Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ THN ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                                Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ρυθμίζονται οι οφειλές των εργαζομένων  που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας καθώς και σε όσους υφίστανται μειώσεις αποδοχών τουλάχιστον κατά 20% λόγω του ενιαίου μισθολογίου, σύμφωνα με τροπολογία που έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση και την οποία συνυπογράφουν σαράντα (40) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και ο Ευρυτάνας Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας.
Οι Βουλευτές πρότειναν για τις  συμβάσεις δανείων να εφαρμοστεί ένα από τα ακόλουθα:
Α) Περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάρητος.
Β) Αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.
Γ) Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.
Για τις ρυθμίσεις πρότειναν να εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης
Η ρύθμιση αποτελεί ένα πρώτο βήμα και την ελάχιστη πρόβλεψη προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι πλήττονται από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα.