Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΑGRAFA NEWS Έργα ύψους 876.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας


Έργα ύψους 876.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας
Την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη
υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών έργων του
Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού
876.000,00 €.
Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00
€. Οι εργασίες αφορούν την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών σε τμήματα του
καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί σοβαρές