Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση από Δήμο Καρπενησίου

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν στον τόπο μας κρούσματα κλοπών σε ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι όπου επιτήδειοι, με πρόφαση ότι εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, μπαίνουν στα σπίτια και αποσπούν χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα από  ανυποψίαστους ηλικιωμένους.
Ο Δήμος Καρπενησίου και η ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ προειδοποιεί τους ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι αλλά και όλους τους κατοίκους να μην εμπιστεύονται ανθρώπους που δεν γνωρίζουν,  και δεν τους έχουν ξαναεπισκεφθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντοςστη Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Χάρτης Ατημάτων για Άδειες ΑΠΕ της ΡΑΕ.

Με κόκκινο: Ανεμογεννήτριες. Οι χρωματικές κουκίδες συμβολίζουν τα υδροηλεκτρικά φράγματα...
Το θράσος των Πολυεθνικών και των υπηρετών τους στο ΥΠΕΧΩΔΕ

Απογοήτευση προκάλεσε στην Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος η έναρξη της διαβούλευσης στις 1 Δεκεμβρίου 2011 του πολυαναμενόμενου Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας. Παρ' όλες τις προσδοκίες μας ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων θα έβαζε επιτέλους σε τάξη την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον καταιγισμό χωροθέτησης δεκάδων «μικρών» (μέχρι 15 ΜW) υδροηλεκτρικών σε κάθε ρέμα και ποτάμι του νομού Ευρυτανίας, διαψευστήκαμε οικτρά.
Η κατάσταση αυτή έχει διογκωθεί πέρα από κάθε μέτρο μετά την ψήφιση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ το 2008 το οποίο καθόρισε ως αποκλειστικό εργαλείο χωροθέτησης των υδροηλεκτρικών δύο και μόνο νούμερα: την οικολογική παροχή, ως ένα ποσοστό της θερινής ροής των ποταμών και την απόσταση των 1.000μ μεταξύ δύο διαδοχικών έργων. Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας άλλος κανόνας χωροθέτησης, όπως η φέρουσα ικανότητα των ποταμών, οι προστατευόμενες περιοχές, η άποψη των τοπικών κοινωνιών και κυρίως οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας για τα Ύδατα που είναι υποχρεωτικοί από 22-12-2009.
Βάσει του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ έχουν ήδη χωροθετηθεί από τη ΡΑΕ έχοντας λάβει άδεια παραγωγής 46 «μικρά» υδροηλεκτρικά, συνολικής δυναμικότητας 105,2 ΜW (με μέσον όρο τα 2,3 ΜW) στα 1.870 τετρ. χλμ του μικρού νομού μας, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Από αυτά έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 4-5 έργα με πολύ κακές επιδόσεις στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Παρόμοια κατάσταση έχει διαμορφωθεί σε όλους τους νομούς της ορεινής Πίνδου ξεσηκώνοντας έντονες και βίαιες αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Η αντίδραση αυτή έχει εκφραστεί τόσο κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υδροηλεκτρικών, στα συμβούλια των τοπικών φορέων (δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες), όσο και μαζικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2007 με παρεμβάσεις στη διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ που όμως αγνοήθηκαν παντελώς καθώς και με προσφυγές στο ΣΤΕ, γεγονότα που δεν αφήνουν περιθώρια στο Υπουργείο να ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει γνώση.
Οι ελπίδες μας για την υιοθέτηση στοιχειωδών κανόνων προστασίας των ποταμών και ρεμάτων κατά τη χωροθέτηση των υδροηλεκτρικών, είχαν εναποτεθεί στη θεσμοθέτηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Ύδατα. Αναμέναμε να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα των Σχεδίων αυτών για τα ορεινά ύδατα η απειλή που προδιαγράφεται από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
Αντ' αυτού διαπιστώσαμε ότι στα κείμενα της διαβούλευσης που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως στην Έκθεση Επισκόπησης των Σημαντικών Θεμάτων Διαχείρισης Νερών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας καθώς και στα αναλυτικότερα Κείμενα Τεκμηρίωσης του Προσχεδίου Διαχείρισης, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα μικρά υδροηλεκτρικά έργα που έχουν κατασκευαστεί ή προβλέπεται να κατασκευαστούν. Δεν αντιμετωπίζεται ως σημαντικό πρόβλημα ούτε η απόληψη του μεγαλύτερου μέρους της φυσικής ροής των ποταμών και η εκτροπή της μέσα σε μεγάλους αγωγούς μέχρι τους υδροστροβίλους σε απόσταση χιλιομέτρων από το φράγμα αλλά ούτε και οι μορφολογικές αλλοιώσεις που προκαλούνται με τα φράγματα στην κοίτη των ποταμών και καταστρέφουν τη φυσικότητά τους, εμποδίζουν τη μετανάστευση των ψαριών και τις δραστηριότητες αναψυχής όπως ράφτινγκ, καγιάκ, ψάρεμα, κλπ. Με την ισχύουσα νομοθεσία η απόληψη είναι στην ουσία ανεξέλεγκτη αφού περιορίζεται μόνο από την οικολογική παροχή που αφήνεται στο κατάντη του φράγματος αλλά στην πραγματικότητα στερεύει το ποτάμιο οικοσύστημα από τη φυσική ροή του σε μεγάλο μήκος. Στην Έκθεση Επισκόπησης στο θέμα των υδρομορφολογικών επεμβάσεων στα ποτάμια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται αναφορά αποκλειστικά και μόνο στα μεγάλα φράγματα της ΔΕΗ που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν και στις αναντίστρεπτες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Η πρακτική αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ευρωπαϊκή πολιτική και εμπειρία στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ύδατα όσον αφορά τα υδροηλεκτρικά όπως αυτή εκφράζεται και αναλύεται στα σχετικά κείμενα και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που έχουν εκδοθεί από την θέσπιση της Οδηγίας και μετά και όπως αυτά παρουσιάζονται και είναι εύκολα προσβάσιμα στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html. Η ΕΕ αναγνωρίζει τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα ως ένα σημαντικό πρόβλημα για την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας για τα Ύδατα της «καλής οικολογικής κατάστασης» των επιφανειακών υδάτων και προωθεί τις πολιτικές της πρόληψης, της αποκατάστασης και του μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων τους. Έχει δώσει επανειλημμένως κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη του προβλήματος μέσω της χωροθέτησης των υδροηλεκτρικών σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και με διαφανείς διαδικασίες. Προτείνει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των έργων να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας για τα Ύδατα και θεωρεί τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων ως βασικό εργαλείο χωροθέτησης τους.
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη 2η συνάντηση εργασίας υπό την αιγίδα της ΕΕ, με θέμα «Διαχείριση Υδάτων, Οδηγία για τα Ύδατα και Υδροηλεκτρικά» στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες, χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη διείσδυση υδροηλεκτρικών που έχουν προχωρήσει στη θέσπιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων, αναγνωρίζουν τα μικρά υδροηλεκτρικά ως ένα σημαντικό πρόβλημα στα ποτάμια τους για την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας. Προς τούτο εφαρμόζουν τις πολιτικές της αποκατάστασης και του μετριασμού των επιπτώσεων τους προχωρώντας σε διορθωτικές ενέργειες στα υπάρχοντα έργα. Στη βάση της πρόληψης θέτουν σημαντικούς περιορισμούς ακόμη και πλήρη απαγόρευση στην ανάπτυξη έργων σε νέες θέσεις, χωροθετούν τα νέα έργα μόνο σε θέσεις που έχουν υποστεί παρεμβάσεις στο παρελθόν, ενώ παράλληλα θεσπίζουν την απόλυτη προστασία των εναπομεινάντων φυσικών ποταμών και ρεμάτων. Πέραν των αυστηρών κριτηρίων χωροθέτησης, έχουν αναπτύξει σημαντική νομοθεσία και κανόνες για την αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και έλεγχο αυτών των έργων, γεγονός που απουσιάζει εντελώς από τη χώρα μας όπως αποδεικνύει και η μέχρι σήμερα κακή εμπειρία μας από τα υπάρχοντα μικρά υδροηλεκτρικά.
Η ολοκληρωτική απουσία οποιασδήποτε αναφοράς των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στα υπό διαβούλευση Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων καταδεικνύει ότι η χώρα μας δεν είναι ενήμερη για την προτεινόμενη πολιτική της ΕΕ και την εφαρμοζόμενη ευρωπαϊκή πρακτική στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ύδατα για τα έργα αυτά αλλά και ούτε φροντίζει να ενημερωθεί αφού δεν συμμετέχει σε καμία σχετική διεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αντίθεση με άλλες γειτονικές βαλκανικές χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αντίθετα δεν επιδεικνύει καμία απροθυμία στη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να χρηματοδοτήσει την κατάρτιση των ανωτέρω Σχεδίων, στα οποία προκλητικά επιλέγει να αγνοεί την ευρωπαϊκή πολιτική, μέσω του ΕΣΠΑ με 11.450.000 ευρώ, όπως και για να χρηματοδοτήσει τα ίδια τα έργα με πολλαπλά περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παραμερίζοντας την τρέχουσα διαβούλευση, βιάζεται να προχωρήσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση υδροηλεκτρικών έργων μέσω ενός καταιγισμού νόμων και τροποποιητικών διατάξεων που αναιρούν βήμα-βήμα την υπάρχουσα νομοθεσία που θεωρεί εμπόδιο στην έγκρισή τους, προβάλλοντας μονομερώς τους στόχους της χώρας για τις ΑΠΕ. Ψηφίζει το ν. 4014/2011 όπου προσθέτει τροποποιήσεις χωρίς διαβούλευση όπως στο άρ. 12 όπου καταργεί τη συνταγματικά προβλεπόμενη άδεια επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις. Ανατρέπει τους εγκεκριμένους περιφερειακούς χωροταξικούς σχεδιασμούς με τα άρ. 52 και 56 του νομοσχεδίου «για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος» προωθώντας φωτογραφικά υδροηλεκτρικό έργο 93 ΜW στον Άραχθο ποταμό σε μια προσπάθεια παράκαμψης ακυρωτικών αποφάσεων του έργου από το ΣΤΕ. «Απλοποιεί» δια της κατάργησης την περιβαλλοντική αδειοδότηση πολλών υδροηλεκτρικών έργων με την ΥΑ 1958/13-1-2012 εκτιμώντας τις επιπτώσεις τους βάσει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και όχι με κριτήρια ευαισθησίας των οικοσυστημάτων που θα επιβαρύνουν.
Παρακάμπτει την υποχρέωση της χώρας όπως καθορίζεται στην Οδηγία για τα Ύδατα, να εφαρμόζει από 22-12-2009 σε όλα τα έργα και σχέδια που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στα ύδατα, τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Μέτρων που προβλέπονται σε αυτήν. Αυτό τονίζεται και στις πρόσφατες Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως του Ευρωδικαστηρίου για την εκτροπή του Αχελώου, όπου επισημαίνεται ότι η υποχρέωση εφαρμογής ισχύει και για εγκεκριμένα έργα. Βάσει της υποχρέωσης αυτής, το άρ. 27 του ν. 3468/2006 αναφέρει ρητά ότι απαιτείται εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικού έργου μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Προκύπτει ξεκάθαρα επομένως ότι πρέπει να ανασταλεί η αδειοδότηση κάθε υδροηλεκτρικού έργου μέχρι την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων ενώ κάθε άδεια εγκατάστασης που έχει εκδοθεί από 22-12-2009 είναι παράνομη.
Ουσιαστικά και ενώ επίκειται η κατάρτιση αυτών των Σχεδίων που αναμένεται να εφαρμόσουν κανόνες στο καθεστώς ανομίας που επικρατεί ως προς τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, και έλεγχο των υδροηλεκτρικών στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της Οδηγίας για τα Ύδατα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπονομεύει ανεπανόρθωτα αυτούς τους στόχους με την προωθούμενη έγκριση των έργων πριν την υιοθέτηση των Σχεδίων Διαχείρισης, καταστρατηγώντας την απαγόρευση της υποβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων που εισάγει η Οδηγία και είναι υποχρεωτική από τέλος Δεκεμβρίου του 2009. Στην περίπτωση της Ευρυτανίας και όλης της ορεινής Πίνδου η υφιστάμενη κατάσταση των ποταμών και ρεμάτων χαρακτηρίζεται από μεγάλη φυσικότητα και ελάχιστο βαθμό ανθρώπινων παρεμβάσεων, οπότε στη βάση της υποχρέωσης της πρόληψης της υποβάθμισής της θα έπρεπε η χωροθέτηση των υδροηλεκτρικών να γίνεται με τα αυστηρότερα κριτήρια.
¬ Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μην περιφρονεί πλέον την ευρωπαϊκή πολιτική για τα Ύδατα, να μην σπαταλά ευρωπαϊκά κονδύλια σε προσχηματικές μελέτες συγκάλυψης συμφερόντων μεγαλοκατασκευαστικών εταιρειών και να μην συνεχίζει να προκαλεί τις τοπικές κοινωνίες με ολοκληρωτικές πρακτικές παρελθόντων δεκαετιών.
¬ Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναστείλει κάθε αδειοδότηση υδροηλεκτρικού έργου μέχρι την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων όπως είχε υποχρέωση να κάνει από 22-12-2009. Να σεβαστεί την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για τα Ύδατα και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη Συμμετοχή του Κοινού και με αφορμή την παρούσα διαβούλευση να καλέσει τις τοπικές κοινωνίες σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο ώστε να θεσπιστούν και στη χώρα μας διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, Iανουάριος 2012
Για τη Συντονιστική επιτροπή www.karpenissi.eu
Τάσιος Γεώργιος
Λάππα Βασιλική
Τσιμάκη Περσεφόνη
Μήτσιου Βασίλειος

