Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Εμβολιασμός αλεπούδων κατά της λύσσας στην Ευρυτανία – ΠΡΟΣΟΧΗ!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εμβολιασμός αλεπούδων κατά της λύσσας στην Ευρυτανία –
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που εστάλη στο Δήμο
Αγράφων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της «Εναέριας Ρίψης
– Διανομής Εμβολίων – Δολωμάτων κατά της λύσσας για την από
στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων, για το έτος 2016»,
πραγματοποιήθηκαν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στο Μαυρόλογγο
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στις 6, 7, 8 & 9 Μαΐου 2016, με κάθε
επιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων
συνθηκών (πχ καιρικές συνθήκες).
Υπενθυμίζονται στο κοινό τα εξής:
Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι, χρώματος λαδί – καφέ με
οσμή ψαριού και περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ (δεν τα
ακουμπάμε και δεν τα πατάμε)
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξή τους,
ενημερώνει άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές
Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να γίνει άμεσα
επίσκεψη σε γιατρό
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των παιδιών –
μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα δολώματα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
http :// www . minagric . gr / index . php / el / for - citizen -2/ nosimata - zoon /457- lissa και στο
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας, στα τηλέφωνα 2237080260- 80258

Στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Απόστολος Μάκκας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ.
Απόστολος Μάκκας
Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαΐου συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, παρουσία του
Αντιδημάρχου Αγράφων κ. Απόστολου Μάκκα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στον απολογισμό της χειμερινής
περιόδου 2015 – 2016 και στον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο 2016.
Ο κ. Μάκκας μεταξύ άλλων τόνισε την αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής
του Δήμου Αγράφων για δασικές πυρκαγιές, δεδομένων τόσο της έλλειψης
πυροσβεστικού κλιμακίου όσο και της γεωγραφικής του θέσης που τον
καθιστά δυσπρόσιτο, δύσβατο και μεγάλο σε έκταση. Επεσήμανε ότι ο Δήμος
Αγράφων έχοντας δασικούς και αγροτικούς δρόμους τεράστιων χιλιομετρικών
αποστάσεων, καλείται εν ελλείψει χρηματοδοτήσεων, να τους καθαρίζει και να
τους συντηρεί, δεδομένης της απουσίας υπηρεσιών που θα μπορούσαν
εναλλακτικά να συμβάλλουν σε αυτή την ενέργεια, όπως το Δασαρχείο και η
Πυροσβεστική. Δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Αγράφων στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του θα συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου να ενισχυθεί το σχέδιο
δράσης πολιτικής προστασίας της περιοχής ευθύνης του με εργατικό και
μηχανολογικό εξοπλισμό.