Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ευχές από Ντόρα Μπακογιάννη


ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ: 1.735.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ: 5.047.000,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρπενήσι, 23 Δεκεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1

Ταχ. Κώδικας
: 36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο
: 2237350709
Αριθμ. Τηλεομ.
: 2237350708
Διεύθ. Ηλ. Ταχ.
: a.tasios@pste.gov.grΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νέα χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας κατευθείαν από το Υπουργείο  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συντήρηση και λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού. Το έργο αυτό είναι ύψους 500.000,00 € και αφορά την συντήρηση και καλή λειτουργία της Σήραγγας για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο του Νομού.
Η ένταξη και χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων που έγιναν από την αρχή της θητείας της νέας Περιφερειακής Αρχής μέχρι και σήμερα.
Συγκεκριμένα, από τις πρώτες ενέργειες που προχώρησε η νέα Περιφερειακή Αρχή ήταν η κατάρτιση, ψήφιση και χρηματοδότηση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2014 και ειδικότερα την ένταξη εκείνων των απαραίτητων έργων και ενεργειών που αφορούν δαπάνες προετοιμασίας και αντιμετώπισης άμεσων αναγκών του εθνικού και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου εν όψει του χειμώνα. Τα έργα αυτά αναλυτικά είναι:

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2014-2015.
59.500,00
Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τα έτη 2014-2015.
50.000,00
Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων για τα έτη 2014-2015.
150.000,00
Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη 2014-2015.
190.000,00
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015.
50.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
500.000,00

Εν συνεχεία η Περιφερειακή Αρχή κατήρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 και ενέταξε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοεμβρίου έργα ύψους 735.000,00 € που αφορούσαν τόσο στη βελτίωση σημαντικών οδικών δικτύων που άρουν την απομόνωση του Νομού αλλά και έργα που ολοκληρώνουν οδικά δίκτυα ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος. Επίσης σημαντικό έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 αποτελεί το έργο για την εγκατάσταση αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου καθώς και κάποιες απαραίτητες διαμορφώσεις και βελτιώσεις των δικτύων υποδομών του. Έργο το οποίο αναμένεται να προσφέρει σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του, και βελτίωση στη γενικότερη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου το οποίο αποτελεί και  βασικό πυλώνα του χειμερινού μας τουρισμού.

Τα έργα αυτά του Τεχνικού Προγράμματος του 2015 αναλυτικά είναι:

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εγκατάσταση αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου – διαμορφώσεις δικτύου υποδομών
195.000,00
Βελτίωση οδικού δικτύου προς Βουτύρο
40.000,00
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος Διπόταμα- Χελιδόνα
240.000,00
Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων μουσείου Καρπενησίου στο κτίριο του Παλαιού Δασαρχείου
60.000,00
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος Νέο Αργύρι-Όρια Ν.Καρδίτσας
200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
735.000,00

            Τρίτη ενέργεια της Περιφερειακής Αρχής ήταν η σημαντική αύξηση του ορίου πληρωμών στις εγκεκριμένες πιστώσεις που κατάφερε να εξασφαλίσει στα ήδη ενταγμένα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτσι ώστε, όχι μόνο να καλυφθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν το 2014 αλλά να υπάρχουν αρκετοί πόροι και για τις εργασίες που θα εκτελεστούν το 2015 και συγκεκριμένα:
  • στο έργο «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα» από 460.000,00 € οι πιστώσεις αυξήθηκαν στα 2.000.000,00 €
  • στο έργο «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πανταβρέχει-Όρια Νομού» από 180.000,00 € αυξήθηκαν σε 300.000,00 €
  • στο έργο «Καστανιά-Πρόδρομος-Ροσκά» από 90.000,00 € αυξήθηκαν σε 490.000,00 €
  • στο έργο «Ραπτόπουλο-Νέο Αργύρι» από 10.000,00 € αυξήθηκαν σε 306.000,00 €
  • στο έργο «Χόχλια-Βράχα-Κορίτσα Κλειτσού» από 50.000,00 € αυξήθηκαν σε 350.000,00 €.

