Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

«Ο Δήμος Ρόδου δεν θα βαδίζει εφεξής σε αχαρτογράφητα μονοπάτια»

«Για το 2012 ευελπιστούμε πως όλα αυτά τα προβλήματα μικρά ή μεγάλα, θα τύχουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης, δεδομένου ότι είμαστε πλέον και πιο έτοιμοι, αλλά κυρίως δεν θα βαδίσουμε σε αχαρτογράφητα μονοπάτια».
Αυτό υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στη «δ» ο γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Παύλος Τσίπρας με αφορμή την έναρξη του νέου έτους.
Για να πάει καλά όμως ο Δήμος Ρόδου ο κ. Τσίπρας δηλώνει, πως απαιτείται οικονομική σταθερότητα και διασφάλιση πηγών χρηματοδότησης.
«Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε όλοι μας «παλιές λογικές» και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητά μας, αφού για εμένα η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται διάθεση προσφοράς στην τοπική κοινωνία», επισημαίνει ο γραμματέας του Δήμου Ρόδου.
Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση και στις επικείμενες εκλογές, ο κ. Παύλος Τσίπρας, υπογραμμίζει ότι στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η χώρα θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί η συνέχεια της κρατικής της οντότητας.
Η συνέντευξη του γραμματέα του Δήμου Ρόδου κ. Παύλου Τσίπρα, αναλυτικά:
Ο ενιαίος Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας. Πώς ήταν η πορεία του μέχρι σήμερα και ποιά προβλήματα παρουσιάστηκαν;
Αν «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» τότε μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο πρώτος δύσκολος «γραφειοκρατικός και άχαρος» για όλους χρόνος λειτουργίας του ενιαίου Δήμου Ρόδου έχει παρέλθει με θετικό πρόσημο για μας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Οσοι πραγματικά γνωρίζουν από τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούσαν ότι η πρώτη Καλλικρατική δημοτική περίοδος θα αναλωνόταν σε οργανωτικά και γραφειοκρατικά θέματα, με πολλά προβλήματα μετάβασης στη νέα εποχή και με σχεδόν παντελή διοικητική, τεχνοκρατική αλλά και οικονομική υποστήριξη από την κεντρική εξουσία. Σε πολλά δεν είχαν άδικο, όμως ο Δήμος μας, παρ' όλες τις δυσκολίες, κατάφερε στον συντομότερο δυνατό χρόνο, τηρώντας αυστηρά πολλές φορές χρονοδιαγράμματα, να δημιουργήσει ξεκάθαρο οργανωτικό μοντέλο και να έχει σήμερα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, να έχει ενοποιήσει 175 Νομικά Πρόσωπα και να έχει μεταφέρει το προσωπικό τους, να έχει συντάξει από τους 4 πρώτους Δήμους πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο και να έχει ήδη ψηφισμένο Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ετών 2012-2014 και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2012.
Δεν έλειψαν όμως, στη διάρκεια του έτους τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τον Καλλικράτη. Πώς θα διορθωθούν τα κακώς κείμενα της διοικητικής μεταρρύθμισης;
Προσωπικά είμαι οπαδός της άποψης ότι τέτοιου μεγέθους φιλόδοξες, αλλά αναγκαίες για τον τόπο διοικητικές μεταρρυθμίσεις, όπως το πρόγραμμα Καλλικράτης, πρέπει να προγραμματίζονται σε βάθος και με άνεση χρόνου και να γίνονται κάτω από ομαλές διοικητικές και οικονομικές συνθήκες και περιβάλλον.
Αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις -όπως ασφαλώς γνωρίζετε- δεν συνέτρεχαν στην περίπτωσή μας, αλλά τουναντίον έγιναν κάτω από πίεση χρόνου και από ένα αβέβαιο διοικητικό και κυρίως οικονομικό περιβάλλον. Και εξηγώ. Πώς μπορείς να προγραμματίζεις διοικητικές μεταρρυθμίσεις όταν τα τακτικά σου έσοδα δεν είναι διασφαλισμένα και επαρκή (βλ. μείωση ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.) και όταν τα έκτακτα έσοδα είναι σχεδόν ανύπαρκτα; Δημιουργήθηκαν λοιπόν ανυπέρβλητα προβλήματα οικονομικής φύσεως, τήρησης αυστηρότερων διαδικασιών προμηθειών, διαγωνισμών, προσλήψεων κ.λ.π. που ευνοούσαν την διαφάνεια σε βάρος όμως της ευελιξίας, που ήταν αναγκαία σε περίοδο μεταβατική, όπως αυτή που διανύουμε. Το χειρότερο ήταν όμως ότι όλα αυτά κληθήκαμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης χωρίς την υποστήριξη μιας ομάδας κρούσης (Task Force) από το Υπουργείο Εσωτερικών η οποία θα ήταν σε επαφή με τους Δήμους και θα επέλυε «εν τη γενέσει» προβλήματα και δυσχέρειες που θα προέκυπταν.
Ειδικά στο δικό σας τομέα που έχει να κάνει άμεσα με τις Διοικητικές Υπηρεσίες θεωρείτε πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα; Κάνοντας ένα απολογισμό σε ποια σημεία θα στεκόσασταν περισσότερο;
Σε διοικητικό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου έγιναν τεράστια βήματα προόδου, τέτοια που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να αποδίδουν ορατά αποτελέσματα σε επίπεδο καθημερινότητας, κάτι που το έχουν απόλυτα ανάγκη οι δημότες μας σε αυτή την δύσκολη χρονική περίοδο για τη χώρα. Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Δήμος Ρόδου:
Απέκτησε μια σειρά από νέα συλλογικά όργανα όπως: Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ), Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Δημοσιεύτηκαν συνολικά 35 αποφάσεις σε ΦΕΚ που αφορούσαν λύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, συστάσεις προσωποπαγών θέσεων και μεταφορές προσωπικού νομικών προσώπων στον νεοσύστατο Καλλικρατικό Δήμο Ρόδου. Ψηφίστηκε η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Δημοτών και μια σειρά από Κανονισμούς Λειτουργίας Επιτροπών, Συμβουλίων και Οργάνων. Εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ψηφίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου με παράλληλη έναρξη εφαρμογής στο Δήμο Ρόδου όλων των νέων μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 204 του νόμου 3852/2010.
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του προσωπικού του ενιαίου Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα και έγινε προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου.
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση & ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου και έγινε η Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2012.
Υπογράφτηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.Συγχωνεύτηκαν, καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν Νομικά Πρόσωπα στον Δήμο Ρόδου και παράλληλα μεταφέρθηκε το υπηρετούν προσωπικό.
Υπήρξαν αρρυθμίες και στον τομέα διοίκησης και ποιες; Τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από το Δήμο Ρόδου το έτος 2012;
Θα ήταν ουτοπία να πούμε ότι όλα κύλησαν απολύτως ομαλά τον πρώτο αυτό δύσκολο χρόνο και στον τομέα της διοίκησης του Δήμου. Ειδικότερα, υπήρξαν δυσχέρειες και καθυστερήσεις σε διαδικασίες που δεν οφείλονταν σε ενδογενείς, αλλά κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, όπως καθυστερημένες δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ διαφόρων αποφάσεων κατάργησης, λύσης, σύστασης θέσεων, μεταφοράς προσωπικού Νομικών Προσώπων κ.λ.π. που δυσχέραιναν το έργο μας και δημιούργησαν προβλήματα με πληρωμές μισθών υπαλλήλων, προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, καυσίμων και αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της δημοτικής μηχανής. Για το 2012 ευελπιστούμε πως όλα αυτά τα προβλήματα μικρά ή μεγάλα θα τύχουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης, δεδομένου ότι είμαστε πλέον και πιο έτοιμοι, αλλά κυρίως δεν θα βαδίσουμε σε αχαρτογράφητα μονοπάτια αφού για παράδειγμα ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μπορεί να ξεκινήσει πολύ πιο έγκαιρα και να μην βρεθούμε φέτος να περάσουμε το μαρτύριο της σταγόνας -όπως ορθά χαρακτηρίστηκε- που αντιμετωπίσαμε πέρυσι.
