Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

AGRAFA NEWS Εκδήλωση για Παναγία της Επισκοπής


AGRAFA NEWS Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που ετοιμάζετε στην Θεσσαλονίκη από την Π.Ο.Σ.Σ. , μια μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση των πρακτικών του 3ου Παγκοσμίου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

AGRAFA NEWS ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΩΝ

Τα έσοδα του συλλόγου μας -όπως και των πιό πολλών συλλόγων- τα τελευταία χρόνια προέρχονται πλέον από μικρές συνδρομές λίγων μελών. 

Σας προτρέπουμε λοιπόν να πάρετε το ημερολόγιο μας για το 2018 και να συνδράμετε με την κινησή σας στην οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας. 

Επικοινωνήστε με τα μέλη του Συλλόγου για να το προμηθευτείτε!

AGRAFA NEWS ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ Το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Παλαιά Βίνιανη

Κερασοχώρι, 1 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Παλαιά Βίνιανη Με αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από την κήρυξη της επανάστασης του 1821, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 η ομάδα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων βρέθηκε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη. Σκοπός τους ήταν να πραγματοποιήσουν ένα γύρισμα-ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της εκπομπής ¨200 χρόνια Κοινοβουλευτικής Αντιπροσώπευσης¨, που θα προβάλλει το κανάλι της Βουλής. Ο δημοσιογράφος κ. Τάκης Κάμπρας κατέγραψε με αντικειμενικότητα και ακρίβεια το ιστορικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μάρτη του 1944, στο Δημοτικό Σχολείο της Παλαιάς Βίνιανης, δηλαδή την συγκρότηση και την πρώτη συνεδρίαση των μελών της Κυβέρνησης του Βουνού. Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ έγιναν τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου. Ο Δήμος Αγράφων ευχαριστεί θερμά το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων και όλους τους συντελεστές της παραγωγής

AGRAFA NEWSΥπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης»
προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε σήμερα
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων
«Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η
προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει:
«Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία με τα οποία στηρίζουμε τον
αγροτικό κόσμο προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων
και συνεπώς σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Η
κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική ηγεσία και η οποία αποτυπώνεται στο πλαίσιο
εφαρμογής του μέτρου, ήταν να γίνει η βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των
διαθέσιμων κονδυλίων, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού τομέα και
βεβαίως να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών. Κάθε ευρώ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα. Να πιάνει τόπο».
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:
Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως
61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.
Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως
νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των
νέων γεωργών.
Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα
στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων
προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται
επιλέξιμα.
Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου
μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον

AGRAFA NEWS Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 28
η
Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι υπό προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα
έκδοσης «Άδειας Διατήρησης» και συνέχισης της λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων
περιοχών ή πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 940/81279 (ΦΕΚ 2741/Β') και της σχετικής
εγκυκλίου με ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί οι εν λόγω κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να
ήταν εγκατεστημένες και να λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Η ύπαρξη και η διατήρηση του ζωικού
κεφαλαίου στο συγκεκριμένο γήπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
Η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας
διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι η 04-12-2017.
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 4/12/2017,
κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη
διαδικασία και εν συνεχεία, ακόμη και μετά τις 4/12/2017 τα δικαιολογητικά για
την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης.
Η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία δεν αφορά λοιπές κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν
εκτός ορίων κατοικημένων περιοχών και τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις
κατά τις διατάξεις του Ν. 4056/2012.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

