Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Σας προσκαλούμε στην 3η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συνεδρίαση 3η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 3η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα
θέματα της Ημερήσιας "ιάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .