Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

«Μείζονος σημασίας η αυτοδιοίκηση και αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου»
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Στα πλαίσια της δράσης για θέματα που απασχολούν τον νομό, ο Bουλευτής Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα σειρά επισκέψεων και επαφών με στελέχη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
Επισημαίνεται ότι πάγια επιδίωξη του Βουλευτή Ευρυτανίας είναι η αναβάθμιση του Νοσοκομείου τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και σε υποδομές. Στα πλαίσια αυτά καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ώστε το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου να διατηρήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του, εντασσόμενο στο νοσοκομειακό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με όρους ισοτιμίας και όχι εξάρτησης.
Καθίσταται σαφές ότι ο Βουλευτής τάσσεται υπέρ του αυτοδιοίκητου του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για μια σειρά από λόγους. Αν και κατανοεί το πλαίσιο της αναγκαιότητας για εξορθολογισμό των υπηρεσιών και λειτουργική αναδιάταξη των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. στηρίζει ωστόσο το δίκαιο αίτημα της «Ένωσης Ιατρών και Κέντρων Υγείας Ευρυτανίας» και του Ιατρικού Συλλόγου για αυτόνομη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, το οποίο χρόνια τώρα έχει αποδείξει μέσα από τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων που το στελεχώνουν τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητά του.
Η θέση αυτή δεν αποτελεί μια άρνηση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στη Στερεά Ελλάδα. Αντίθετα σκοπό έχει να τονίσει την ιδιαιτερότητα της γεωμορφολογίας της περιοχής και της κατανομής των κατοίκων της, στοιχεία που είναι άρρηκτα δεμένα με τη διασπορά των ορεινών χωριών της Ευρυτανίας και το βασικό δικαίωμα για ίση πρόσβαση στην Υγεία και του τελευταίου ανθρώπου που είναι πολίτης αυτού του Νομού. Η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας πρέπει πρώτιστα να καλυφθεί μέσα στα πλαίσια του ίδιου του Νομού Ευρυτανίας ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης και συν-διοίκησης, διαφορετικά μια τέτοια απόφαση θα είχε το κόστος που κάθε οριζόντια εξομοίωση στην κατανομή των υπηρεσιών μπορεί να έχει για την υγεία και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη χωριστά. Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Βουλευτής θα συνεχίσει τις επαφές του προς την κατεύθυνση αυτή με στόχο την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με όσο το δυνατόν θετικότερα αποτελέσματα.
Η χιλιομετρική απόσταση από την πόλη της Λαμίας αλλά και η αναγκαιότητα το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου να ικανοποιήσει πρώτιστα τις ανάγκες των κατοίκων του, που ήδη ζουν σε μη ευνοημένες από πλευράς υπηρεσιών υγείας ορεινές περιοχές καθιστούν προτεραιότητα την εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού και τη λογική αξιοποίησή του προς όφελος της υγείας όλων όσων στηρίζονται χρόνια τώρα στις υπηρεσίες που το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου προσφέρει.
Τονίζεται, εντούτοις ότι το Νοσοκομείο Καρπενησίου βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και όχι υποβάθμισης καθώς, μετά από επίμονες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων, υπογράφηκε τελικά στις 30-6-2011 η θετική αξιολόγηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, με βάση την κατατεθειμένη μελέτη, ύψους 2.100.000 Ευρώ. Το ζήτημα περνάει πλέον στην αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αισιόδοξες προοπτικές καθώς το πνεύμα της αναδιάρθρωσης των Νοσοκομείων της χώρας και το σκεπτικό της κυβέρνησης αφορά τη στήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τον πολίτη. Καθώς η Ευρυτανία είναι μια ορεινή και δύσκολη περιοχή, ο Βουλευτής θεωρεί ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αφού και σύμφωνα και με τις διατάξεις της ρυθμιστικής απόφασης, δεν προβλέπονται μετακινήσεις γιατρών  εκτός των ορίων του νομού όπου υπηρετούν.
Τέλος επισημαίνουμε ότι οι παρεμβάσεις του Βουλευτή έχουν συχνά αποτέλεσμα όπως απέδειξε η επαναφορά του Νοσοκομείου στην Γ΄ Ζώνη Εφημεριών, η απελευθέρωση της χρήσης της Λίμνης Κρεμαστών αλλά και η αναβάθμιση του ΤΕΙ Καρπενησίου, και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχιστούν άοκνα ακόμη και στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν περισσότερο πιεστικές προς κάθε κατεύθυνση.


Από το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας

Ηλία Δ.Καρανίκα