Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Η Ευρυτανία , ορεινή και άγονη περιοχή, όμως μεγίστου φυσικού πλούτου και υψηλότατου οικολογικού ενδιαφέροντος .  Καρπενήσι  1/7/2013                                                                                    ΠΡΟΣ                                                                                                            
                                      
                                          Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας
                                                                                                       Υψηλάντη 12 Λαμία
ΘΕΜΑ : Προγραμματική Περίοδος 2014-2020  Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Η Ευρυτανία , ορεινή και άγονη περιοχή, όμως μεγίστου φυσικού πλούτου και υψηλότατου οικολογικού ενδιαφέροντος . Περιοχή με έντονη παλαιότερη και πρόσφατη παράδοση και ιστορία.
   Η υποβάθμισή της, με τις παραλείψεις και τα λάθη του παρελθόντος, ας αποτελέσει νέο ξεκίνημα για την παραπέρα Ανάπτυξή της.