Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ακύρωση παγοδρομίου

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Πρόσφατα ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία τα πόλης και αξίζει να αναφέρουμε τρεις φράσεις της ακυρωτικής απόφασης που αποτελούν κόλαφο για την Δημοτική Αρχή δεδομένου ότι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, παράλληλα όμως δίνουν και το στίγμα μιας διοίκησης στο Δήμο Καρπενησίου που αποδεικνύεται καθημερινά επικίνδυνη. Η ακυρωτική απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρει:
«Α) Υφίσταται κατάχρηση εξουσίας της Οικονομικής Επιτροπής και του οικείου Δημάρχου η οποία συνίσταται στο ότι χρησιμοποιήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  το οποίο ουδέποτε προέβη στην παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας για εγκατάσταση παγοδρομίου ….. (η συγκεκριμένη απόφαση Δ.Σ. αναφερόταν σε δωρεάν παραχώρηση του χώρου για συλλόγους με σκοπό την δημιουργία εκδηλώσεων).
Β) Δεν τεκμαίρεται ότι ο σκοπός της αυθαίρετης τοποθέτησης του παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία της πόλης του Καρπενησίου εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου……
Γ) Η αυθαίρετη τοποθέτηση του παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία της πόλης του Καρπενησίου εξυπηρετεί κατά μείζονα λόγο τα συμφέροντα της εκμισθώτριας εταιρείας διότι πέραν του ποσού μίσθωσης 24.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ, εκχωρήθηκαν σε αυτή και τα δικαιώματα χρήσης του παγοδρομίου (εισιτήρια 5 ε ανά μισή ώρα και 8 ε ανά ώρα), η κάλυψη των αναγκών αυτής σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό και ακόμα η δυνατότητα μονομερώς ανανέωσης της παραμονής της,,,»  
Κανείς δεν είπε και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η εγκατάσταση του παγοδρομίου στην πλατεία Καρπενησίου από την δημοτική αρχή δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον τόπο μας ή δεν συνέβαλλε στην τόνωση της αγοράς γύρω από την πλατεία. Μάλιστα εκφράσαμε σε  προηγούμενο Δ.Σ. την άποψη ότι είμαστε θετικοί στην λειτουργία του παγοδρομίου αλλά θα  έπρεπε να έχει την εκμετάλλευση ο Δήμος αφού ήταν ο τελικός μισθωτής, για να μπορεί να επιβάλλει μηδενικό ή  συμβολικό εισιτήριο και να έχουν την οικονομική δυνατότητα όλοι οι δημότες  χρήστες της πλατείας, στην χρήση του παγοδρομίου.
Για το θέμα όμως αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που δεν έγιναν γνωστά και οφείλουμε σήμερα ως παράταξη να τα αναδείξουμε. Καταψηφίσαμε το υπόδειγμα σύμβασης για το παγοδρόμιο που θα υπογραφόταν από τον Δήμαρχο και τον ιδιώτη εκμισθωτή που μας παρέδωσε η δημοτική αρχή κατά την ώρα της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, αφενός μεν γιατί προέκυπτε τεράστιο κόστος για το Δήμο με αντίστοιχο όφελος για τον εκμισθωτή ιδιώτη, αφετέρου γιατί δεν προέβλεπε (υπήρχε σκόπιμα ασάφεια) το συγκεκριμένο υπόδειγμα την έκδοση ή μη εισιτηρίων για την χρήση του παγοδρομίου. Εκ των υστέρων όμως έκπληκτοι είδαμε και μείς ένα τελείως διαφορετικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο και τον νόμιμο εκπρόσωπο μιας Αστικής ΜΗ Κερδοσκοπικής Εταιρείας (στο υπόδειγμα αναφερόταν ως εκμισθωτής, Ανώνυμη Εταιρεία)  το οποίο περιείχε ευνοϊκότερη ρύθμιση (προκαταβολή) αποπληρωμής για τον ιδιώτη, έδινε την δυνατότητα επίσης στον ιδιώτη εκμισθωτή να ανανεώσει μονομερώς την σύμβαση ως προς το χρόνο λειτουργίας του παγοδρομίου και προέβλεπε αυθαίρετα και σκανδαλωδώς την έκδοση εισιτηρίων από τον ιδιώτη για ίδιο όφελός του.
Κάποιος αντιδήμαρχος που ρωτήθηκε σχετικά, εξέφρασε δημόσια άποψη για το θέμα και είπε ότι δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται από τον νόμο ειδική απόφαση παραχώρησης της πλατείας για δρώμενα του δήμου και θα είχε δίκιο αν ο ίδιος ο Δήμος εκμεταλλευόταν το παγοδρόμιο. Εδώ όμως έγινε κάτι διαφορετικό που δεν έχει σχέση με δημοτικά δρώμενα και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αφού ο μεν Εκμισθωτής ιδιώτης εκμισθώνει τον εξοπλισμό του παγοδρομίου στον Μισθωτή Δήμο, παράλληλα όμως ο ίδιος εκμισθωτής ιδιώτης που λαμβάνει  μίσθωμα από τον Δήμο ύψους 24.600,00 ευρώ, τελείως αυθαίρετα, παράλογα και  ευεργετικά γι’ αυτόν, εκμεταλλεύεται δια ίδιο όφελος τον εξοπλισμό που έχει εκμισθώσει, με έκδοση εισιτηρίων και έσοδα διαφημίσεων και όλα αυτά γίνονται στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας.  Ο δε δήμος επιβαρύνθηκε με βάση της σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος με ένα μεγάλο κόστος για κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση νέων παροχών και είχαμε καταγγείλει επίσης ότι συνεργεία του Δήμου για τρεις ημέρες εκτελούσαν εργασίες του ιδιότυπου εκμισθωτή απομακρύνοντας κομμάτια πάγου. Και το σπουδαιότερο που αναδεικνύει ένα  νομικό κενό περί κερδοσκοπικών ή μη νομικών προσώπων είναι το γεγονός ότι η ανωτέρω φερόμενη ως εκμισθώτρια Αστική ΜΗ Κερδοσκοπική Εταιρεία στην πράξη είναι μεσάζων (υπεκμισθώτρια), δηλαδή δεν κατέχει τον εξοπλισμό του παγοδρομίου αλλά και αυτή τον μισθώνει από άλλη εταιρεία, για να τον εκμισθώσει στη συνέχεια στον Δήμο.
Ενώ όλα αυτά τα κωμικοτραγικά συνέβησαν και κανένας από την δημοτική αρχή δεν είχε την «επιθυμία» να ενημερώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το μείζον ζήτημα που προέκυψε, ξαφνικά «βαφτίστηκε» εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, ένας διορισμένος πρόεδρος Νομικού Προσώπου του Δήμου που δεν είναι καν δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος προφανώς πήρε την εντολή να δολοφονήσει την ενημέρωση των δημοτών σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό.
Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιοι κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με μισθούς πείνας τελευταία αλλά έχουν το σθένος και ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα  και εκδίδουν αποφάσεις με βάση την νομιμότητα και όχι με βάση την πολιτική ή οικονομική επιφάνεια του κρινόμενου.  
Σας ευχαριστώ
Ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης
Του Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου
Βαγγέλης Καρφής

