Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής για την ολοκλήρωση του δρόμου Κρέντη – Βαρβαδιάδα στην Ευρυτανία προϋπολογισμού 6.350.000 €.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 16-4-2013

                                                                             
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

Υπογράφηκε, μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά και του αναδόχου του έργου, η σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για την ολοκλήρωση του τμήματος Α΄ Κρέντη – Βαρβαριάδα του οδικού άξονα Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα, προϋπολογισμού 6.350.000 €.

Ο Δήμαρχος ΑΓΡΑΦΩΝ Δημήτριος Τάτσης ΘΕΜΑ: Αναφορά-υπόμνημα για πειθαρχική σε βάρος μου διαδικασίαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Ταχ. Δ/νση: Γραφείο Δημάρχου
Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071
Τηλέφωνο: 2237351320
FAX:2237351313
Email: info@dimos-agrafon.gr


Αποστολή με Email & fax

Κερασοχώρι , 16 Απριλίου  2013
Αριθμ. Πρωτ.:  7013

Προς:
κ. Καλλιόπη Γερακούδη
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
Σωκράτους 111,
Τ.Κ. 41336
ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΙΝ:
Μ.Μ.Ε. Νομού Ευρυτανίας
                                                                                                                       
***
Ι.- Επί της πειθαρχικής σε βάρος μου υποθέσεως, σας γνωρίζουμε και τα ακόλουθα:
1.- Στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) ορίζονται τα εξής: «1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.

ΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ! ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

   
Αγαπητοί συνδημότες στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 07-04-2013 
και βλέποντας την ενημέρωση από τον τοπικό τύπο της Ευρυτανίας είμαστε αναγκασμένοι να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω , όπως αυτά προέκυψαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.
Α) Έκτακτο θέμα προ ημερησίας διάταξης που ως Αρχηγός της αντιπολίτευσης κατέθεσα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε   τη διαφάνεια των χρημάτων του δήμου ως εξής :
<< Όλες οι δαπάνες και οι πληρωμές του δήμου που γινόταν  από την οικονομική επιτροπή να περιέλθουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ >>
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του Δημοτικού Κώδικα .