Διανομή φέτας στο δήμο Καρπενησίου

 

Ο Δήμος Καρπενησίου θα διανείμει τυρί φέτα, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων.
Η διανομή για τους κατοίκους του πρώην Δήμου Καρπενησίου θα ξεκινήσει την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, επαναλαμβανόμενη και την επόμενη εβδομάδα, κατά τις ώρες από 9:00 πμ έως 13:00 το μεσημέρι, στο χώρο των αποθηκών του Δήμου στην νέα λαϊκή αγορά.
Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων(Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς) θα παραλάβουν το τυρί φέτα στην έδρα του παλαιού Δημαρχείου της κατοικίας τους.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν για την παραλαβή του τυτιού φέτας, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καλύβα
Τηλέφωνο : 2237350000

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΤΟ:ΕΣΠΑ-ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
Λαμία 03-02-2012

                                                                             

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ τρία έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ένα έργο προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 3.960.751,47 €.

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά οι  αποφάσεις ένταξης τριών έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ενός έργου προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 3.960.751,47 €. Πρόκειται για τα έργα:
·         Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 811.524,02 €,
·         Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου: α) ΧΑΔΑ Φουρνάς, β) ΧΑΔΑ Προυσού και γ) ΧΑΔΑ Κρικέλλου, προϋπολογισμού 282.774,45 €,
·         Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 264.000,00 € και
·         Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας, προϋπολογισμού 2.602.453,00 €,
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013», και των δράσεων που έχουν  εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πρόκειται για τέσσερα σημαντικά έργα στους Δήμους Θηβαίων, Καρπενησίου, Δελφών και 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας (Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)  . Με αυτά τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις , που αποβλέπουν στην προστασία  των εδαφικών συστημάτων και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.    
Με την πραγματοποίηση των τριών έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ προβλέπεται να γίνουν εργασίες σε έντεκα (11) συνολικά ανενεργούς  χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Παράλληλα, το έργο της προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας προβλέπει τον εφοδιασμό του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς με τον απαραίτητο εκείνο εξοπλισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε : «Μετά από ένα χρόνο στην Αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έπειτα από τη σημαντική πρόοδο του Προγράμματος, την οποία συλλογικά επιτύχαμε, συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς και προχωρούμε στην ένταξη τεσσάρων σημαντικών έργων προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη δημιουργία συνθηκών προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος ».Έφυγε» ο γερόλυκος των Αγράφων