Δελτίο Τύπου για Επιτροπή Περιφερειών στη Βουλή για Λίμνη Κρεμαστών και Οδικούς Άξονες Ευρυτανίας


Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012

« Η Ανάδειξη της Λίμνης των Κρεμαστών, της παραλίμνιας περιοχής  και το οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας και η σύνδεσή του με τους όμορους Νομούς συζητήθηκαν στην Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, την περασμένη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, μετά από αίτημα του Ηλία Καρανίκα»

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η πρόεδρος της Επτροπής κ.Άντζελα Γκερέκου και παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Αρθούρος Ζερβός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Βασίλης Καραμπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλειος Τσιάκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Βασίλης Αντωνόπουλος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο κ. Καρανίκας ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε:
«Κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή που κάνατε στο αίτημά μου να συγκαλέσετε αυτή την Επιτροπή, που έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου μου. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τους παριστάμενους Υφυπουργούς και τους καλεσμένους μας.  Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρυτανία στηρίζεται στον τουρισμό, αυτόν θέλουμε να αναπτύξουμε και βέβαια τουρισμός χωρίς οδικό δίκτυο και χωρίς την ανάπτυξη της Λίμνης δεν μπορεί να υπάρξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από την λίμνη των Κρεμαστών που είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη με 3,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ύδατος. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ΄60 και όντως η Ευρυτανία έχασε αρκετά χωριά, κοινότητες και νεκροταφεία, όπως και τη μικρή εκκλησία της Επισκοπής που ήταν πανέμορφη. Όμως, είναι ένα έργο πνοής για όλη την Ελλάδα και δεν μπορούσε κανείς να αρνηθεί κάτι τέτοιο. Επίσης, ως λίμνη είναι από τις ομορφότερες, γιατί έχει τεράστιες περιοχές με πάρα πολλά φιορδ.
Πριν λίγο καιρό, σε ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή, η ΔΕΗ αποδέχθηκε την απελευθέρωση της επιφάνειας της Λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής με κανόνα ότι θα τηρούνται οι όροι ασφάλειας για το φράγμα.  Αυτό είχε γίνει το Μάιο το 2011.
Πριν λίγο καιρό η ΔΕΗ χρηματοδότησε την Περιφέρεια της  Δυτικής Ελλάδας για την εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης της Λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής. Η μελέτη αυτή καθορίζει τις χρήσεις γης και τους κανόνες με βάση τους οποίους μπορεί κάποιος να επενδύσει. Αυτή η μελέτη είναι ήδη σε εξέλιξη. Αυτό ζητούσαμε χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Δ.Ε.Η. που προχώρησε ακριβώς στη χρηματοδότηση αυτής της μελέτης, η οποία θα τελειώσει εντός του 2012. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η Λίμνη των Κρεμαστών έχει ανάγκη σύνδεσης με τη λίμνη Πλαστήρα και εδώ μπαίνει ακριβώς η δικαιοδοσία του Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά και του Υπουργού Υποδομών με την έννοια του Παραμεγδόβιου δρόμου. Τον  Παραμεγδόβιο δρόμο τον ενεπνεύστη ο Χαρίλαος Τρικούπης πριν 100 χρόνια και ακόμη δεν έχει κατασκευαστεί. Εδώ πιστεύω θα μας απαντήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, γιατί είχα μια δέσμευση από τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, για ένα κομμάτι του Παραμεγδόβιου δρόμου και της γέφυρας που είναι μετά την Μαυρομάτα προς Παπαδιά, ότι θα χρηματοδοτηθεί την Άνοιξη και θέλω ακριβώς την επιβεβαίωση εδώ στην Επιτροπή. Επίσης, ότι θα γίνει άλλη μια σύνδεση που έχει σχέση με  την περιφέρεια Θεσσαλίας και υπάγεται στην αντιπεριφέρεια της Καρδίτσας που είναι η ασφαλτόστρωση του κομματιού που ενώνει τα μικρά Βραγγιανά με τα  Κέδρα τα δικά μας, προκειμένου να υπάρξουν διέξοδοι της Ευρυτανίας προς τους όμορους νομούς.
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο και συγκεκριμένα ότι υπάρχουν τέσσερα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρυτανία. Αυτά τα έργα οδοποιϊας έχουν χρηματοδοτηθεί για το 2011 και θέλω τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα υπογράψει τη σχετική χρηματοδότηση και για το 2012 για να ολοκληρωθούν.
Από πλευράς ΔΕΗ, πέρα από τα αντισταθμιστικά οφέλη, είναι σημαντικό στοιχείο για εμάς η στάθμη του ύδατος να παραμένει σταθερή.
Επίσης, θα σταθώ στο κεντρικό οδικό δίκτυο γιατί η Ευρυτανία λέμε ότι έχει εθνικό δίκτυο, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο. Συγκεκριμένα βαπτίσαμε το επαρχιακό δίκτυο σε εθνικό. Ο δρόμος Λαμία – Καρπενήσι έχει τη δική του ιστορία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω παρουσία όλων και τους δύο παρευρισκόμενους Υπουργούς που είχαν την κατανόηση να δρομολογήσουν και να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του δρόμου «Λαμία – Καρπενήσι». Βέβαια, κανένα έργο δεν γίνεται με προσωπική προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια είναι όλων μας και εγώ ως εκλεγμένος από το 2007 έχω το μεγαλύτερο μερίδιο της προσπάθειας αυτής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειες του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη δεν υπήρξαν  σημαντικές.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το Μάρτιο ανοίγουν οι προσφορές της δημοπράτησης για το κομμάτι «Παράκαμψη Μακρακώμης-Μάκρης». Με κοινή προσπάθεια και τη σύμπνοια όλων κατορθώσαμε η ολοκλήρωση των μελετών να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση και για την εκτέλεση του έργου (του ορεινού και του πεδινού τμήματος). Πιστεύω ότι έτσι μπήκε το νερό στο αυλάκι για το δρόμο «Λαμία – Καρπενήσι» και εδώ θα ήθελα τη δέσμευση του Αιτωλοακαρνάνα Υπουργού να δεσμευτεί και για το υπόλοιπο κομμάτι, διότι η Ευρυτανία δεν μπορεί να έχει ένα τυφλό κομμάτι μόνο προς μια διέξοδο, αλλά θέλει και τη διέξοδό της προς το Αγρίνιο. Άρα και ο δρόμος Καρπενήσι-Αγρίνιο, Αγρίνιο – Καρπενήσι πρέπει να δρομολογηθεί και να υπάρξει η σχετική δέσμευση.

Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης επεσήμανε καταρχήν ότι υπάρχουν για τα προαναφερθέντα ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα και ότι «δεν μιλάμε απλώς για οράματα και στόχους». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πεδινό κομμάτι του άξονα Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο, το οδικό τμήμα Σταυρός-Νεοχωράκι για το οποίο έχει προκηρυχθεί ήδη το τμήμα «Παράκαμψη Μακρακώμης-9,5 χλμ» με ημερομηνία ανοίγματος προσφορών την 6η Μαρτίου, διασφαλισμένο από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. Ευρώ, χρόνο κατασκευής 24 μήνες και εποπτεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σχετικά με τα υπόλοιπα τμήματα του πεδινού δήλωσε ότι για ορισμένα από αυτά, και παρά τα προβλήματα, με τη συμβολή του Βουλευτή και τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν ήδη ενταχθεί και αναπτυχθεί μελέτες με κόστος 6,8 εκατ. ευρώ στο Ε.Σ.Π.Α. με εκτίμηση της ολοκλήρωσής τους το φθινόπωρο του 2013 και προσδοκία για ένταξη του σχετικού έργου στο Ε’ Κ.Π.Σ. Σχετικά με την Παραμεγδόβια οδό ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι είναι θέμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ότι το Υπουργείο του προτίθεται να συμβάλλει ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Τέλος, για τη μελέτη του τμήματος από Καρπενήσι έως Άγιο Βλάσση και Αγρίνιο δήλωσε ότι έχει ενταχθεί στο Γ’ Κ.Π.Σ. με 3,5 εκατ. Ευρώ, ότι η συνολική κατασκευή του ανέρχεται 45 εκατ. Ευρώ (5 εκατ. οι απαλλοτριώσεις) και ότι πιθανότατα το φθινόπωρο του 2012 το μεγαλύτερο μέρος του θα είναι ώριμο προς δημοπράτηση.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραΐτης, αναγνωρίζοντας στο Βουλευτή την πραγματική βάση στην οποία έθεσε το θέμα της Λίμνης απευθύνθηκε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. λέγοντας ότι υπάρχει πλέον πραγματική δυνατότητα να ζωντανέψει η όμορφη αυτή περιοχή. Δεσμεύτηκε ξεκάθαρα ότι πέρα από τις μελέτες, το Υπουργείο θα στηρίξει και οικονομικά την Περιφέρεια για την αξιοποίηση της Λίμνης και γενικότερα ότι θα συνδράμει στην εξέλιξη και ωρίμανση κάθε πράξης και μελέτης με συγκεκριμένο business plan για την περιοχή, τονίζοντας ότι το φυσικό κάλλος της είναι πραγματικά ασύλληπτο.
Σχετικά με το Ειδικό Αναπτυξιακό Στερεάς και τα τέσσερα (4)  μεγάλα έργα των 27 εκατομμυρίων ευρώ  δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει,  ότι μέσα στο 2011 πληρώθηκε τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στους εργολάβους και ότι τον Απρίλιο, μετά την παύση λόγω του χειμώνα θα επανεκκινήσουν όλα.
Σε ό,τι αφορά στα δέκα επτά (17) περίπου έργα του προγράμματος «Πίνδος» ο Υφυπουργός δήλωσε ότι πληρώθηκαν όλοι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί (3.100.000 Ευρώ) παρά την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεσμεύθηκε για το ίδιο περίπου ποσό και για το 2012.
Τέλος, ο Υφυπουργός αναγνώρισε ρητά την ανάγκη που επεσήμανε ο κ. Καρανίκας για τμηματική ολοκλήρωση κάποιων έργων, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο δρόμο «Λαμία-Καρπενήσι», επεσήμανε ότι στο κομμάτι «Αγρίνιο-Καρπενήσι» υπάρχουν ακόμη κάποια προβλήματα στις μελέτες αλλά ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά μεταξύ των δύο Υπουργείων ώστε στο τέλος του ’12 το έργο να δημοπρατηθεί, όπως επεσήμανε και ο κ. Μαγκριώτης.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η. κ. Αρθούρος Ζερβός, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, τόνισε ότι η ΔΕΗ με την Ευρυτανία έχει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις και ότι υπάρχουν από παλιά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για κάποια αντισταθμιστικά οφέλη προς την περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν την άδεια χρήση της Λίμνης για τουριστικά σκάφη, για ερασιτεχνική και ελεγχόμενη αλιεία, για την προώθηση ενός προγράμματος αγροτουρισμού και για τη χωροθέτηση της ζώνης για χρήση υδροπλάνων και άλλων συγκοινωνιακών και τουριστικών μέσων και προβλέπονται από την υπό εξέλιξη μελέτη το κόστος της οποίας ανέρχεται στις 400.000 ευρώ και εκπονείται από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου με διάρκεια ολοκλήρωσης ενός έτους περίπου.
Προς την κατεύθυνση αυτή επεσήμανε ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της μελέτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας για να αντιμετωπίσει τα θέματα που αφορούν στην Ευρυτανία και στη συνέχεια να εξεταστεί η περαιτέρω συνεισφορά της Επιχείρησης.
Επίσης, υπάρχει δέσμευση για την κατασκευή του παραλίμνιου οδικού άξονα Νεοχώρι – Φτερόλακα με προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ και ενός κάθετου οδικού άξονα Χρύσοβα – Λίμνη Κρεμαστών με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρθηκε σε υπάρχουσα δέσμευση της ΔΕΗ για υλοποίηση κάποιων έργων σε βάθος χρόνου 5 ετών, ενώ δόθηκε προτεραιότητα στο τμήμα Φτερόλακα – Νεοχώρι που είναι αναγκαίο για να ολοκληρωθεί ο παραλίμνιος δρόμος και η κατασκευή γέφυρας δίπλα στην παραδοσιακή γέφυρα της Τέμπλας που ενώνει του δύο Νομούς
Συνέχισε αναφερόμενος σε έργα που έμειναν ανολοκλήρωτα όπως η κατασκευή δύο προβλητών αλλά και σε έργα που έχουν προχωρήσει όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βαλαώρα, τη φωταγώγηση της γέφυρας Επισκοπής κλπ. Για το ιστορικό Γεφύρι του Μανώλη δήλωσε ότι η ΔΕΗ περιμένει προτάσεις από την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στα πλαίσια της ΚΥΑ των περιβαλλοντικών όρων που έχουμε για το έργο εκεί και για όλα τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Λίμνης Κρεμαστών, προκειμένου να τα προχωρήσουν.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της στάθμης  τόνισε ότι εξαρτάται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες και το ύψος των βροχοπτώσεων. Όταν αυτές είναι λίγες, η ΔΕΗ χρησιμοποιεί περισσότερο νερό με αποτέλεσμα η στάθμη να πέφτει. Αναγνώρισε εντούτοις την ανάγκη να ορισθεί ένα κατώτατο επίπεδο στάθμης.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Βουλευτής Ευρυτανίας τονίζοντας ότι στη λίμνη Πλαστήρα η στάθμη παραμένει πάντα σταθερή, οπότε θα μπορούσε να τροφοδοτεί τη Λίμνη Κρεμαστών σε περιόδους ξηρασίας ώστε να αποκαθίσταται η ισορροπία., κάτι που υπό την αίρεση της άρσης των τεχνικών δυσκολιών βρήκε κατ' αρχήν σύμφωνο τον κ. Ζερβό
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς που εξήγησε την υφιστάμενη κατάσταση στον νομό, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της συνάντησης λέγοντας χαρακτηριστικά :" To ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνέργεια στις μέρες μας είναι το παν. Τα σύνορα δεν έχουν νόημα ούτε μεταξύ Περιφερειών ούτε Νομών ούτε Δήμων." Δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματά της για να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των ζητημάτων τα οποία συζητήθηκαν.
Κατόπιν μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος.
Ο Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, είπε ότι για το δρόμο Βραγγιανά - Ρόγκια, το μόνο που μένει για την ολοκλήρωση της μελέτης, είναι η άδεια περιβαλλοντικών όρων. Σκεφτόμαστε να την εντάξουμε στους ΚΑΠ, και να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, είναι ένα έργο προτεραιότητας για εμάς, είναι σύνδεση δύο νομών, το οποίο είναι απαίτηση όχι μόνο των κατοίκων της Ευρυτανίας, αλλά και της Καρδίτσας. Πραγματικά, πιστεύω, ότι πολύ γρήγορα ίσως και μέσα στο 2012, να ολοκληρωθεί, όχι απλώς να ξεκινήσει.