Ποιους στόχους θέτετε ως γραμματέας του Δήμου Ρόδου για το έτος 2012;
Για μένα οι στόχοι, ως γενικός γραμματέας του ενιαίου Δήμου Ρόδου για το έτος 2012, θεσμικά πρέπει να είναι αυτοί που θα συμπίπτουν με την έναρξη της υλοποίησης του οράματος της δημοτικής αρχής που δεν είναι άλλο από την επίτευξη «βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας του νησιού, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας και με ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας».
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στο Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου 2012-2014 το οποίο για μένα δεν είναι απλά μια άσκηση επί χάρτου, αλλά ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης.
Όπως ήδη γνωρίζετε από την σχετική εισήγησή μου στο δημοτικό συμβούλιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρόκειται για μια δέσμευση σημαντική, η οποία θα συνοδεύει, από δω και πέρα, όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου. Πρόκειται για ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο έχει διπλό στόχο. Από τη μια να προσδιορίσει, κατά την έναρξη της δημοτικής θητείας, τη Στρατηγική Ανάπτυξη, σε βάθος πενταετίας, έτσι ώστε ο κάθε δημότης να γνωρίζει τι έργο πρόκειται να επιτελεστεί και κυρίως την πορεία ανάπτυξης του Δήμου. Δεύτερος στόχος είναι η συνεργασία και η συνέργεια στη διαδρομή αυτή. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα συμμετοχής και λόγο στην κατάρτισή του και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ευρεία διαβούλευση, που ακολουθήθηκε. Επομένως, θα έλεγα ότι η πορεία υλοποίησης των στόχων του προγράμματος αυτού θα κρίνει τον βαθμό αποτελεσματικότητάς μας σε βάθος χρόνου.
Τι πραγματικά χρειάζεται ο Δήμος Ρόδου για να λειτουργήσει όπως πρέπει;
Οι πολίτες της Ρόδου γνωρίζουν τις δυσκολίες και τα οικονομικά βάρη που κληρονομήσαμε ως νέα δημοτική αρχή και τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν προκειμένου να λειτουργήσει όπως πρέπει ο Δήμος Ρόδου. Ειδικότερα:
Απαιτείται οικονομική σταθερότητα και διασφάλιση πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε δράσεις και έργα σε μακροχρόνιο επίπεδο.
Να εμπεδωθούν οι νέοι ρόλοι και το νέο οργανωτικό μοντέλο του Δήμου από τους υπαλλήλους, τα υπηρεσιακά στελέχη, αλλά και τους αιρετούς, όπως περιγράφθηκαν στον νέο ΟΕΥ του Δήμου, αφού έτσι θα αποφεύγονται συγχύσεις αρμοδιοτήτων και άσκοπες ταλαιπωρίες των πολιτών.
Να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες της πορείας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια της εφαρμογής της «Διοίκησης με Στόχους» τόσο από τους διευθυντές και τους τμηματάρχες όσο και από την δημοτική αρχή και τον δήμαρχο που θα ελέγχει την επίτευξη ή όχι των στόχων που τέθηκαν.
Τέλος, χρειάζεται να εγκαταλείψουμε όλοι μας «παλιές λογικές» και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα μας, αφού για εμένα η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται διάθεση προσφοράς στην τοπική κοινωνία.
Αγκάθι, όμως, συνεχίζουν να είναι τα οικονομικά του Δήμου που δεν έχουν βελτιωθεί. Αισιοδοξείτε πως θα βρεθεί λύση γιατί και οι πολίτες περιμένουν υπηρεσίες και έργα;
Είναι απολύτως φυσιολογικό στην οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε να ανησυχούμε όλοι στη δημοτική παράταξη για πιθανή υποχρηματοδότηση των δράσεων και των έργων που προγραμματίζουμε, αλλά ακόμα χειρότερα και για αδυναμία κάλυψης ανελαστικών δαπανών σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης των τακτικών μας εσόδων. Η οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε είναι δεδομένα κακή, όμως δεν μείναμε αδρανείς. Αντίθετα εγκαίρως ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι οποιαδήποτε απόφαση για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ληφθεί με την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και με προφανές κοινωνικό όφελος που μπορεί να είναι αύξηση των εσόδων του Δήμου για χρηματοδότηση έργων, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και αύξηση σημείων ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών - τουριστών της Ρόδου.
