Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Για επικεφαλής στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας προτάθηκε ο Δήμαρχος Ορχομενού -

Ένα ακόμη «ρεκόρ» πάει να «σπάσει» ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος,

Σήμερα Τρίτη συνεδριάζουν η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγράφων καθώς και το Δημοτικό συμβούλιο...
Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις τριάντα (30) του μηνός
Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τόλης Γεώργιος - προϊστάμενος καθαριότητας κ.
Νικόλαος Μαρούλης)