Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Το πόκερ… με το ΓΠΣ Καρπενησίου

Συνεχίζοντας τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το ΓΠΣ Καρπενησίου, επανέρχομαι για να εκθέσω κάποιους προβληματισμούς δικούς μου -αλλά και άλλων δημοτών- και είμαι βέβαιος ότι από αυτή τη ‘διαβούλευση’ κάτι καλό θα βγει στο τέλος.
Η ανυπαρξία της τυπικής και της -κατά τον νόμο- Διαβούλευσης στο εγκριθέν ΓΠΣ έτσι όπως απαιτούσε η σχετική νομοθεσία, είχε σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα της μελέτης και την τελική Πρόταση-Εισήγηση του Δήμου προς την Περιφέρεια, κάποια από τις οποίες έχω εκθέσει στις 18-5-2011 στην εφημερίδα ‘Ευρυτανικά Νέα’ (Φ. 444). Συνέπειες που ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή να διορθώσει Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθμ 156/2011 ομόφωνη Απόφαση του ζητά από τη Δημοτική Αρχή α) «…να ασκήσει αίτηση ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ του ΓΠΣ ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,» (σ.σ.: όχι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ αυτού) και β) να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ, «…με σκοπό την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ».
Για κάποιους λόγους, αναπτύχθηκε μια πρωτοβουλία του Δήμου να προσφύγει στη Περιφέρεια και να ζητήσει την μερική τροποποίηση -και όχι την ανάκληση- του ΓΠΣ, έτσι όπως αυτό είχε αποφασιστεί με την παραπάνω απόφαση. Η ΝΟΔΕ Ευρυτανίας με μια απολύτως θετική παρέμβασή της, επεσήμανε την σημαντικότητα της ολικής ανάκλησης, αλλά ματαίως φαίνεται...
Με έκπληξη και απορία πληροφορήθηκα ότι ελήφθη, κατά πλειοψηφία, νέα απόφαση (υπ. αριθμ 494), στις 24 Οκτωβρίου 2011 με την οποία ο Δήμος ζητά από την Περιφέρεια την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και όχι την ΑΝΑΚΛΗΣΗ του ΓΠΣ. Με την πρωτοβουλία του αυτή ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του μόλις εγκριθέντος ΓΠΣ και να ζητήσει την διόρθωση κάποιων –κατά την δική του εκτίμηση- από τα πολλά αυθαίρετα, αντιεπιστημονικά, παράνομα και άδικα στοιχεία που αφορούν τις προτεινόμενες ζώνες του ΓΠΣ και τους λοιπούς όρους αυτών.
Η πρόταση αυτή του Δήμου, αντί να επικεντρωθεί στα σημαντικά ζητήματα που αμφισβητούν τη νομιμότητα ολόκληρου του ΓΠΣ, ζητά με έωλα, δυστυχώς, επιχειρήματα τη μερική τροποποίηση του ΓΠΣ. Επιχειρήματα που δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα. Διαβάζοντας την απόφαση του Δήμου, μπορώ να εκτιμήσω ότι μόνο η περίπτωση του ιδιωτικού δάσους Μηλιάς έχει κάποια τύχη, καθότι έχει, ως φαίνεται, τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν ‘πλάνη περί τα πράγματα’ με την νομική έννοια του όρου. Σε κανένα από τα άλλα δεν γίνεται επίκληση  της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας, παρά μόνο στη ‘Μεσοχώρα’, λες και ο μοναδικός στόχος είναι η ‘Μεσοχώρα΄. Αλλά και εκεί, η επίκληση του άρθρου 4.7.γ του ν. 2508/97 [το οποίο αναφέρει ότι τροποποίηση μπορεί να γίνει για:  «να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής»], δεν αφήνει περιθώρια ΝΟΜΙΜΗΣ επίλυσης έστω και μόνον αυτού του προβλήματος. Έγινε μια διαδικασία που φαίνεται ότι δεν έτυχε καμίας σοβαρής νομικής υποστήριξης. Μια Πρόταση που δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τη Διοίκηση, χωρίς νομικούς… ακροβατισμούς και υπερβάσεις.
Η νέα αυτή απόφαση θέτει θέματα ηθικά αλλά και –κυρίως τούτο- θέματα νομιμότητας:  
