημοτική αρχή και τελικά επετεύχθη να παραχωρηθεί στο Δήμο Αγράφων και να
συμπεριληφθεί στο εν λόγω έργο.
Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών μας
εξαιτίας της διασποράς των Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και της μη λειτουργικότητάς
τους λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ τους και του μεγάλου χρόνου
μετάβασης από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Με τη συγκέντρωση των Υπηρεσιών του Δήμου
μας (Οικονομική – Τεχνική – Διοικητική) στην έδρα του Δήμου, πρωτίστως θα
βελτιστοποιηθεί η εξυπηρέτηση των δημοτών μας καθώς επίσης θα δημιουργηθούν
καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα
συνεχίσουν να λειτουργούν τα δημοτικά καταστήματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με
την λειτουργία των ΚΕΠ. Επιπλέον, στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας θα λειτουργήσουν και
οι Υπηρεσίες: α) Κέντρο Κοινότητας, β)Κοινωνικό Παντοπωλείο, και γ) Δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι».