Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Προσωρινή διακοπή του επαρχιακού δρόμου Ράχη Τυμφρηστού – Άγ.Απόστολοι – Φουρνά – Ορ. Νομού Καρδίτσας στην θέση "Βράχος"

Για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου
Ράχη Τυμφρηστού – Άγ.Απόστολοι – Φουρνά – Ορ. Νομού Καρδίτσας στη θέση
«Βράχος» ενημερωθήκαμε απο τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ.Βασίλη Καραμπά με σχετική απόφαση.
Ο δρόμος θα κλείσει από 23-06-2010 μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών,για την κατασκευή σκέπαστρου.
Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
Σχετικές εντολές για την διευκόλυνση των οδηγών πήραν η ανάδοχος εταιρεία που  υποχρεούται στην κατάλληλη σήμανση για την καλύτερη ενημέρωση των διερχομένων οδηγών προς αποφυγή καθυστερήσεων και διεξαγωγής ομαλότερα της κυκλοφορίας,ο Δήμος Καρπενησίου  για την ενημέρωση των δημοτών για την διακοπή της κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα, καθώς και Αστυνομικά Τμήματα του Δήμου Καρπενησίου και Φουρνάς, που θα συμβάλουν  στην ομαλότερη
διεξαγωγή της κυκλοφορίαςhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στο Καρπενήσι

Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι κλιμάκιο της Γραμματείας Οργανωτικού και συγκεκριμένα ο κ.Μανώλης Αγγελάκας Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας πρώην Ευρωβουλευτής ,ο κ.Ινιωτάκης Πολυχρόνης Περιφερειάρχης και ο κ.Καγιάρας Ευθύμιος Τομεάρχης θα περιοδεύσουν στο νομό μας την Παρασκευή 24/06/2011
θα βρίσκονται στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες του Δ.Καρ/σιου.

Δομιανοί : 19.00
Αγία Τριάδα : 20.00
Φουρνά :21.00
Το Σάββατο 25/06/2011 το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Δημοτική Κοινότητα του Μεγάλου Χωριού στις 11.00 π.μ.
O Γραμματέας Οργανωτικού θα δώσει συνέντευξη Τύπου στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. Στις 12.00 στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε.

Στις 12.30 θα συγκληθεί Νομαρχιακή Συνέλευση (ΝΟ.Σ) υπό την προεδρεία του Γραμματέα Οργανωτικού .
Η ομιλία του Γραμματέα θα περιλαμβάνει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο κ.Αντώνη Σαμαρα στο Ζάπειο.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com

Δήμος Καρπενησίου:Υλοποίηση του προγράμματος ¨Δωρεάν διανομή τροφίμων"

 


Σας κάνουμε γνωστό ότι πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 2011« δωρεάν διανομή τροφίμων » με φορέα υλοποίησης και το Δήμο Καρπενησίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Καρπενησίου και τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 € προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και το πρώτο και δεύτερο ανήλικο παιδί και κατά 40% για το καθένα από τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.
2. Το εισόδημα αυτό αφορά το προηγούμενο έτος και αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
3. Να μην έχουν λάβει τρόφιμα από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το ίδιο έτος.
Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Δήμο Καρπενησίου (στην κ. Σπυριδούλα Καλύβα και στην κ. Ελένη Κατή ) μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και είναι:: <--more-->
 Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.
 Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), , στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία του αρθρου 1, παραγ. 1, της παρούσης.