§         Ζητήματα Ηθικά, γιατί δεν διευκρινίστηκε με ποιο κριτήριο ζητά ο Δήμος Καρπενησίου αυτές τις αλλαγές και όχι άλλες ή όλες όσες χρειάζονται. Και τούτο γιατί η πρωτοβουλία του Δήμου έγινε χωρίς καμία ενημέρωση των δημοτών ώστε αυτοί να καταθέσουν τις προτάσεις– απόψεις -ενστάσεις τους, χωρίς καμία διαβούλευση. Με ποιο δικαίωμα πχ ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης δεν έφερε προς συζήτηση θέμα που αφορά ιδιοκτησία μου (αίτηση υπ’ αριθμ 20920/24-10-2011), η οποία ζημιώνεται από το ΓΠΣ κατά τρόπο άδικο;
§         Ζητήματα Νομικά, γιατί η υπ αριθμ 156/2011 απόφαση του ΔΣ δημιούργησε έννομες συνέπειες και ενδεχομένως έννομα δικαιώματα για τους πολίτες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, που στηρίχτηκαν στην εν λόγω απόφαση και σήμερα έχουν χάσει το δικαίωμα προσφυγής στο ΣτΕ, από την εγκατάλειψη του στόχου της ανάκλησης του ΓΠΣ. Και τούτο, διότι ο Δήμος έχει προσφύγει στο ΣτΕ για ΣΥΝΟΛΙΚΗ ακύρωση του ΓΠΣ. Η προσφυγή που έγινε, έχει επικεντρωθεί στο σημείο της ‘Μεσοχώρας’ που θεωρήθηκε το πλέον δυνατό σημείο της υπόθεσης. Έτσι στην περίπτωση που λυθεί διοικητικά μόνο το ζήτημα της ‘Μεσοχώρας’, αίρεται ο λόγος της προσφυγής στο ΣτΕ και κατά συνέπεια το ΣτΕ δεν θα έχει λόγους να ακυρώσει το ισχύον ΓΠΣ. Έτσι υπονομεύεται, περιορίζεται και φαλκιδεύεται η επίλυση των υπολοίπων ζητημάτων.
Τίθεται το ερώτημα γιατί αυτή η αλλαγή στη στόχευση του Δήμου; Η ‘μερική τροποποίηση’ του ΓΠΣ έχει ως στόχο, κατά την άποψή πολλών, να μην θιγούν όσα αντιεπιστημονικά, άδικα και παράνομα έχουν προβλεφθεί. Αυτά τα οποία κινδυνεύουν να απολεσθούν στην περίπτωση της ‘ολικής ανάκλησης’ του ΓΠΣ, με την Διαβούλευση και την διαφάνεια που αυτή απαιτεί. Βέβαια όπως πάντα υπάρχει ένα άλλοθι. Λένε: ‘προέχει να σώσουμε τη Μεσοχώρα και ενδεχομένως και κάποια άλλα’.
Αναρωτιέμαι ποιόν θα πειράξει να ακυρωθεί το ισχύον ΓΠΣ και ισχύσει το προηγούμενο -αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος- μέχρι να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία του νέου; Ποιόν θα πειράξει, εκτός από αυτούς που εκμεταλλευόμενοι την, κάτω από το τραπέζι,  εκπόνηση του ΓΠΣ, έβαλαν πολεοδομικές ζώνες και όρους τέτοιους που δεν στέκουν στο φως, στη διαφάνεια, στη νομιμότητα.
Η μερική τροποποίηση και όχι η ολική ανάκληση του ΓΠΣ έχει, κατά τη γνώμη μου, στόχο να διασώσει τη ζώνη της Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Δεν υπάρχει καμία άλλη λογική για την εγκατάλειψη σημαντικών νομικών επιχειρημάτων, που είναι ικανά να ακυρώσουν ολόκληρο το ΓΠΣ.
Η Ιδιωτική Πολεοδόμηση της περιοχής αυτής (ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ) που βρίσκεται σε επαφή με το Σχέδιο Πόλεως, που βρίσκεται σε επαφή με θεσμοθετημένη Αρχαιολογική Ζώνη, έγινε τελείως αυθαίρετα, μη στηριζόμενη σε κανένα επιστημονικό δεδομένο, χωρίς καμία αναγκαιότητα δημοσίου συμφέροντος, παρά μόνο για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών της. Το να επωφεληθεί κάποιος ιδιώτης δεν είναι κακό, αν συγχρόνως δεν ζημιώνει πολλούς άλλους δημότες και αν δεν ζημιώνει τα συμφέροντα του Δήμου και δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβαίνουν και τα δύο.
Τα περί ΠΕΡΠΟ, πολύ σωστά τα ανέλυσε ο κ. Ευάγγελος Καρφής, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2011, αποδεικνύοντας ότι πράγματι πλανήθηκε από αυτούς που διαχειρίστηκαν την εκπόνηση του ΓΠΣ, και κυρίως αποδεικνύοντας ότι αναλαμβάνει τις πολιτικές του ευθύνες. Γιατί η ανάληψη πολιτικών ευθυνών δεν είναι λόγια, είναι έργα , είναι πράξεις.

