Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Έξι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στην Ευρυτανία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011

Έξι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στην Ευρυτανία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011.
Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 15.799. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 1.329 (ποσοστό 8,41%).
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2011, συνεχιζομένης όμως της εν λόγω απόσπασης, μέχρι τη λήξη της. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2011.
Για την Ευρυτανία δήλωσαν και μετατίθονται έξι εκπαιδευτικοί.
Δείτε ποιοί:
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΙΑ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- 009- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ -37,08 Mόρια- Β΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)

ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 002 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,54 Β΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)

ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 028 ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. 50,79 Α΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)

ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ 008 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 37,49 Γ΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)

ΜΠΟΤΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 007 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 13,66 Γ΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)

ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 027 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 28,77 Α΄ Ευρυτανίας (Δ.Ε.)http://prassia-eyrytanias.blogspot.com

Συνεργασία δήμου Αγράφων-Καρπενησίου για την υλοποίηση έργων

Το είχαμε τονίσει και σε παλιότερες αναρτήσεις μας την ανάγκη συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των δύο δήμων της Ευρυτανίας για την γενικότερη ανάπτυξη του νομού.Περισσότερη βέβαια ανάγκη την έχει ο δήμος Αγράφων που έχει και τις λιγότερες υπηρεσίες.
Κάτι τέτοιο συζητήθηκε και εγκρίθηκε απο τα τελευταία δημοτικά συμβούλια και των  δύο δήμων.
Σχετικά το θέμα ανέφερε:"Εγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013".
Στα πλαίσια προσκλήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Δήμος Αγράφων έχει υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις :
1. «Αναβάθμιση-Εξοπλισμός υφιστάμενου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου
Γρανίτσας Δήμου Απεραντίων »
2. «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Δ.Δ Γρανίτσας»
3. «Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Απεραντίων»
4. «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου»
5. «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Δάφνης»
6. «Βελτίωση υδρεύσεων Δ.Δ Χρύσως »
7. «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας»
8. «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ
Κερασοχωρίου»
9. «Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος
Χώρου στην Τ.Κ Χρύσως»
Προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες ωρίμανσης, αξιολόγησης και ένταξης για την χρηματοδότηση των ανωτέρω πράξεων καθώς και η κατασκευή αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22του Ν.3614/2007 κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης(δικαιούχων).

Δεδομένου ότι  ο Δήμος Αγράφων δεν διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια ως δικαιούχος για υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων ενώ ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει την απαιτούμενη από το Ν.3614/2007 διαχειριστική  επάρκεια για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων προτείνεται η κατ’ αρχήν έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com