Σε ηλικία 64 ετών, ταξίδεψε πρόωρα στην αιωνιότητα προχθές το βράδυ, ο Παύλος Τσιγαρίδας, γνωστότερος ως ο γερόλυκος των Αγράφων αλλά και ως “ο γιός της Μήτραινας”, όπως ο ίδιος πολλές φορές αποκαλούσε την αφεντιά του.
Ο αείμνηστος υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα για τον τόπο μας,
Γεννήθηκε στο Μάραθο Αγράφων Ευρυτανίας (Μύρεσι) στην Αετοφωλιά του περήφανου και μοναδικού Ήρωα της Ρωμιοσύνης, που ήταν η γενέτειρα του Κατσαντώνη το 1947 (21-11-1947).
Τελείωσε το Λύκειο Καρπενησίου το 1964-65 και αμέσως μετά και μέχρι το 1967 εργάστηκε ως εργάτης στα φράγματα Κρεμαστών και Καστρακίου μέχρι και τον Απρίλιο του 1967. Αμέσως μετά κατατάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό και παρέμεινε υπηρετώντας τον, ως Έφεδρος εξ Εφέδρων μέχρι και τον Ιούνιο του 1973, που έφυγε οικειοθελώς με τον βαθμό του Υπολοχαγού.
Για τα επόμενα τρία χρόνια ήταν υπάλληλος στο Αγρίνιο μέχρι το 1976. Από τότε και μέχρι τον Ιούνιο του 1987 ήταν υπάλληλος στην Πειρ. Πατραϊκή στο Καρπενήσι σε άκρως υπεύθυνες θέσεις. Παραιτήθηκε από την Π.Π. και ανέπτυξε Επιχειρηματική δράση. Ο Παύλος Τσιγαρίδας, πατέρας τριών παιδιών, ασχολήθηκε από τα νιάτα του με τα κοινά του τόπου.Από το 1982 έως το 1986 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Καρπενησίου, έχοντας κύρια ευθύνη τους Παιδικούς Σταθμούς και τον Αθλητισμό.
Διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του ΑΙΟΛΟΥ και από το1983-1984 Γενικός Αρχηγός στον ΑΠΟΚ το Βελούχι
Ο αείμνηστος επίσης υπήρξε μέλος Πολιτιστικών Συλλόγων, από τα ιδρυτικά του δυναμικού Συλλόγου της γενέτειράς του, « Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ», ενώ έλαβε πολλές φορές μέρος σε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με κυριότερη αυτή της αναπαράστασης του θανάτου του ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ των Αγράφων, στην Σπηλιά του ήρωα στη Φούρκα, όπου έπαιξε το ρόλο του μεγάλου ήρωα της επανάστασης.

Πραγματικό «αγωνιστή της ζωής» απεκάλεσε τον εκλιπόντα ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καρπενησίων π. Ιωάννης Λιάπης στην εξόδιο ακολουθία, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στον Ξηριά, όπου παραβρέθηκαν ακόμη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Βασίλης Καραμπάς, ο πρώην Δήμαρχος Καρπενησίου Γιάννης Παπαδόπουλος, τα συντετριμμένα παιδιά του, συγγενείς και πολλοί φίλοι και γνωστοί, για να του αποδώσουν τον τελευταίο ασπασμό.
Να ευχηθούμε όπως ο Πανάγαθος Θεός το κατατάξει μετά των Αγίων και να δίδει στα παιδιά του κουράγιο και κάθε προκοπή.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΠΑΥΛΟ. π. Ε.Φ.
http://evrytanikospalmos.blogspot.com/2012/02/blog-post_3183.html