        Υπάρχει και η μελέτη στο «ΠΙΝΔΟΣ» Πετρίλο όρια νομού, από Τροβάτο προς νομό Ευρυτανίας και αυτό μήκους 6 χιλιομέτρων. Απαιτεί και αυτή η μελέτη άδεια περιβαλλοντικών, την οποία περιμένουμε και η αρμόδια υπηρεσία πιστεύω, ότι γρήγορα θα μας παραδώσει και αυτή τη μελέτη.
Όσον αφορά κάποια άλλα έργα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η κατασκευή της οδού Νεράιδα- Τριφύλλα προς Καρπενήσι που φτάνει στο Σπίτι του Διαβάτη. Αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. Όμως, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ασφαλτικά, διότι είναι ενταγμένα στο «ΠΙΝΔΟΣ», αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση την οποία θα χρειαζόταν. Το έργο είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση, είναι απόλυτα προσβάσιμο, έχει στρωθεί με 3Α, είναι λίγο πριν την άσφαλτο, και πιστεύουμε ότι με την αλλαγή των ορίων πληρωμών από την Επιτροπή Παρακολούθησης θα ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη. Έχει κατασκευαστεί και η οδός Γιαννουσέϊκα - Διασταύρωση Νεράιδας, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο αφορά την Ευρυτανία, καθώς και η κατασκευή της οδού Ρεντίνας- όρια Νομού, που έχει ολοκληρωθεί. Όλα αυτά τα έργα είναι στο «ΠΙΝΔΟΣ».
Από κει και πέρα, σχετικά με τη γέφυρα του Μέγδοβα. Εκτός από τη γέφυρα, υπάρχει, τμήμα δρόμου 8 χιλιομέτρων, που τώρα είναι στο στάδιο της προμελέτης. Ο κ. Τσιάκος τόνισε  ότι πολύ σύντομα θα παραδοθεί η μελέτη και με τη δεδομένη δέσμευση του κ. Αγοραστού, θα ολοκληρωθεί η γέφυρα του Μέγδοβα και το 1 χιλιόμετρο δρόμου, ώστε να υπάρχει πρόσβαση. Βέβαια, πρόσθεσε, θα πρέπει να γίνουν και τα 8 χιλιόμετρα, που η Καρδίτσα έθεσε ως στόχο επίσης.
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας δευτερολόγησε τονίζοντας ότι κρατάει τις δεσμεύσεις των Υπουργών για τη συνέχιση των έργων και τη συνέχιση της χρηματοδότησης διότι τα έργα που ξεκινούν δεν πρέπει να μένουν ποτέ στη μέση ενώ ξεκαθάρισε πως επιδίωξή του είναι η ολοκλήρωση του άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο, και όχι μόνο του τμήματος Λαμία – Καρπενήσι. Τέλος αναφέρθηκε στις ΑΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει "να οργωθούν όλα τα δάση και «ξεκοιλιαστούν» τα βουνά", δημιουργώντας μεγαλύτερη ζημιά από κέρδος.
Και συνέχισε: "Για την Ευρυτανία έχουν αδειοδοτηθεί 52 μικροϋδροηλεκτρικά, 2 μεγάλα υδροηλεκτρικά, όπως είναι η Λίμνη των Κρεμαστών αλλά και η Λίμνη Πλαστήρα, που προέρχεται από τον Ταυρωπό, από του Μέγδοβα τα νερά. ‘Έχουμε ηλιοφάνεια σε μερικές περιοχές 16 και 18  ώρες την ημέρα, γι' αυτά δεν έχουμε αντίρρηση. Ούτε και στην αιολική ενέργεια, έχουμε αντίρρηση,  αλλά όχι όπου μας υποδείξουν οι επενδυτές, γιατί εμείς είμαστε οι διαχειριστές του τόπου μας και εμείς ζούμε εκεί."
Κλείνοντας τη συνάντηση ο κ. Καρανίκας ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους λέγοντας: χαρακτηριστικά ότι "η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, έστω και τοπικού χαρακτήρα, δεν είναι θέμα μονοκομματικό και εδώ υπήρξε μία στήριξη από όλους, έστω με διαφοροποίηση θέσεων."
Να τονιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες, όπως και η Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκαν με θερμές εκφράσεις στην πρωτοβουλία του Βουλευτή να συγκαλέσει την Επιτροπή με το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση καθώς και στη σημασία των συμπερασμάτων της.