Επίσης σημαντική ενέργεια της Περιφερειακής Αρχής ήταν η εξασφάλιση  πιστώσεων για την πληρωμή παλαιών οφειλών που αφορούσαν το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013. Συγκεκριμένα εξασφαλίστηκαν άμεσα 973.000,00 € για την πληρωμή των κάτωθι έργων:ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ραπτόπουλο-Πρασιά-Κέδρα
37.100,00
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι-Γρανίτσα-Λιθοχώρι
61.600,00
Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Παλαιοκατούνα-Σύχνικο
13.776,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον οδικό άξονα Στένωμα-Δομιανοί-Αγία Τριάδα
71.000,00
Διαπλάτυνση δρόμου προς Βουτύρο
47.500,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον δρόμο Φουρνά-Βράχα-Κλειστός
109.200,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον δρόμο Προυσός Αραποκέφαλα
110.400,00
Κατασκευή κρασπέδων στον οδικό άξονα Προυσός-Αραποκέφαλα
44.000,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου προς Γοργιανάδες
29.200,00
Αποκατάσταση βλαβών στο τμήμα του οδικού δικτύου Φουρνά-Κλειστός-Όρια Νομού Καρδίτσας
52.800,00
Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου
48.498,29
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελο-Δομνίστα-Όρια Ν.Αιτωλακαρνανίας
51.200,00
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος
88.000,00
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια-Αγία Βλαχέρνα
208.725,71
ΣΥΝΟΛΟ
973.000,00

τα οποία αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για το υπόλοιπο των έργων που αφορούν παλαιές οφειλές ύψους περίπου 800.000,00 € ήδη έχουν πληρωθεί μέσω των ΚΑΠ οι 200.000,00 € ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να πληρωθούν με εξασφαλισμένη ροή χρηματοδοτήσεων μέχρι 30/06/2015 άροντας έτσι το ταμειακό πρόβλημα των οφειλόμενων έργων που είχε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
            Τέλος, εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις περίπου 480.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για να πληρωθούν οφειλόμενες προ τριετίας εργασίες κατασκευών και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Τασιός Αριστείδης


Ευχές από Αντιπεριφερειάρχη Τασιός ΑριστείδηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Ενωση ευχές 2015


Ευχές από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας


Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες κτηνιάτρους


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


                                                                                    Λαμία  23 Δεκεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014» (ΦΕΚ 3385Β/17-12-2014), καλεί τους ιδιώτες κτηνιάτρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης, στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.
            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις  23 / 01 / 2015.

            Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι κτηνίατροι  πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Καλές γιορτές και καλή χρονιά!Νίκος Γ. Χαρδαλιάς


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚερασοχώρι, 22 Δεκεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ:11643
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         
Ο Δήμος Αγράφων υπέβαλλε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις προτεραιότητες έργων του Δήμου Αγράφων που πρέπει να υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανά Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά, στο γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνου και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τασιού Αριστείδη.
          Αυτές οι προτάσεις έργων έχουν ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου                                                                                              
Κερασοχώρι, 22 Δεκεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ:11644
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης του 1ου τριμήνου της θητείας μας ως νέα Δημοτική Αρχή των Αγράφων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας για την κατάσταση του Δήμου όπως έχει καταγραφεί έως τώρα , καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα της νέας διοίκησης του δήμου μας (τις 100 πρώτες ημέρες).

Α) Σε ότι αφορά στην κατάσταση του Δήμου , όλοι γνωρίζουν ότι ο Δήμος Αγράφων βρισκόταν στα όρια της διάλυσης, της απαξίωσης, της αφερεγγυότητας και της καταστροφής.