Σιγά-σιγά αποδεικνύεται ποιοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Διαβάζω στο 467/26-10-11 φύλλο της εφημερίδας Ευρυτανικά Νέα στο άρθρο ‘Αλλαγή σε 5 σημεία’: «Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ΠΕΡΠΟ, εξήγησε ο κ. Σουλιώτης, δεν μπορεί να αποτελέσει πλάνη, διότι ήταν γνωστός ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως ΠΕΡΠΟ ήδη από το 2007 και υπάρχει και στις 3 ομόφωνες αποφάσεις του τότε Δημοτικού Συμβουλίου», λες και το ζήτημα είναι αν η ζώνη χωροθετήθηκε από πλάνη και όχι αν χωροθετήθηκε κατά νόμιμο τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

Τέλος είναι εντυπωσιακή η στάση του κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου του αντιδημάρχου, που τότε είχε την εποπτεία και ευθύνη εκπόνησης του ΓΠΣ, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2011: Δεν στήριξε –μόνο αυτός από την παράταξή του- την πρόταση της παρατάξεώς του (του κ. Καρφή), η οποία ήταν η ίδια με αυτή της πλειοψηφίας με μόνη την διαφορά ότι ζητούσε επί πλέον  την κατάργηση της ΠΕΡΠΟ. Με την απόφασή του αυτή αποδεικνύει ότι τότε γνώριζε τι γινόταν και δεν έφερε καμία αντίρρηση και σήμερα στηρίζει με συνέπεια τις τότε επιλογές του για λόγους που αυτός γνωρίζει καλύτερα.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται προκύπτει ότι το θέμα του ΓΠΣ θα έχει συνέχεια…


Καρπενήσι 22-11-2011

Μίλτος Θεοδωρόπουλος
Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ: 6977 007579

«Την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για Ευρυτανία και Φωκίδα ζητούν με Επίκαιρη Ερώτησή τους οι Βουλευτές Ευρυτανίας και Φωκίδας Ηλίας Καρανίκας και Αφροδίτη Παπαθανάση»

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
       
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜε Επίκαιρη Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη οι Βουλευτές Ευρυτανίας και Φωκίδας κ.κ. Ηλίας Καρανίκας και Αφροδίτη Παπαθανάση ζητούν την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις εκλογικές τους περιφέρειες.
Συγκεκριμένα, στην Επίκαιρη Ερώτηση οι Βουλευτές αναφέρουν ότι μετά τη θεσμοθέτηση του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδος για την περίοδο 2007-2013 και ύστερα από μέτρηση της στατιστικής υπηρεσίας της Κοινότητας η Στερεά Ελλάδα θεωρήθηκε ανεπτυγμένη Περιφέρεια (ΑΕΠ 105,2 %), αποτέλεσμα που προκύπτει από τη στατιστική «συνεισφορά» της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων. Η συνέπεια και αδικία που αφορά στη μέτρηση αυτή αφορά στο γεγονός ότι συμπαρασύρεται εκτός Στόχου Σύγκλισης όλη η Περιφέρεια Στερεάς, ειδικά, και σε περιπτώσεις όπου οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι χαρακτηριστικά έντονες, όπως στην Ευρυτανία και τη Φωκίδα. (Εδώ επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ.3, στοιχείο α της Συνθήκης, για να κριθεί μία περιοχή ως χρήζουσα ισχυρών ενισχύσεων, πρέπει να εξετάζονται, τόσο το επίπεδο ανάπτυξης (ΑΕΠ περιοχής), όσο και το επίπεδο απασχόλησης (ανεργία).
Στη βάση της παραπάνω επιχειρηματολογίας, οι κ.κ. Καρανίκας και Παπαθανάση θεωρούν αναγκαία την υποβολή αιτήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, με την ειδική προϋπόθεση να τεθεί θέμα ειδικής μεταχείρισης της Ευρυτανίας και της Φωκίδας. Κλείνοντας την Ερώτησή τους οι Βουλευτές θέτουν στον Υπουργό τρία βασικά ερωτήματα:

  1. Αν θα τεθεί από  το Υπουργείο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και  ειδικά για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας (με ανάλογη διαδικασία, όπως έγινε το 2010, για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας).
2. Αν υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ανάλογου με το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων προγράμματος, για τη στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Στερεάς και ειδικά για τους μικρούς νομούς Ευρυτανίας και της Φωκίδας. (Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας μέσω του σχεδιαζόμενου προγράμματος στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων στοχεύει στην ενίσχυση 20.000 επιχειρήσεων για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους .Στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» δεν έχει οριστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , λόγω του ότι η Περιφέρεια θεωρείται εκτός Στόχου Σύγκλισης).
Και
  1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.Πρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ηλίας Καρανίκας βρίσκεται στο Λονδίνο

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Πρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ηλίας Καρανίκας βρίσκεται στο Λονδίνο προκειμένου να έχει επαφές με μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου ύστερα από πρόσκληση του ομολόγου του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο Sir Alan Meale.

«Ενημέρωση για την απαλλαγή σταβλικών εγκαταστάσεων από το έκτακτο τέλος ακινήτων»

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011 
                                                                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε επαφή του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Δυτικής Φραγκίστας, κ. Γεώργιο Κοτρώτσιο, συζητήθηκε το ζήτημα της επιβολής του έκτακτου φόρου ακίνητης περιουσίας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους στάβλους της περιοχής Ευρυτανίας.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι στάβλοι των κτηνοτρόφων έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ ως αποθήκες με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν τον φόρο χωρίς να έχουν υποχρέωση γι' αυτό. Συγκεκριμένα στη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 αναφέρεται ρητά ότι απαλλάσσονται του τέλους ακινήτων τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική χρήση. Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ως εξής:
"Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο .Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις, β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ · της παρ . 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α · 58) αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό , εκπαιδευτικό , θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους, γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε · της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους , δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ· της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι  αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος: α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί :  ως διατηρητέα , με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα , ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση."
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει ότι ο στάβλος του από λάθος έχει χαρακτηριστεί ως αποθήκη και βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του δήμου στον οποίο ανήκει, θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:
α. Να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο για αλλαγή χρήσης του οικήματός του.
β. Στη συνέχεια να υποβάλλει αίτηση στη ΔΕΗ προσκομίζοντας ως δικαιολογητικό την έγκριση αλλαγής χρήσης από τον Δήμο
γ. Σε περίπτωση που έχει πληρώσει το τέλος, να καταθέσει ένσταση στην Εφορία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία συμψηφισμού για την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.

Στη βουλή η επιστολή της Κίνησης Πολιτών Πρασιάς(ΚΙ.ΠΟ.Π.Ε)για τα τηλεοπτικά κανάλια

Μεγάλο ντόρο προκάλεσε η επιστολή της ΚΙ.ΠΟ.Π.Ε (Κίνησης Πολιτών Πρασιάς Ευρυτανίας) σχετικά με το πρόβλημα των ορεινών περιοχών της Δυτικής Ευρυτανίας και δει των χωριών της Πρασιάς στην δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
Έγκριτες εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας(Καθημερινή,espresso,city press κ.α),καθώς και πλήθος απο ηλεκτρονικά μέσα της Αθήνας(zougla,newsit κ.α) και της περιφέρειας αναδημοσίευσαν την επιστολή με πλήθος αρνητικών σχολίων για την κατάσταση και την κατάντια αυτή που περνούν οι περιοχές αυτές.
Ακόμα και στην Βουλή έφτασε η επιστολή της Κίνησης Πολιτών με θετικές παρεμβάσεις Βουλευτών. Αρχικά με αναφορά για το θέμα απο τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ.Ηλία Καρανίκα προς τον Υπουργό Υποδομών αλλά και τον Επικρατείας καθώς και με ερώτηση(1672/18-11-11) του Ευρυτάνα Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής και τ. Υφυπουργός κ.Θανάση Μπούρα προς τον ιδίο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με αυτό το τρόπο συμβάλλανε όλοι μαζί στην προβολή του προβλήματος ώστε να μαθευτεί η είδηση με το καλύτερο τρόπο και να δοθεί επιτέλους λύση στο χρόνιο πρόβλημα των συμπατριωτών μας.
Αρνητική εντύπωση προκαλεί ωστόσο σε όλους μας ότι την επιστολή δεν μπήκαν στο κόπο να την
δημοσιεύσουν οι τοπικές εφημερίδες του Καρπενησίου όπως και κάθε επιστολή και δελτίο τύπου που στέλνεται απο τη ΚΙ.ΠΟ.Π.Ε.

Από ότι φαίνεται δεν ενδιαφέρονται και πολυνοιάζονται για τα καθημερινά προβλήματα της Δυτικής Ευρυτανίας παρά μόνο για το lobby της "πλατείας"στο Καρπενήσι .Αυτοί θα ξέρουν καλύτερα σαν μεγαλοδημοσιογράφοι της "πλατείας" που είναι....
Δείτε την σχετική ανάρτησή μας για το θέμα καθώς και την επιστολή της ΚΙ.ΠΟ.Π.Ε