Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοπρατούνται δυο μεγάλα έργα στο Δήμο Αγράφων


Η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.). -για το ΧΑΔΑ Μαράθου: 1.021,70 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Βίνιανης: 1.933,20 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Βούλπης: 3.596,80 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Παλαιοκατούνας: 1.409,40 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Δαφνούλας: 7.928,30 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων καθώς και η «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»   προϋπολογισμού  407.000,00  Ευρώ μαζί με  το  Φ.Π.Α  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.