·                       Βεβαίως τα περισσότερα στοιχεία θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου από τους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι θα μας παραδώσουν πορίσματα και εκθέσεις αναλυτικά. Ανάλογα με το περιεχόμενο αυτών  θα κινηθούμε στη συνέχεια.
·                       Επίσης θα πρέπει οι δημότες να γνωρίζουν ότι ο Δήμος Αγράφων ήταν και είναι ακόμη ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα στα όρια της επιτήρησης από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εξυγίανσης για πάρα πολλούς λόγους . Έγινε και γίνεται ακόμη μια τεράστια προσπάθεια για να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία ώστε να διασωθεί ο Δήμος, αλλά και να μπορέσει να μπει σε κανονική λειτουργία όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.
·                       Η κατάσταση που υπήρχε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία (διότι θα προκύψουν ακόμα πάρα πολλά) είναι  η εξής όπως περιγράφεται από τα παρακάτω:
--- Δεν υπήρξε διαδικασία παράδοσης του Δήμου , ούτε καν ενημέρωση.
--- Μείωση προσωπικού μέσω εθελοντικής κινητικότητας. Δόθηκε από τον Πρώην  
    Δήμαρχο μετάθεση στους προϊσταμένους της Διοικητικής και Τεχνικής υπηρεσίας
    (με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου σε κατάσταση πραγματικής διάλυσης).
--- Αφαίρεσαν αρχεία αλληλογραφίας του Δήμου από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
--- Τα έντυπα αρχείων του Δήμου είναι διασκορπισμένα στα 4 σημεία του ορίζοντα
     και δεν εντοπίζονται.
--- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου (Αυτοκίνητα και Μηχανήματα) σε άθλια
    κατάσταση (χειρότερη δεν γίνεται !), εγκαταλειμμένος και διασκορπισμένος.
--- Οφειλή στη ΔΕΗ ύψους 360.000 ευρώ με κίνδυνο διακοπής ρεύματος
--- Οφειλή στον ΟΤΕ ύψους 80.000 ευρώ και COSMOTE Πρώην Δήμου Απεραντίων
    57.000 ευρώ!
--- Οφειλή λογαριασμών 4 ετών στις μαθητικές εστίες με κίνδυνο διακοπής ρεύματος  
     (το πληρώσαμε)
--- Είχαν κάνει 92 συμβάσεις τις 3 τελευταίες μέρες του Αυγούστου ποσού 733.000
    ευρώ , οι οποίες και ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς
    Ελλάδας -  Θεσσαλίας , μετά από καταγγελία μας.
--- Τα έργα που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ κινδύνευαν με απένταξη  λόγω του ότι δεν
    είχαν προχωρήσει , κάτι που αποφύγαμε την τελευταία στιγμή με παρέμβασή μας
    (π.χ.:πλατεία Παλαιοκατούνας,ανάπλαση Τριδένδρου- Σάικας, ύδρευση 
    Επισκοπής).
--- Τεράστιο πρόβλημα υπήρχε με το κλείσιμο του ΧΑΔΑ (χωματερή) του Δήμου
    ώστε να εγκατασταθούν οι εργολάβοι και να προλάβουμε τις ημερομηνίες για την
    αποφυγή προστίμων.
---  Όλες οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου (Νηπιαγωγεία -Δημοτικά Σχολεία-
     Γυμνάσια- Λύκεια) βρίσκονταν σε άθλια κτηριακή κατάσταση, χωρίς πετρέλαιο ,  
     γραφική ύλη και υλικά καθαριότητας.
--- Τα σκουπίδια ήταν εγκατελειμμένα σε όλη την επικράτεια του Δήμου , σε όλα τα
     χωριά και δεν γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών επί μήνες.
--- Τα δίκτυα ύδρευσης παρατημένα και με πολλές βλάβες.
--- Ο δημοτικός φωτισμός διαλυμένος με το μαύρο σκοτάδι να επικρατεί στα χωριά
    του Δήμου.
--- Οι δημοτικοί δρόμοι εγκατελειμμένοι και αδιάβατοι επί χρόνια.
--- Δεν υπήρχε μέριμνα για προμήθεια τροφίμων στις μαθητικές εστίες για τη σίτιση
    των μαθητών.
--- Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου απλήρωτα. Σε κάποια από αυτά
    από το 1999, σε κάποια άλλα από το 2004 και σε κάποια από το 2011!
--- Όλα τα οχήματα βρέθηκαν χωρίς σερβις και ΚΤΕΟ τα τελευταία 4 χρόνια.
--- Δεν έγινε μεταγραφή των οχημάτων από τους Καποδιστριακούς Δήμους στον
     Καλλικρατικό Δήμο Αγράφων.
--- Τα δημοτικά τέλη δεν εισπράττονταν μέσω ΔΕΗ όπως γίνεται σε όλους τους
    Δήμους της Ελλάδας εκτός από το Δήμο Αγράφων μόνο!
--- Δεν είχαν βεβαιωθεί τα δημοτικά τέλη των ετών 2012- 2013 και 2014 και δεν
    είχαν αποσταλεί στους δημότες.
--- Δεν είχαν αποσταλεί και δεν είχαν εισπραχθεί τα δημοτικά τέλη παρελθόντων
    ετών σε πάρα πολλούς δημότες του Δήμου.
--- Δεν είχε γίνει απόδοση χρημάτων καν στις σχολικές επιτροπές του δήμου με
    αποτέλεσμα τη μη λειτουργία αυτών.
--- Δεν υπήρχε αρχείο με τις αγωγές των ιδιωτών κατά του Δήμου για οφειλές, με
    αποτέλεσμα να τις αναζητήσουμε στα Πρωτοδικεία Ευρυτανίας και Φθιώτιδας
    καθώς και στο Ειρηνοδικείο , ώστε να μπορεί ο Δήμος να παρασταθεί με δικηγόρο
    κατά την εκδίκαση των υποθέσεων.
--- Δεν αποστέλλονταν επί 4 χρόνια στοιχεία του Δήμου στον κόμβο
    Διαλειτουργικότητας του Υπ. Εσωτερικών και στο Παρατηρητήριο όπως όφειλαν
    από 01/01/2011.
--- Δεν έχουν κλείσει τα ΑΦΜ των Καποδιστριακών Δήμων .
--- Δεν έγινε μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου από τους
    Καποδιστριακούς Δήμους στον Καλλικρατικό.
--- Δεν εφαρμόζεται διπλογραφικό σύστημα στο Δήμο όπως οφείλει σύμφωνα με τον
    Νόμο (ΠΔ315/99).
--- Δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις του Δήμου για τα έτη 2012-2013-2014
    όπως υποχρεούνταν.
--- Δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9 με την ακίνητη περιουσία του Δήμου όπως
    υποχρεούνταν.
--- Δεν έγιναν ισολογισμοί χρήσεως των ετών 2011 – 2012- 2013 όπως  
    υποχρεούνταν.
--- Δεν έγιναν οικονομικοί έλεγχοι (απολογισμοί) των ετών 2011-2012-2013.
--- Δεν έγινε απογραφή έναρξης του 2011 και δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό
    Συμβούλιο.
--- Δεν έγινε πληρωμή σε πάρα πολλές υποχρεώσεις του Δήμου έναντι ιδιωτών και
    δεν διασφαλίσθηκε με τις νόμιμες διαδικασίες (με καμία διαδικασία) ο τρόπος
    τακτοποίησης αυτών.Β)        Εμείς αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα κάναμε μια γιγάντια προσπάθεια που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, τόσο τους αρμόδιους Αντιδημάρχους μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, όσο και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, τους Τοπικούς Συμβούλους και μαζί με όλο το προσωπικό του Δήμου, ώστε να βάλουμε το Δήμο μας σε λειτουργία και να προσφέρει τα στοιχειώδη σε όλους τους δημότες μας.
          Πραγματικά αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε κάτω από αντίξοες – άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες και καταστάσεις.

---- Προσπαθήσαμε να ανασυντάξουμε τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να γίνουν   
  λειτουργικές και χρήσιμες στο Δήμο και τους δημότες.

---- Τακτοποιήσαμε λογαριασμούς του Δήμου στην ΔΕΗ (Δημοτικός φωτισμός και
   μαθητικές εστίες).

---- Τακτοποιήσαμε τις οφειλές  του δήμου στον ΟΤΕ.

---- Οργανώσαμε την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με εξωτερικό λογιστή και
  διπλογραφικό σύστημα.

---- Αναθέσαμε τον έλεγχο και την παραλαβή του Δήμου σε ορκωτούς λογιστές.

---- Ετοιμάσαμε, ωριμάσαμε και υποβάλλαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
  Τροφίμων , δώδεκα (12) μελέτες για ένταξη στα μέτρα 3.21 και 3.22 του
  Προγράμματος.

---- Δώσαμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις κεντρικές προτάσεις –
  προτεραιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων για ένταξη και χρηματοδότηση.

---- Πήραμε μετά από συντονισμένη προσπάθεια, το ασθενοφόρο 4x4 που είχε
  παραχωρηθεί στο Δήμο μας πριν από 2 χρόνια και αυθαιρέτως παρακρατούνταν από
  το Νοσοκομείο Καρπενησίου.

---- Υποβάλλαμε στο Υπ. Υγείας το οποίο και επισκέφθηκα προσωπικά (Γραφείο
  Υπουργού), αίτημα από κοινού με το Δήμο Καρπενησίου για διορισμό επικουρικών
  Ιατρών στα Αγροτικά Ιατρεία κατά προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση , με παροχή
  κινήτρων στους αγροτικούς Ιατρούς.