AGRAFA NEWS Κώστας Κοντογεώργος Βουλευτής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Κώστας Κοντογεώργος
Βουλευτής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27-11-2017 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου ΕΡΩΤΗΣΗ Κύριε Υπουργέ, Συγκριτικό πλεονέκτημα του Νομού Ευρυτανίας, ήταν και συνεχίζει να είναι, το γεγονός ότι επενδύει στις νέες γενιές και στην μόρφωσή τους. Εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στην περιοχή και της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, η μόρφωση ήταν και συνεχίζει να είναι διέξοδος όχι μόνο για την προσωπική ολοκλήρωση κάθε ατόμου, αλλά και την επαγγελματική καταξίωσή του. Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, όσο και των οικογενειών του τόπου μας, με την βοήθεια της πολιτείας, ήταν να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας των δομών δημόσιας εκπαίδευσης (Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν υπάρχουν στον Νομού Ευρυτανίας)Ο στόχος αυτός σε γενικές γραμμές ήταν επιτυχής σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι μεγάλες επιτυχίες και πρωτιές που είχαν, όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά της Ευρυτανίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί με την απαιτούμενη προσοχή και ευαισθησία, λειτούργησαν δομές παράλληλης στήριξης για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, που τους εξασφάλιζαν το βασικό συνταγματικό τους δικαίωμα στην μόρφωση και την εξέλιξή τους. Δυστυχώς, τα δύο τελευταία χρόνια, παρότι τα αιτήματα ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των σχολείων μας, γίνονται εγκαίρως (τον Ιούνιο για το επόμενο σχολικό έτος), εντούτοις η αντίδραση του Υπουργείου σας, κρίνεται ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Την περασμένη σχολική χρονιά, ικανοποιήσατε μερικώς αιτήματα παράλληλης στήριξης τον Φεβρουάριο αντί τον Σεπτέμβριο και την φετινή σχολική χρονιά, ενώ μπαίνουμε στον Δεκέμβριο, καμία θετική αντίδραση δεν παρατηρήθηκε. Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός 1.Γιατί στερείται το δικαίωμα στην μόρφωση των μαθητών με ειδικές ικανότητες, αλλά και τα όνειρα των γονιών τους να επιτύχουν τους στόχους τους για καλύτερη ζωή; 2.Πέραν των υποσχέσεων που δίνετε αφειδώς ως Υπουργείο προς κάθε κατεύθυνση, υπάρχει πιθανότητα ικανοποίησης των αιτημάτων, τώρα, η τουλάχιστον μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων; 3.Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου σας, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μόρφωση όλων των νέων της πατρίδας μας, που αποτελεί και συνταγματικό τους δικαίωμα; Ο ερωτών Κώστας Κοντογεώργο

AGRAFA NEWS Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω ΝΕ Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ.: 6978520351 - 6934865812, Fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: info@eakp.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 20 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ).
Ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο όπου το προεδρείο της Ομοσπονδίας ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. -
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ), αρνήθηκε να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία η
πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση κινητοποιήσεων και πραγματοποίηση άμεσα
πανελλαδικής διαμαρτυρίας πυροσβεστών στη Βουλή και το Υπουργείο, με το πλαίσιο των
9 βασικών αιτημάτων ( αύξηση χρηματοδότησης του Π.Σ. - εφαρμογή απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας - ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. -
κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες - νέο Κανονισμό
Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες - πληρωμή οφειλόμενων ρεπό, εκτός έδρας,
υπερωριών, νυχτερινών κ.λ.π. όπως σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους -
επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009 - μονιμοποίηση των πενταετών
και εποχικών συναδέλφων μας - καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της
χώρας ). Η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση για τη συγκεκριμένη
πρόταση και όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις ( Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ). Καμία θέση, καμία τοποθέτηση, αλλά και καμία πρόταση για
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πυροσβεστών, δεν υποβλήθηκε ούτε από τις άλλες
παρατάξεις.
Σε ότι αφορά τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν για τις καταστροφικές πλημμύρες
της Αττικής και κυρίως για τα θύματα αυτών, από την ανυπαρξία της πρόληψης και την έλλειψη
αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων, το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας
υπερασπίστηκαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Τοπική Διοίκηση και ιδιαίτερα την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγαν να αναφερθούν:
στις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων, που με την παντελή έλλειψη προληπτικών
παρεμβάσεων και τα μηδαμινά ποσά που διατέθηκαν για την πρόληψη, άφησαν απροστάτευτο το
λαό
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει στο πρόγραμμά της τη χρηματοδότηση της
αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας του λαών της, ενώ διαθέτει
πακτωλό χρημάτων για τις επενδύσεις που αυξάνουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Αναφέρθηκαν μόνο στις ατομικές ευθύνες αυτών που μπαζώνουν τα ρέματα, λες και όλες αυτές
οι αυθαιρεσίες δεν καλύπτονται όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς που κυβέρνησαν τον τόπο.


Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ.: 6978520351 - 6934865812, Fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: info@eakp.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 20 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ).
Ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο όπου το προεδρείο της Ομοσπονδίας ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. -
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ), αρνήθηκε να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία η
πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση κινητοποιήσεων και πραγματοποίηση άμεσα
πανελλαδικής διαμαρτυρίας πυροσβεστών στη Βουλή και το Υπουργείο, με το πλαίσιο των
9 βασικών αιτημάτων ( αύξηση χρηματοδότησης του Π.Σ. - εφαρμογή απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας - ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. -
κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες - νέο Κανονισμό
Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες - πληρωμή οφειλόμενων ρεπό, εκτός έδρας,
υπερωριών, νυχτερινών κ.λ.π. όπως σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους -
επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009 - μονιμοποίηση των πενταετών
και εποχικών συναδέλφων μας - καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της
χώρας ). Η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση για τη συγκεκριμένη
πρόταση και όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις ( Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ). Καμία θέση, καμία τοποθέτηση, αλλά και καμία πρόταση για
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πυροσβεστών, δεν υποβλήθηκε ούτε από τις άλλες
παρατάξεις.
Σε ότι αφορά τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν για τις καταστροφικές πλημμύρες
της Αττικής και κυρίως για τα θύματα αυτών, από την ανυπαρξία της πρόληψης και την έλλειψη
αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων, το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας
υπερασπίστηκαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Τοπική Διοίκηση και ιδιαίτερα την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγαν να αναφερθούν:
στις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων, που με την παντελή έλλειψη προληπτικών
παρεμβάσεων και τα μηδαμινά ποσά που διατέθηκαν για την πρόληψη, άφησαν απροστάτευτο το
λαό
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει στο πρόγραμμά της τη χρηματοδότηση της
αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας του λαών της, ενώ διαθέτει
πακτωλό χρημάτων για τις επενδύσεις που αυξάνουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Αναφέρθηκαν μόνο στις ατομικές ευθύνες αυτών που μπαζώνουν τα ρέματα, λες και όλες αυτές
οι αυθαιρεσίες δεν καλύπτονται όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς που κυβέρνησαν τον τόπο.
Το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας είναι άξιοι υπερασπιστές των πολιτικών που
καταστρέφουν συνεχώς το περιβάλλον και ευθύνονται για την απώλεια χιλιάδων ζωών και
περιουσιών του λαού, από πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.
Καμία κουβέντα δεν είπαν, ούτε όταν η Ε.Α.Κ.Π. αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της
μονιμοποίησης των πενταετών και εποχικών συναδέλφων ( που δεν πληρούν τα κριτήρια για
μονιμοποίηση στο Π.Σ. ), στις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, για να καλύψουν ένα μέρος από
τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις της.
Για το θέμα των επιφυλακών, έπειτα από την ενημέρωση που έγινε από τον νομικό σύμβουλο
της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε από το προεδρείο με τη συναίνεση και της πλειοψηφίας του
Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να μην κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Η
θέση και η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υποβληθεί
μηνυτήρια αναφορά λόγω των επιφυλάξεων και των αμφιβολιών που εξέφρασε ο Νομικός
Σύμβουλος σχετικά με τη θετική έκβασή της, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί με έγγραφα
στοιχεία και ντοκουμέντα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στην
εισαγγελία θα αναφέρουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις των σωρηδόν επιφυλακών όπως, την