Από το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας

                                Ηλία Δ. Καρανίκα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

       
   Λαμία  23-01-2012
  
                                         


,                                  

1η Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγαπητές κυρίες και φίλες,
Καλή αρχή στην επίσημη έναρξη των εργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, που ξεκινούν σήμερα. Και λέω επίσημη έναρξη γιατί έχουμε ήδη κάνει τις βασικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες, που εσείς τώρα θα αναπτύξετε και θα εξελίξετε, έτσι ώστε αυτή η Επιτροπή να καθιερωθεί σε ουσιαστικό θεσμοθετημένο όργανο και σε στενό συνεργάτη της Περιφέρειάς μας.

Είναι δεδομένο ότι πλέον οι αιρετές Περιφέρειες, που έχουν κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της δράσης της, έχουν επίσης και κρίσιμο ρόλο στην πολιτική για την ισότητα των φύλων.
Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας.

Έχοντας, ως Περιφερειακή Αρχή της Στερεάς Ελλάδας, την πεποίθηση πως η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε κάθε άξονα της πολιτικής μας, προάγει την αναβάθμιση των θεσμών και της κοινωνίας, υπογράψαμε τον Δεκέμβριο τη Ευρωπαϊκή χάρτα για την Ισότητα των φύλων.

Η χάρτα είναι ένα κείμενο δέσμευσης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων στην προώθηση της ισότητας των φύλων προς όφελος των πολιτών.

Σε εφαρμογή της υπογραφής αυτής, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Επιπλέον ήδη συμμετέχουμε σε ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό πρότυπου συστήματος ένταξης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, που υλοποιείται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Αγαπητές φίλες,
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, εσείς δηλαδή, έχετε πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις πολιτικές για την ισότητα και τα διαθέσιμα κονδύλια, έτσι ώστε να προωθήσετε την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πως η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες, καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Η Περιφέρεια, ως αρχή διακυβέρνησης με εγγύτητα στον πολίτη, αποτελεί ένα κατάλληλο πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την προώθηση μιας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας. Μπορούμε, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές μας και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις και να βελτιώσουμε τα δεδομένα υπέρ της ισότητας των φύλων.

Με τη βεβαιότητα των ικανοτήτων σας και της διάθεσής σας για συμμετοχή, δουλειά και συνεργασία, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία ο απολογισμός της περιφερειακής επιτροπής ισότητας θα είναι μια πολύ θετική συμβολή στις δραστηριότητες της περιφέρειάς μας.
Σας εύχομαι και πάλι καλή αρχή και καλή δουλειά.                  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