Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ως Σαρακατσαναίοι ήμασταν πρωτοπόροι και δηλώσαμε παρόν σε όλους τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Κρατήσαμε και θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά τον φλάμπουρα με τις ορθόδοξες χριστιανικές, εθνικές και ηθικές διαχρονικές μας αξίες.
Δηλώνουμε παρόν στον αγώνα για την Μακεδονία. Οι πρόγονοι μας Σαρακατσαναίοι διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στην έκβαση του Μακεδονικού Αγώνα και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας,  προεξέχοντος του καπετάν Κώστα Γαρέφη και πολλών άλλων διακεκριμένων Σαρακατσάνων οπλαρχηγών.
Διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχθούμε παραχάραξη της ιστορίας   και δεν απεμπολούμε τις εθνικές και πολιτιστικές κατακτήσεις.
Όλοι μαζί, πρέπει να διατρανώσουμε την πίστη και την αποφασιστικότητα μας ότι θα κάνουμε ξανά ότι θα χρειαστεί ώστε αφενός το όνομα, κι αφετέρου η Μακεδονία μας να παραμείνουν Ελληνικά! Δεν παραχωρούμε το όνομα της Μακεδονία μας σε κανέναν, με κανέναν τρόπο απλό ή σύνθετο!
Η Μακεδονία μας ήταν είναι και θα παραμείνει Ελληνική!
Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (λαμβάνοντας υπόψη και το πνεύμα των συμμετεχόντων στην εκδήλωση κοπής της πίτας ΒΑΣΙΛΟΚΛΟΥΡΑ ΜΠΟΥΚΒΑΛΑ-2018 στην Αθήνα) αποφάσισε να στηρίξει άμεσα την προσπάθεια του ελληνικού λαού απέναντι στην παραχάραξη της ιστορίας και την δίκαιη έκφραση της βούλησης του .

<<... Η Μακδονία είναι οι πνεύμονες όλης της Ελλάδος και άνευ αυτών η λοιπή Ελλάς δεν δύναται να ζήση.
Ας αφήσωμεν τας συγκινήσεις και ας σπευσωμεν εις την φωνήν της, ενόσω είναι καιρός >>.
" Παύλος Μελάς , 1870 - 1904 ''

AGRAFA NEWS Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .

Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2018
Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Τόσκα Νικόλαο
Κοιν/ση: 1
ον
Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Καπέλιο Βασίλειο
2
ον
Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δ3)
του Υπουργείου Εργασίας Κοιν/κής Ασφάλισης &
Κοιν/κης Αλληλεγγύης
3
ον
Πολιτικούς Φορείς – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
4
ον
Εργαζόμενους Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.
Θέμα: « Προβλήματα καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες »
Κύριε Υπουργέ
Οι διαχρονικές πολιτικές των περικοπών και της υποχρηματοδότησης στον προϋπολογισμό για την
λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και η κατάργηση δεκάδων θέσεων προσωπικού
καθαριότητας αρχής γενομένης με τον Νόμο 3511/2006 με στόχο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
καθαριότητας, δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.
Όπως γνωρίζετε, σήμερα η καθαριότητα των περισσοτέρων Π.Υ. έχει ανατεθεί σε κατά τόπους
ιδιωτικά συνεργεία, όπου υπάρχουν, και αναλαμβάνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μετά από
μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
Για να μπορέσουν όμως να εκτελεστούν αυτοί οι διαγωνισμοί και κατ’ επέκταση η ανάθεση από τις
διοικήσεις υπηρεσιών, πρέπει πρώτα με υπουργική απόφαση να γίνει κατανομή κονδυλίου της
εγγεγραμμένης πίστωσης για το έτος 2018 του κατά αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα
πυροσβεστικών υπηρεσιών στον Κ.Α.Ε. 1232 ύψους 1.200.000 ευρώ.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι αν δεν υπάρξει η σχετική απόφαση, οι υπηρεσίες και τα
κλιμάκια μένουν για μήνες χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την
έκδοσή της, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πυροσβεστών, όπως για παράδειγμα έγινε το
περασμένο έτος που η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πάρθηκε με το ΦΕΚ 1003/24-3-17 τ. Β'
αριθ. αποφ. 6597 Φ500.1.
Επιπλέον, λόγο των μειωμένων κονδυλίων, πολλά ιδιωτικά συνεργεία δεν αναλαμβάνουν όλες τις
υπηρεσίες μιας περιοχής ή δεν συμμετέχουν στους εν λόγο διαγωνισμούς επειδή δεν συμφέρει
οικονομικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαριότητα στις υπηρεσίες αυτές!!!
Κύριε Υπουργέ
Η απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται λόγο μη επαρκούς και συνεχούς καθαριότητας σε
συνδυασμό με τα προβλήματα και τις ελλείψεις στις υποδομές, δημιουργούν ένα επικίνδυνο
εργασιακό περιβάλλον εκθέτοντας σε επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι:
Το Π.Σ. εμπλέκεται σε μεγάλο και διαφορετικό όγκο συμβάντων που δημιουργούνται από
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τροχαία
ατυχήματα, διασώσεις χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές ( Χ.Β.Ρ.Π. ) απειλές
Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων συμβάντων, υπάρχουν ή δημιουργούνται τοξικοί
και μολυσματικοί παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς και επικίνδυνοι για τους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς μεταφέρονται αναπόφευκτα μέσω των οχημάτων και
του εξοπλισμού των υπαλλήλων στους χώρους των υπηρεσιών, λόγω απουσίας δομών
αποστείρωσης τους κατά την άφιξη τους σε αυτές.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις συνέπειες από την παραμονή των υπαλλήλων στους χώρους όπου
δεν παρέχονται καθόλου υπηρεσίες καθαριότητας ή αυτό γίνεται πλημμελώς.
Φυσικά οι συνέπειες αυτές στην υγεία των υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν ή
να παρακολουθηθούν εξ’ αιτίας της παντελούς αδιαφορίας που έχουν επιδείξει διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου και της δική σας, για την ασφάλεια της υγείας
και της ζωής των πυροσβεστών.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητάμε:
Την πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα
για την καθαριότητα όλων των υπηρεσιών.
Άμεσα να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την κατανομή του κονδυλίου της εγγεγραμμένης
πίστωσης για την καθαριότητα.
Να εξασφαλιστεί με ευθύνη της υπηρεσίας η απρόσκοπτη και συνεχής παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Την εκπόνηση του Π.Δ. σε συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα για την υγιεινή και
ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου θα προβλέπονται ουσιαστικά μέτρα για την
προστασία της υγείας του και όχι προσχηματικές ενέργειες ή διατάξεις που θα επιβαρύνουν
ακόμη περισσότερο τον χρόνο εργασίας των υπαλλήλων, εκθέτοντας τους σε ακόμη
μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως άλλωστε επιχειρήθηκε και στο παρελθόν.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας '' Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ '' απαρτιζόμενος από πολυπληθής ομάδα μελών και φίλων του συλλόγου παραβρέθηκε το διήμερο 13 και 14 Γενάρη 2018 στην πόλη της Αθήνας με αφορμή την εκδήλωση ΒΑΣ(Ι)ΛΟΚΛΟΥΡΑ - ΜΠΟΥΚΒΑΛΑ 2018 που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Πανελλαδικό Σύλλογο Αττικής και Πειραιώς '' Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ'' σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσαναίων. Το απόγευμα του Σαββάτου επισκεφτήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους το μουσείο της Ακρόπολης . Το βράδυ της ίδιας ημέρας δώσαμε το παρών στον ετήσιο χορό του τοπικού συλλόγου στην αίθουσα εκδηλώσεων belvedere στο Περιστέρι. Την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο <<Σπύρος Λούης>> στο Μαρούσι. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επίσημων προσκεκλημένων ακολούθησε η κοπή παραδοσιακής Σαρακατσάνικης πίτας με τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης να βρίσκει το φλουρί. Στη συνέχεια ο διοργανωτής σύλλογος παρουσίασε δρώμενο με τα έθιμα του δωδεκαημέρου και η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων και στο τέλος τον τρανό χορό. Ευχαριστούμε θερμά τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σαρακατσαναίων Αττικής και Πειραιώς για την ζεστή φιλοξενία και εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσαναίων και στον τοπικό σύλλογο για την εξαιρετική από κάθε άποψη οργάνωση της εκδήλωσης. Επίσης να συγχαρούμε και τους υπόλοιπους αδελφούς συλλόγους που ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της πατρίδος μας και δώσανε βροντερό παρών προκειμένου να πραγματοποιηθεί το αντάμωμα στα χειμαδιά. Τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά την χορευτική ομάδα του συλλόγου μας που με την παρουσία τους κέρδισαν της εντυπώσεις καθώς επίσης και όλα τα μέλη που συνταξιδέψανε για την πόλη της Αθήνας. Καλά ανταμώματα να έχουμε..
Το Δ.Σ του συλλόγου