Παράλληλα αισιοδοξία γεννούν οι προτεινόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», σχετικά με την Οικονομική Εξυγίανση των Δήμων κυρίως μέσω της παροχής δυνατότητας στους ΟΤΑ:
- Δανειοδότησης για κάθε μορφής δαπάνες
- Δανειοδότησης για ισοσκέλιση προϋπολογισμού
- Μείωσης επιτοκίων δανεισμού
- Νομιμοποίησης συναφθεισών δανειακών συμβάσεων
- Παράτασης της προθεσμίας ρύθμισης των χρεωστικών ανοιγμάτων των Δήμων με συνομολόγηση δανείων από το Τ.Π.Δ.
Θεωρείτε πως δόθηκε η ίδια βαρύτητα από το Δήμο στην πόλη και στις δημοτικές ενότητες; Υπήρξε αυτή η δυνατότητα;
Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και να αποκρύπτουμε την πραγματικότητα ότι κατά την πρώιμη φάση της εφαρμογής του Καλλικράτη - όπως γίνεται με κάθε μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση - υπήρξε μια σαφής τάση συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων και δράσεων στην δημοτική ενότητα της πόλης της Ρόδου. Αυτό ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό απολύτως φυσιολογικό δεδομένου ότι οι βασικές διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και άλλες δράσεις του ενιαίου πια Δήμου έπρεπε να γίνονται με ενιαίο τρόπο και υπό την άμεση εποπτεία των πολιτικών και υπηρεσιακών προϊσταμένων.
Αυτό μπορεί να ανατραπεί μόνο μέσα από ένα αποκεντρωμένο οργανωτικό μοντέλο διοίκησης κάτι που έγινε πράξη με την κατάρτιση και ψήφιση του ΟΕΥ του Δήμου μας. Τώρα αυτό που είναι στα χέρια όλων μας είναι να εργαστούμε σκληρά πάνω σε αυτό το μοντέλο οργάνωσης και αφού το κρίνουμε στην πράξη να διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες του. Στοίχημα όλων στην δημοτική αρχή είναι με τον Καλλικράτη να μπορεί να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες της καθημερινότητας των δημοτών στον τόπο διαμονής τους.
Πόσο είναι το προσωπικό που διαθέτει τώρα ο Δήμος Ρόδου; Έχει μειωθεί η δύναμη των εργαζομένων και για ποιους λόγους;
Η τελευταία καταμέτρηση του προσωπικού του Δήμου Ρόδου δείχνει ότι σήμερα απασχολούμε 1450 εργαζόμενους, ενώ την περίοδο που έγινε η ολοκλήρωση της μεταφοράς προσωπικού των καταργούμενων Νομικών Προσώπων και η καταγραφή των υφισταμένων οργανικών θέσεων για τον ΟΕΥ αυτές ήταν 1571 τον Ιούλιο του 2011. Μέσα σε διάστημα λοιπόν 6 μηνών υπήρξε μια ραγδαία μείωση και εκλογίκευση του προσωπικού κατά 121 εργαζόμενους. Η μείωση αυτή κυρίως προήλθε από συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων και λιγότερο από άλλους λόγους δεδομένου ότι, παρότι ξεκίνησαν εθελοντικές μετατάξεις υπαλλήλων μας, αυτές ακόμα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω σφιχτών διαδικασιών και χρόνιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στον τομέα των μετατάξεων.
Πάντως, ένα βασικό σημείο ανησυχίας για την δημοτική αρχή ήταν το υπερβολικά υψηλό κόστος της μισθοδοσίας το οποίο με αυτή την εξέλιξη, αλλά και την μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων φαίνεται ότι θα ανακουφίσει τον Δήμο από μια σημαντική ανελαστική δαπάνη.
