Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Όρισε αναπληρωτές προισταμένους ο δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης

Ο δήμαρχος Αγράφων όρισε αναπληρωτές προισταμένους σε τμήματα του δήμου μετά και την τροπ οπ οίηση του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ Β
1895/29.08.2011) όπου συστάθηκαν νέες θέσεις  Προϊσταµένων οργανικών µονάδων.
Έτσι σύμφωνα με απόφασή του :
-Ορίζει ως αναπληρώτρια Προϊσταµένη για το αυτοτελές τµήµα τεχνικής υπηρεσίας –πολεοδοµίας &πολιτικής προστασίας (οργανική µονάδα) την υπάλληλο κ. Καρακώστα Αικατερίνη Τ.Ε.3 Τεχνολόγων πολιτικών µηχανικών µε βαθµό Γ µέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου,κατόπ ιν επιλογής από το υπηρεσιακό συµβούλιο.
-Ορίζει ως αναπληρωτή Προϊστάµενο για το αυτοτελές τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών (οργανική µονάδα) τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Τάκη κλάδου Π.Ε. 1 Διοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Γ .
Ορίζει ως αναπληρωτή Προϊστάµενο για το αυτοτελές τµήµα διοικητικών υπηρεσιών (οργανική µονάδα) τον υπάλληλο κ. Θεοδώρου Χριστόφορο Π.Ε. 1 Διοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β
-Ορίζει ως αναπληρωτή Προϊστάµενο για το αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης (οργανική µονάδα) τον υπάλληλο κ. Λάπα Κωνσταντίνο κλάδου Π.Ε.3 Πολιτικός µηχανικός µε βαθµό Γ

Στους αναφερόµενους   θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσουν τα καθήκοντα του Προϊσταµένου, το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα.