Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Α' Ευρυτανίας Αποτελέσματα 8ης αγωνιστικής:

ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΜΥΡΙΚΗ 0-1
ΠΟΤΑΜΙΑ - ΑΓΡΑΦΑ 0-4
ΑΙΟΛΟΣ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 4-1
ΚΡΕΝΤΗ - ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΟΣ 1-0
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΚΕΡΑΣΟΒΟ 1-0

Η βαθμολογία:
ΑΓΡΑΦΑ 21
ΚΡΕΝΤΗ 19
ΑΙΟΛΟΣ 18
ΜΥΡΙΚΗ 17
ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΟΣ 9
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 7
ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 7
ΠΟΤΑΜΙΑ 6
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 6
ΚΕΡΑΣΟΒΟ 1

Η ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

28ης /2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.

Στην Αθήνα, σήμερα 17 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., συνεδρίασε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα γραφεία του Ο.Τ.Ε.Κ. Δραγατσανίου 4, 2ος όροφος, Αθήνα.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λοΐζος Σορωνιάτης και τα μέλη κ. Αικατερίνη Καράμπελα, κ. Λεωνίδας Καραθανάσης, ο κ. Τηλέμαχος Κρικώνης, o κ. Δημήτριος Καραχοντζίτης και ο κ. Νικόλαος Φαραγκουλιτάκης. Παραβρέθηκε επίσης, η Αναπληρώτρια  Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Όλγα Πετσόγλου.
Δεν παραβρέθηκαν τα μέλη κ. Ρόζα Δελατόλα, κ. Δάφνη Τσαλκανδρά, λόγω κωλύματος.

Ως Εισηγητής παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.Κ., κος Αθανάσιος Σπυριδάκης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
......................................................................................................................................…………………
ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου».
.....................................................................................................................…………………………….
 Η συνεδρίαση αρχίζει υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,  κ. Λοΐζου Σορωνιάτη.
......................................................................................................................................…………………
 ΘΕΜΑ  : «Επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου».
Λαμβάνοντας υπόψη την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., την επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου, καθώς και την επικοινωνία του Βουλευτή Καρπενησίου κ. Καρανίκα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ., κ. Τηλέμαχο Κρικώνη, περί Ίδρυσης Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικού Τουρισμού, στο Καρπενήσι, ειδικότητας «Συνοδός Βουνού», πάρθηκε η ακόλουθη απόφαση:

                                              
ΑΔΑ: 45ΒΝ469Η3Η-ΥΗΒ
Απόφαση: 348/17-10-2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:
1)      Την προφορική εισήγηση του Προέδρου
2)   Την υπ’ αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας «Συνοδός Βουνού» στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα  Τρικάλων
3)   Την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,  στις  πόλεις  της  Ρόδου,  Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής
4)  Την υπ’ αριθμ. 258/17-06-2005 απόφαση του Δ.Σ. – Ο.Τ.Ε.Κ. «΄Ιδρυση Ι.Ε.Κ.»
5) Την υπ’ αριθμ. 279/06-07-2005 απόφαση του Δ.Σ. – Ο.Τ.Ε.Κ. «Λειτουργία ειδικότητας “Συνοδός Βουνού”»
6)   Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15643/04-08-2011 έγγραφο του Δημάρχου Καρπενησίου
7)      Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Πρόγραμμα διαύγεια»


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

1.  Την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία τμήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ., στο Καρπενήσι, με τίτλο «Στελέχη Εναλλακτικού Τουρισμού» και συγκεκριμένα την παροχή εξειδίκευσης στην ειδικότητα: α) Συνοδός Βουνού, με σκοπό τη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση της περιοχής.

2.  Το Δ.Σ. αποφασίζει τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, με δεδομένα:

      α)   την προοπτική της ένταξης του προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού στο ΕΣΠΑ,
      β)   ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών για την συγκεκριμένη ειδικότητα είναι εγκεκριμένα από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ., ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,  στις  πόλεις  της  Ρόδου,  Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής και την αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας «Συνοδός Βουνού», στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα  Τρικάλων.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λοΐζος N. Σορωνιάτης

Η Αναπληρώτρια
Γραμματέας του Δ.Σ.
  Όλγα Πετσόγλου

Τα Μέλη

Αικατερίνη Καράμπελα
Λεωνίδας Καραθανάσης
Τηλέμαχος Κρικώνης
 Δημήτριος Καραχοντζίτης
Νικόλαος Φαραγκουλιτάκης
       

Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011

Η Αναπληρώτρια  Γραμματέας
του Δ.Σ.


Όλγα Πετσόγλου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λοΐζος N. ΣορωνιάτηςΣυνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Αύριο Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.στην Λαμία συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για να συζητηθούν 17 θέματα εκ των οποίων ένα αφορά τα (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση ύδρευσης
Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας» στο Δήμο Αγράφων.
Δείτε τα θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 24/10/2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 27/10/2011.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αδειοδότηση σημείων υδροληψίας του (πρώην) Δήμου Αυλώνας (νυν Κύμης - Αλιβερίου», στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βιολογικός καθαρισμός Άσπρων Σπιτιών και Αντίκυρας» στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση ύδρευσης
Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας» στο Δήμο Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Κάμπινγκ δυναμικότητας 268 ατόμων ιδιοκτησίας Νταντή Δημητρίου στη θέση Θυλικόντας, Τοπικής Κοινότητας Πολιτικών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων  Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη υδροδοτικού
φράγματος και δικτύων στο Δήμο Δομοκού» στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΑΣΠΗΕ, ισχύος 333
ΜW, στη θέση ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ (ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ), Δ. Σκύρου Π.Ε. Εύβοιας και Ηλεκτρική
Διασύνδεσή του στο Ηπειρωτικό Σύστημα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικοί σταθμοί
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 165 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 24 MW, 21MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW, στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα –Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 6 MW  και 15 MW στις θέσεις ΄΄Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα και Αηδόνι΄΄ αντίστοιχα του Δήμου Καρύστου,Νομού Ευβοιας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,98 MW της εταιρείας ASTEROPE ENERGY ΕΠΕ
στη θέση ΄΄ΓΕΡΑΚΟΛΙΘΙ΄΄ Ομβριακής του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολτακού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,04 ΜW της εταιρείας φωτοηλεκτρική Βοιωτίας Α.Ε στη θέση ΄΄ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ Η ΖΕΓΚΙΝΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 35MW (17,5 + 17,5 MW),στις ΄΄Μέγας Λάκκος΄΄ και ΄΄Πήλιουρας΄΄, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδος, των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την : α) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου,Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β)Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την υποστήριξη πλωτής μονάδας
πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση κτηνοτροφικής
μονάδας πτηνοτροφείου αυγοπαραγωγής δυναμικότητας 20.800 ορνίθων μεδιαλογητήριο και τυποποιητήριο αυγών ιδιοκτησίας του Καραΐσκου Πέτρου, σε γήπεδο εμβαδού 38.462,64 τ.μ. στη θέση ΄΄ Βέλεσι ΄΄ Δημοτικής Ενότητας  Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ( Α.Σ.Π.Η.Ε)  ισχύος 22 MW της εταιρείας ΄΄ C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄Κορφή ΄΄ των
Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34,5 ΜW στη θέση ΄΄ Τούρλα -Βλιτοτσούμαρο΄΄ του Δήμου Υπάτης ( νυν Καλλικράτειου Δήμου Λαμίας) Ν. Φθιώτιδας ΄΄.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) που
λειτουργεί στο Σχηματάρι  Ν. Βοιωτίας ΄΄.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμου κ.Τερζής Αντώνης.