Τι πιστεύετε για το θεσμό της εφεδρείας που οδήγησε στην έξοδο αρκετούς εργαζόμενους καθώς και για το ενιαίο μισθολόγιο;
Εμείς στον Δήμο της Ρόδου από την αρχή διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, αφού δεν θα παρείχε κανένα σημαντικό όφελος για τον Δήμο και θα αποδυνάμωνε σημαντικές διευθύνσεις του από έμπειρο προσωπικό για το οποίο η υπηρεσία θα πλήρωνε το 60% του βασικού μισθού και το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών χωρίς αυτό να παρέχει κανένα έργο για τους δημότες. Η ιδανική λύση για εμάς θα ήταν μια μείωση - με εφαρμογή ήπιων πολιτικών προσαρμογής - του μισθοδοτικού κόστους μέσα από εθελούσιες μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες του νησιού της Ρόδου οι οποίες είναι σήμερα υποστελεχωμένες.
Αναφορικά με την θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε για λόγους ισονομίας να θεσπιστεί σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα πολύ νωρίτερα, όταν η χώρα δεν βρισκόταν σε δημοσιονομική κρίση και πάντως όχι όπως εφαρμόστηκε σήμερα με οριζόντιες μειώσεις του συνόλου των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά με εξορθολογισμό των ανισοτήτων που επί πολλά χρόνια καρπώνονταν προνομιούχοι του δημόσιου τομέα σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των υπαλλήλων.
Στην κατάσταση που είναι τώρα η χώρα πρέπει να επιβληθούν και άλλα μέτρα και φόροι τη στιγμή που οι πολίτες δεν αντέχουν πια άλλο;
Κατηγορηματικά όχι, γιατί πλέον τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν μπορούν να έχουν κανένα δημοσιονομικό όφελος, αλλά αντίθετα θα οδηγούν σε περαιτέρω όξυνση της κρίσης και αύξηση της ανεργίας. Η λύση θα ήταν ένας συνδυασμός εφαρμογής επιλεκτικών πολιτικών αύξησης της απασχόλησης για βελτίωση των προσδοκώμενων εσόδων και άσκησης νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω φθηνού τραπεζικού δανεισμού. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την δική μας υποχρέωση να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας κάνοντας πραγματικές και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς καμία πλέον καθυστέρηση και χρονοτριβή.
Θα δώσουν διέξοδο οι εκλογές στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί;
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και σαφής στην απάντησή μου. Πιστεύω ότι πάντα οι εκλογές και η λαϊκή κυριαρχία που αυτές εκφράζουν μέσα από την ψήφο των πολιτών δίνουν την κατάλληλη λύση. Όμως στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η χώρα θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστούν η συνέχεια της κρατικής οντότητας της χώρας, προκειμένου να μην επιδεινωθούν περισσότερο οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών που ήδη πλήττονται με τα φοροεισπρακτικά μέτρα που επιβάλλουν οι δανειστές μας και στη συνέχεια να οδηγηθούμε σε εκλογές.
Μετά από αυτές θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και εμείς με τη στάση μας και την προσπάθεια που θα καταβάλλουμε μπορούμε να συνδράμουμε σε μια βιώσιμη και οριστική προοπτική για αυτή την χώρα.
Έχει ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση κυβερνήσεων συνεργασίας στη χώρα;
Νομίζω ότι η συγκρότηση κυβερνήσεων συνεργασίας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τη χώρα, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου να κατορθώσει να διασφαλίσει την ομαλή μετάβασή της από συνθήκες κρίσης που διανύουμε σε μια πιο ομαλή περίοδο διακυβέρνησης. Εξάλλου, σήμερα η εθνική συνεννόηση είναι επίκαιρη όσο ποτέ και επιβεβλημένη αν θέλουμε να μειώσουμε τον χρόνο παραμονής της χώρας στην ύφεση και να οδηγηθούμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Κλείνοντας θα ήθελα να δώσω μια πιο αισιόδοξη νότα στο γκρίζο τοπίο που μας περιβάλλει απευθυνόμενος στους δημότες μας και λέγοντάς τους ότι, η δημοτική αρχή - αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες - θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από την μεριά μας για να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς μας. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε και οι κάτοικοι αυτού του Δήμου, ο καθένας με τον τρόπο του, να είναι αρωγοί μας και να συμβάλλουν στην επίτευξη του κοινού οράματός μας για το νησί της Ρόδου.