Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

«Προστατευτικά μέτρα για τον καύσωνα»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Λαμία, 17/06/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 976
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ταχ. διέυθυνση : Αινιάνων 2 – Λαμία                                    ΠΡΟΣ:
Ταχ. κώδικας: 35100                                                                            MME
Πληροφορίες: Χ. Μηλιώνης                                                   
Τηλ.: 22313-52827                                                                 
E-mail: ch.milionis@fthiotida.pste.gov.gr                             
                                                                                               ΘΕΜΑ:
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. Υ1.Γ.Π. ΟΙΚ.46848/22-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ ΒΕΝΧΘ-ΙΒ8.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό σας παρακαλούμε για την ενημέρωση των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον’ αφορά στα εξής:
Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις.