Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού συμβουλίου στην "Τριχωνίδα ΑΕ"


Συνεδρίασε το Περιφερειακό συμβούλιο στην Λαμία με ένα απο τα θέματα του την εκπροσώπησή του στην "Τριχωνίδα ΑΕ".
Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία με ψήφους 41 ναι, 3 όχι και 1 λευκό όρισε τους κ.κ Καραμπά Βασίλειο και Κοντογεώργο Κων/νο εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader της «Τριχωνίδα Α.Ε.», όπως εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης .
Στο ίδιο θέμα ο Ατιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ζήτησε από το Σώμα να ορίσει δύο εκπροσώπους του, τακτικό και αναπληρωματικό για τις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»
Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία με ψήφους 41 ναι, 3 όχι 1 λευκό όρισε τον κ. Σκλαπάνη Ταξιάρχη τακτικό και τον κ. Κοντογεώργο Κων/νο αναπληρωματικό μέλος ως εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων απο τον δήμο Αγράφων


Όπως ανακοινώθηκε απο τον δήμο Αγράφων θα προχωρήσει άμμεσα στην προσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(2 μήνες), για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών , ενός Χειριστή (Γκρέιτερ)και ενός χειριστή (φορτωτή).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, προτεραιότητα θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του δήμου στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού (αρμόδιος κ. Συγκελοπούλου Μαρία τηλ. 2237351312), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από 02/04/2011 έως 12/04/2011.

Ένας στους πέντε μαθητές καπνίζειΓια πρώτη φορά οι επιστήμονες αποτιμούν θετικά την αντικαπνιστική εκστρατεία στη χώρα μας, όμως τα στοιχεία για το κάπνισμα στις εφηβικές ηλικίες παραμένουν ανησυχητικά. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του υπουργείου Παιδείας με θέμα την «Πρόληψη του Καπνίσματος στη Σχολική Κοινότητα», σχεδόν οι μισοί μαθητές ηλικίας 14-18 ετών έχουν καπνίσει έστω και μια φορά, ένας στους 5 μαθητές είναι καθημερινός καπνιστής και ένας στους 10 είναι βαρύς καπνιστής, δηλαδή, όπως αναφέρεται, καπνίζει πάνω από 10 τσιγάρα την ημέρα.
Ακόμη προκύπτει ότι το κάπνισμα είναι πιο διαδεδομένο στα αγόρια και στο χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό στρώμα..