Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για έγκριση Μ.Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Συνήλθε σήμερα 9-6-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης προς συζήτηση και           έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τω παρακάτω θεμάτων:
·    Τριών φωτοβολταϊκών και έξι αιολικών (ανεμογεννήτριες) τις οποίες απέρριψε διότι δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
·    Τρία λατομεία, δύο πτηνοτροφικές μονάδες, δύο κατασκευές γεφυρών, τρείς μονάδες επεξεργασίας διαφόρων υλικών και δύο αιολικών σταθμών, τις οποίες ενέκρινε διότι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Όλα αυτά τα παραπάνω θέματα αφορούσαν τις Περιφερειακές Ενότητες εκτός της Ευρυτανίας.
v     Τα δύο θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας:
1. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας « ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση «ΜΙΧΟΣ – ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ – ΑΠΕΛΙΝΑ» στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και συνοδά έργα στους Δήμους Καρδίτσας και λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
2. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας.
    (Εισηγητής και των δυο θεμάτων ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Τερζής Α.)
ανεβλήθησαν, ύστερα από αίτημα του Δημάρχου Αγράφων κου Τάτση Δημητρίου για πληρέστερη ενημέρωση ούτως ώστε να υπάρχει και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει αποφασιστικό ρόλο και όχι γνωμοδοτικό .     
                                                                                                     
   Ο Περιφερειακός Σύμβουλος                                                                                                                    
                                                                                           

                                                                                          
                                                                                                                              Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης