Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

1ο Ασφάλτινο Ράλλυ Σπριντ Καρπενησίου

Καρπενήσι, 20 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καρπενησίου και ο Δήμος Καρπενησίου διοργανώνουν στις 25 & 26 Ιουνίου 2011 τον Αγώνα 1ου ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ που προσμετρά στο Κύπελλο Ασφάλτινου Σπριντ Ελλάδος, σε ασφάλτινη διαδρομή μήκους 8.250 km, σε δύο σκέλη.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή της Παλιάς Ράχης Καρπενησίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τεχνικός Έλεγχος: ΣΑΒΒΑΤΟ 25-06-2011, 15:30 – 18:00, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου.
Πανηγυρική Εκκίνηση: ΣΑΒΒΑΤΟ 25-06-2011, 19:30,  στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου.
Εκκίνηση: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-06-2011, 10:00, στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου.
Απονομή Επάθλων: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-06-2011, 14:30,  στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου.


Οργανώνεται ο δήμος Αγράφων.Mε ελλείψεις όμως σε βασικούς τομείς

Οργανώνεται ο δήμος Αγράφων.Mε ελλείψεις όμως σε βασικούς τομείς

Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Yπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) απο το ΔΣ.Σε ποιούς τομείς "πονάει" ;
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗΣ» και με στόχο την υποβοήθηση των νέων Δήμων στην εκπόνηση των Οργανισμών Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ.), συγκροτήθηκαν, σε κάθε Νομό, Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.Ν.) με αντικείμενο τη σύνταξη των Ο.Ε.Τ. των Δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων.
Για τον δήμο Αγράφων η εισηγητική έκθεση συντάχθηκε από τους:
Παναγιώτη Σσίγκα,Τμηματάρχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συντονιστή της ΟΕΝ, Νεκταρία Δροσίνη, Οικονομολόγο της Σ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ευρυτανίας και τον Κων/νο Σάκη, υπάλληλο του Δήμου Καρπενησίου.
Η έκθεση προέβει σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση πάντα με την σωστή λειτουργία του Δήμου Αγράφων.Αυτά είναι:
-Θα πρέπει απαραιτήτως τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του νέου Δήμου να υπάρξει αξιοποίηση της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης από το Δήμο Καρπενησίου σε υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν από τη Ν.Α. στο Δήμο Καρπενησίου και αυτές είναι: Η Πολεοδομία, η Τπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, η ΣΤΔΚ κτλ. Επίσης, θα χρειαστεί και αξιοποίηση διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Καρπενησίου σε διάφορα επίπεδα.
-Συμπερασματικά  στο Δήμο Αγράφων υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και τους οικισμούς του όπως π.χ.
Έλλειψη υπηρεσιών κοινωνικών, παιδείας, πολιτισμού, απασχόλησης και τουρισμού,
αγροτικής παραγωγής, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, πολεοδομίας, δημοτικής
αστυνομίας κτλ.
-Όσον αφορά στα κτίρια του Δήμου: το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Δημαρχείο είναι
ανακαινισμένο αλλά λόγο ότι είναι μικρό σε τετραγωνικά μέτρα ένα δημοτικό σχολείο κοντά
στο Δημαρχείο διαμορφώνεται σήμερα με σκοπό τη δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων του
Δήμου. Σα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου είναι παλαιά και χρήζουν ανακαίνισης πλην των
κτιρίων που στεγάζονταν τα τέως Δημαρχεία που έχουν ανακαινιστεί από τις προηγούμενες
δημοτικές αρχές.
-Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι το οδικό δίκτυο του Δήμου Αγράφων είναι σχετικά καλό με
εξαίρεση αυτό της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων όπου η οδική σύνδεση μεταξύ των Σοπικών
Κοινοτήτων της περιοχής καθώς και με την έδρα του Δήμου, το Κερασοχώρι, γίνεται ακόμη
από χωματόδρομο.
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κάτοικοι των Σοπικών Κοινοτήτων του Δήμου δεν
έχουν άμεση πρόσβαση στην έδρα του Δήμου και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων διότι πρώτον, ο Δήμος Αγράφων επεκτείνεται σε μεγάλη έκταση και η
έδρα του είναι περίπου στην άκρη του Δήμου, δεύτερον, το χειμώνα υπάρχουν αρκετά
προβλήματα στο οδικό δίκτυο από χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις κτλ και τρίτον, το
συγκοινωνιακό δίκτυο είναι ελλιπές με τάση να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα δρομολόγια
του ΚΣΕΛ στο Δήμο και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να υπάρξουν αποκεντρωμένες
υπηρεσίες στο Δήμο.
-Όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου κρίνεται ικανοποιητικός με
δυνατότητες βελτίωσής του (προμήθεια νέων Η/Τ και εφαρμογών) ώστε να μπορέσει να
αντεπεξέλθει στις νέες του αρμοδιότητες.
Στα οχήματα του Δήμου κρίνονται μέτρια εάν λάβουμε υπόψη τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο το χειμώνα και την δυσκολία πρόσβασης που έχει η
Δημοτική Ενότητα Αγράφων λόγω της γεωφυσικής της μορφής και την ύπαρξη χωματόδρομου.
Σέλος όσον αφορά το προσωπικό που θα στελεχώσει το Δήμο Αγράφων υπάρχει σοβαρή
έλλειψη σε προσωπικό ειδικοτήτων Π.Ε. και Σ.Ε. κατηγορίας καθώς επίσης και σε
Εργατοτεχνικό προσωπικό.
 Σημειώνεται δε, ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους στο Δήμο
κατοικούν μόνιμα στην πόλη του Καρπενησίου ή σε άλλες Σοπικές Κοινότητες εκτός της έδρας
του Δήμου με αποτέλεσμα να μετακινούνται κάθε ημέρα.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/