Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών απαιτείται Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης μέχρι 5 Οκτωβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Ευρυτανίας Δήμος ΑγράφωνΣύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016,
ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών, ότι
μπορούν να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις
05.10.2016.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση που αφορά στο
Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ο υποψήφιος νέος γεωργός για
να κριθεί επιλέξιμος δικαιούχος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει,
μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το
έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 για το σύνολο
της γεωργικής εκμετάλλευσής του».

"Είναι ντροπή για τον τόπο μας" Ερωτήματα προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.Τσιάμη


Μετά και απο δεκάδες καταγγελίες συμπολιτών μας ότι πάρα πολλές παιδικές χαρές αλλά και χώροι άθλησης του Δήμου Αγράφων είναι επικίνδυνοι και δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου, η Κίνηση Πολιτών Αγράφων θέτει ερωτήματα για το σοβαρό αυτό ζήτημα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο διευκρινίζοντας τα εξής..
"Είναι ντροπή για τον τόπο μας και κατ’ επέκταση για τον καθ’ ίδην αρμόδιο, (τον Δήμο Αγράφων) η κατάσταση που επικρατεί στις παιδικές χαρές του Καλλικρατικού μας Δήμου.
Οι χώροι που αποτελούν οάσεις χαράς για τα παιδιά, εγκυμονούν (λόγω της αδιαφορίας των υπευθύνων) σοβαρούς κινδύνους και είναι θαύμα το πως ακόμα δεν έχει υπάρξει σοβαρός τραυματισμός εντός αυτών.
Κατασκευές ασυντήρητες εδώ και πολλά χρόνια, σίδερα, ξύλα και συρματόσχοινα να εξέχουν και οι γονείς να είναι σε επιφυλακή για να μη βρεθούν από τη χαρά στο…νοσοκομείο!
Η εγκύκλιος 15 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών & και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 22 Μαΐου 2015 με θέμα: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ» αναφέρει ρητά:
«Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β ́931) και 27934/2014 (Β ́2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου 
να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.»
Με βάση την ως άνω υπουργική εγκύκλιο, ερωτάται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος:
1) Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγράφων, έχει εναρμονιστεί πλήρως με τη νομοθεσία που αφορά τις παιδικές χαρές;
2) Γνωρίζει ότι στην επικράτειά του υπάρχουν παιδικές χαρές που είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για τα παιδιά και τι ακριβώς έχει κάνει γι' αυτό;
3) Έχει γίνει καταγραφή των ακατάλληλων χώρων κι αν ναι, γιατί όλοι λειτουργούν κανονικά;

ΥΓ..Υπάρχει η ανάγκη και η θέληση να αλλάξουμε τον τόπο μας, κάτι που φαίνεται από τις φιλότιμες παρεμβάσεις συλλόγων-δημοτών-γονιών, επισκευάζοντας με ερασιτεχνισμό και φιλότιμο τις παιδικές χαρές.Παράδειγμα προς μίμηση αυτές οι πράξεις... και για τους ίδιους τους αιρετούς.

Κίνηση Πολιτών
Aγράφων
Κ.Π.Α