---- Εγκρίθηκαν από το Υπ. Παιδείας κατ’ εξαίρεση 120.000 ευρώ για επισκευή και
  συντήρηση  των ενεργών σχολείων του Δήμου μας, μετά από επίσκεψή μου στον
  Υπουργό Παιδείας.

---- Υποβάλλαμε αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης στο Υπ. Εσωτερικών για πολιτική
  προστασία (Αναμένουμε αποτελέσματα), μετά από επίσκεψη στο Υπουργείο.

---- Συντηρήσαμε τα περισσότερα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου.
---- Οργανώσαμε την αποκομιδή των σκουπιδιών.

---- Συντηρήσαμε τα υδραγωγεία του Δήμου (αποκατάσταση ζημιών και βλαβών).

---- Καθαρίσαμε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Δήμου.

---- Συντηρήσαμε το δημοτικό φωτισμό με προμήθεια  και τοποθέτηση λαμπτήρων
  σε ολόκληρο το Δήμο.

---- Προμηθεύσαμε όλα τα σχολεία του Δήμου με τα απαραίτητα (γραφική ύλη- υλικά
  καθαρισμού- πετρέλαιο θέρμανσης- συντήρηση και επισκευή καυστήρων).

---- Υπογράψαμε προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Καρπενησίου και Λαμίας για
  τη μεταφορά των απορριμμάτων.

---- Κλείσαμε τον ΧΑΔΑ (χωματερή) του Δήμου με απόφαση Δημοτικού
   Συμβουλίου.

---- Βεβαιώσαμε τα δημοτικά τέλη του 2012 και αποστείλαμε στους δημότες όπως
  είχαμε την υποχρέωση , όλα τα δημοτικά τέλη των παρελθόντων ετών (βάσει των  
  οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών).
    Εδώ υπήρχαν πολλά λάθη και ζητάμε την κατανόησή και την βοήθεια των
  δημοτών μας, ώστε να διορθωθούν (να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης όλων των
  λαθών που υπάρχουν).

---- Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου καταφέραμε να συντάξουμε, να
  ψηφίσουμε και να υποβάλλουμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό
  εμπρόθεσμα και πριν τελειώσει το τρέχον έτος, ώστε να εγκριθεί και να εφαρμοσθεί
  τη νέα χρονιά.

·        Γίνεται μια προσπάθεια συλλογική και συντονισμένη ώστε ο Δήμος Αγράφων να
  λειτουργήσει ως Δήμος και να παρέχει στους δημότες του όλα τα αναγκαία.

·        Θέλουμε και θα πετύχουμε να αποκτήσει ο Δήμος μας την φερεγγυότητα και να
  οικοδομήσει την εμπιστοσύνη με την πολιτεία , με όλους τους φορείς και τις
  υπηρεσίες, με όλους τους εργαζόμενους και με τους δημότες μας.

·        Αγωνιζόμαστε καθημερινά και συντεταγμένα όλοι μαζί  Αντιδήμαρχοι- Προεδρείο
  Δημοτικοί Σύμβουλοι- Πρόεδροι Κοινοτήτων και Τοπικοί Σύμβουλοι , μαζί με όλες τις
  υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου.

    Τους ευχαριστώ θερμά όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά για την προσπάθεια που καταβάλλουν , την διάθεση που επιδεικνύουν και την αποτελεσματικότητα που προκύπτει.
    Τέλος , εύχομαι στον καθένα σας ξεχωριστά , τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν Υγεία , Οικογενειακή Ευτυχία, Αγάπη, Δύναμη και Αισιοδοξία. Το 2015 Ελπιδοφόρο και Δημιουργικό , ας δικαιώσει κάθε μας προσδοκία. Οι δύσκολοι καιροί που ζούμε να αποτελέσουν παρελθόν και να μας διδάξουν Αλληλεγγύη και Ενότητα, γιατί ενωμένοι οδηγούμε το Δήμο Αγράφων ¨ψηλά¨ στη θέση που πραγματικά του αξίζει!

      Αλλάζουμε επίπεδο!                                                                        

                                                                                    Δήμαρχος Αγράφων 
                                                                        Θεόδωρος Μπαμπαλής