Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Συνεδρίασε σήμερα 12-07-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης παρουσία της Ειδικής Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κα Μαργαρίτα Καραβασίλη για θέματα Περιβάλλοντος.

             
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      Καρπενήσι, 12 Ιουλίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
                                                                                                
:,                                                      ΠΡΟΣ:  - Μ.Μ.Ε.

                                                                 

:                                                                         

                                                             

:.  


                                                                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε σήμερα 12-07-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης παρουσία της Ειδικής Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κα Μαργαρίτα Καραβασίλη για θέματα Περιβάλλοντος. Τόσο ο κος Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, όσο και τα Μέλη της Επιτροπής και Φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έθεσαν τα σημαντικότερα Περιβαλλοντικά προβλήματα της Περιφέρειας και τονίστηκε η ανάγκη επίλυσής τους.
Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδρίασε και πήρε αποφάσεις για διάφορα θέματα όπως: 
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «κτηριακή και μηχανολογική επέκταση» της εταιρείας EXTRACO A.E. στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.» στο Δήμο Καρύστου Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ» στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι – όρια Ν. Καρδίτσας προς Ρεντίνα» στο Ν. Φθιώτιδας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Ενιππέα του επαρχιακού δρόμου Μακρολίβαδο – Φιλιαδώνας» στο Ν. Φθιώτιδας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου λατομικού χώρου Ε  λατομικής περιοχής Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας «HELLENIG QUALITY FOODS A.E. (HQF)» Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας.
·        Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και εκσυγχρονισμό απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
·        Ενιαίος τρόπος Δημοσιοποίησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
          Τα δύο θέματα που αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, α) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας « ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση ¨ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ¨ στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και συνοδά έργα στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας και λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κος Αντώνης Τερζής.
β) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στη θέση ¨Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι¨ των Δήμων Αγράφων στο Δήμο Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας & λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας, αναβλήθηκαν διότι το Υπουργείο δεν τοποθετήθηκε ακόμη (θετικά ή αρνητικά) επί της ορνιθολογικής μελέτης που η κατασκευαστική εταιρεία έστειλε. Ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 6 επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, μετά από σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ αρχικά, η εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Αντώνη Τερζή, προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ήταν αρνητική, ύστερα από τα νέα δεδομένα (ορνιθολογική μελέτη, θετική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων και των Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγράφων και Βραγγιανών) κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.                                                                                  
   Ο Περιφερειακός Σύμβουλος                                                                                                                     
                                                                                           

                                                                                                                     Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης                                                                                                                                                                                                     

Συνάντηση Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Παναγιώτη Μπιτσαξή

Καρπενήσι, 12 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Παναγιώτη Μπιτσαξή.
Κεντρικός άξονας της συζήτησής τους ήταν το ζήτημα της κυριότητας του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου.
Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Δημοτική Αρχή διεκδικεί την κυριότητά του Αθλητικού Κέντρου, προκειμένου αυτή η σημαντική αθλητική υποδομή, που συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη του τόπου, να εξέλθει από το τέλμα της παρακμής, στο οποίο περιέπεσε λόγω της υφιστάμενης κατάστασης.
Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε να επισκεφθεί άμεσα το Δήμο Καρπενησίου, μιας και η προγραμματισμένη επίσκεψή του αναβλήθηκε λόγω των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και για ακόμη μια φορά τόνισε ότι και η δική του θέση ταυτίζεται με τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης στη σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών για το Κλείσιμο των ΧΑΔΑ

Καρπενήσι, 12 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλου, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα το κλείσιμο των ΧΑΔΑ.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης, ο Βουλευτής Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας, ο  Βουλευτής Φθιώτιδας  Χρήστος Σταϊκούρας, ο Δήμαρχος Λαμιέων  Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Δήμαρχος  Λεβαδέων Νίκος Παπαγγελής και ο Δήμαρχος Λοκρών Νίκος Λιόλιος.    
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης έθεσε το θέμα της προσωρινής λειτουργίας σταθμού μεταφόρτωσης στο Δήμο. Αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι τα χρήματα για το εν λόγω έργο θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν άμεσα στην υλοποίησή του.
Επιπλέον, ο Δήμαρχος έθιξε το ζήτημα της μεταφοράς των απορριμμάτων μέχρι να δημιουργηθεί ο ΧΥΤΑ στο Καρπενήσι, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη η μεταφορά  τους στη Λαμία.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε:
«Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για κάθε Δήμο της Ελλάδας. Μέχρι την απόδοση οριστικής λύσης με τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Δήμο Καρπενησίου, οφείλουμε να υιοθετήσουμε αποτελεσματικούς τρόπους περισυλλογής και διαχείρισης. Βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τη μεταφορά των απορριμμάτων στη Λαμία.  Στηριζόμαστε στη συνεργασία των όμορων Δήμων και δεσμευόμαστε, παρά τις δυσκολίες  να διεκδικήσουμε τους απαιτούμενους πόρους για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σκουπιδιών στο σύνολο του Νέου Δήμου Καρπενησίου».  

Συνάντηση Δημάρχου Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη με τη Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,

Καρπενήσι, 12 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης συναντήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 με τη Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Μαρία Καλτσά.
Κατά τη συνάντηση τους, ο Δήμαρχος έθεσε το μείζον ζήτημα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρπενησίου. Ενημέρωσε τόσο προφορικώς όσο και εγγράφως τη Γενική Γραμματέα για τις ενέργειες ανάκλησης του, που πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά του Δήμου και της επισήμανε την αναγκαιότητα άμεσης αναθεώρησής, μιας και θίγει άμεσα το σύνολο των δημοτών.
Η συνάντηση τους έκλεισε με τη δέσμευση από την πλευρά της κυρίας Καλτσά για περεταίρω διερεύνηση του θέματος.