έλλειψη προσωπικού, τις αντίξοες συνθήκες εργασίας, τους συνεχείς κινδύνους για την
ασφάλεια των πυροσβεστών από την πολύωρη και ιδιαίτερα κουραστική εργασία, την
απλήρωτη υπερεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και την εκμετάλλευση του ελεύθερου
χρόνου μας από όλες τις κυβερνήσεις. Ανάλογη πρόταση υποβλήθηκε και από την παράταξη
Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες, αλλά και οι δύο προτάσεις καταψηφίστηκαν.
Πέραν όμως των όποιων δικονομικών παρεμβάσεων, η ουσιαστική πρόταση που έχει
καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. από τον Σεπτέμβριο στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και σε όλα τα Δ.Σ.
των πρωτοβάθμιων ενώσεων, για την διεκδίκηση με αγωνιστικό τρόπο της οριστικής λύσης
στο χρόνιο ζήτημα της καταστρατήγησης του χρόνου εργασίας και της απλήρωτης
εργασίας, δεν στηρίζεται από το σύνολο των συνδικαλιστικών οργάνων του Π.Σ. Το τελικό
συμπέρασμα από την στάση των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην
Ομοσπονδία και στις πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι ότι, αφήνουν συνειδητά τους
πυροσβέστες απροστάτευτους στις κυβερνητικές επιδιώξεις για την διάλυση του σταθερού
χρόνου εργασίας.
Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αρνήθηκε να καταγγείλει και να απαιτήσει την ανάκληση της
δικαστικής δίωξης που ασκείτε στον συνάδελφο συναγωνιστή Γιώργο Μελιόπουλο, όπως είχε
προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο συνάδελφος διώκεται γιατί
ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Βέροιας, συμμετείχε
στη διαμαρτυρία κατά των Νατοϊκών δυνάμεων στην Κοζάνη, για να σταματήσουν οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η εμπλοκή της χώρας μας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς σε
βάρος των λαών. Αυτή είναι η αλληλεγγύη που δείχνει το προεδρείο και η πλειοψηφία της
Ομοσπονδίας, προς τους συναδέλφους που διώκονται γιατί αγωνίζονται για την ειρήνη στην
περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η στάση τους απέναντι σε συναδέλφους που
αγωνίζονται.
Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε το προεδρείο της Ομοσπονδίας και για το γεγονός ότι πραγματοποίησε
συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και τον Αρχηγό του Π.Σ. στις 10-11-
2017, στην οποία συμμετείχαν μόνο μέλη του προεδρείου, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι
επικεφαλής των παρατάξεων και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Για το θέμα της αναπροσαρμογής των οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις,
των μελών του Δ.Σ. που διαμένουν και υπηρετούν στην επαρχία: Το προεδρείο της Ομοσπονδίας
αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που διασφαλίζει την καλύτερη
διαχείριση των χρηματικών αποθεμάτων της Ομοσπονδίας (δηλαδή των χρημάτων των
πυροσβεστών), μειώνει τα έξοδα της Ομοσπονδίας και συμβάλλει στην εξοικονόμηση
σημαντικών ποσών στο ταμείο της ( αναλυτικά η πρότασή μας στην ανακοίνωση της 31
ης
- 10 -
2017, βλέπε στην ιστοσελίδα μας ).
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Σε ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταδεικνύεται ότι το δευτεροβάθμιο
συνδικαλιστικό μας όργανο, με ευθύνη του προεδρείου και της πλειοψηφίας του, δεν λειτουργεί υπέρ
των πυροσβεστών και δεν κάνει πράξη τον κύριο και βασικό σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε: να διεκδικεί με αγώνες τη λύση στα προβλήματά μας. Είναι συνυπεύθυνοι για
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ( συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, συνεχείς
μειώσεις στον μισθό και το εισόδημά μας, υποβάθμιση της υπηρεσίας μας και της πυρασφάλειας
της χώρας ). Αυτή είναι η κατάντια των συνδικαλιστικών μας οργάνων, της Ομοσπονδίας και
των πρωτοβάθμιων σωματείων, όταν κυριαρχούν συμβιβασμένες ηγεσίες και πλειοψηφίες.
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει την προσπάθεια για την ανασύνταξη των συνδικαλιστικών οργάνων και την
αγωνιστική αφύπνιση των συναδέλφων, με τις συνεχόμενες παρεμβάσεις, τις περιοδείες που
πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Σας καλούμε να
στηρίξετε και να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια αυτή.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία