Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Νέοι όροι δανεισμού για τους υπερχρεωμένους δήμους.Μνημόνιο και στα δάνεια


Νέοι όροι δανεισμού για τους υπερχρεωμένους δήμους.Μνημόνιο και στα δάνεια


Νέοι όροι δανεισμού
Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη χρηματοδότηση χρεών τους , εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της Ένωσης Περιφερειών.
β. Το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που δανείζεται δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό των συνολικών εσόδων του, που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών έπειτα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της Ένωσης Περιφερειών.
Για τη σύναψη δανείων για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ισχύουν τα εξής:
1. Πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη προκαταρκτική μελέτη ή προμελέτη ή οριστική μελέτη των έργων ή προμηθειών για τα οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε.
3. Οι διατάξεις που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων.
4. Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους περιφερειών μειώνονται στο 50%. Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος περιφέρειας, μειώνονται επίσης στο 50%.
5. Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται με όρους που αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει να παράσχει ο δανειζόμενος, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων.
Μνημόνιο για τα δάνεια
Το ΥΠΕΣ θα προσπαθήσει να σταματήσει το ενδεχόμενο χρεοκοπίας των νέων δήμων μέσω του προγράμματος εξυγίανσης που προβλέπει ο «Καλλικράτης». Το πρόγραμμα, όπως αναμένεται, θα βάλει «ψαλίδι» στις λειτουργικές δαπάνες και η ένταξη των δήμων σε αυτό θα γίνεται είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης, το υπουργείο θα αποφασίζει με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών των ΟΤΑ ποιοι δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι δήμοι θα εντάσσονται όταν πληρούν τα εξής κριτήρια:
1. Αν οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις υπερβαίνουν το 20% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του δήμου.
2. Αν το συνολικό χρέος υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό (το υπουργείο προσανατολίζεται να το ορίσει στο 80%) των ετήσιων εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών τελών). http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Έρχονται μειώσεις μισθών εως 25% στον ιδιωτικό τομέα Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011


Έρχονται μειώσεις μισθών εως 25% στον ιδιωτικό τομέα Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011


Αναμένεται έκρηξη των επιχειρησιακών συμβάσεων αφού ήδη πάνω από 1.000 επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για πληροφορίες - '' Ή δέχεστε μείωση μισθών ή απολύσεις''

Αντιμέτωποι με μεγάλες περικοπές στους μισθούς τους βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αφού σύμφωνα με το Βήμα, έρχεται ''καταιγίδα'' ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ''συμφωνούν'' με το προσωπικό τους μείωση μισθών με αντάλλαγμα τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μειώσεις μισθών ξεκινούν από 10% και φθάνουν ως και το 25%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας, τα Εργατικά Κέντρα της χώρας αλλά και από τις δικαστικές αρχές, το επόμενο διάστημα αναμένεται έκρηξη των επιχειρησιακών συμβάσεων, γεγονός που θα λειτουργήσει και ως ντόμινο για τις τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν είχαν προκρίνει στην αρχή την λύση ανάλογων συμβάσεων.

Απόδειξη του τι έρχεται είναι το ότι η υπηρεσία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας έχει πλημμυρίσει από πάνω από χίλια ερωτήματα εργοδοτών που ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου έτσι ώστε να αποφύγουν παρατυπίες κατά τη σύναψη των ειδικών συμβάσεων οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από την βιομηχανική ζώνη της Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων η πίεση παίρνει τη μορφή της ξεκάθαρης απειλής, δηλαδή ή δέχεστε μειώσεις αμοιβών ή θα γίνουν απολύσεις.

newsit

Τέλος τα "45άρια" και οι απευθείας αναθέσεις με την μορφή του κατεπείγοντος


Τέλος τα "45άρια" και οι απευθείας αναθέσεις με την μορφή του κατεπείγοντος


Τέρμα στις απ’ ευθείας αναθέσεις με τη μορφή του κατεπείγοντος βάζει ή, τουλάχιστον θα προσπαθήσει να βάλει με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η ηγεσία του ΥπουργείουΥποδομών। Στόχος, ανάμεσα και σε άλλα, τα περίφημα “45άρια” όπως αποκαλούνται από τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, τα οποία οι δημοτικές αρχές, με τη μορφή του κατεπείγοντος, προωθούσαν σε “δικούς” τους εργολάβους.
Το Νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δημήτρης Ρέππας χθες στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει τη δημιουργία «Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων». Η συγκεκριμένη αρχή θα εξετάζει λεπτομερώς τις δημόσιες συμβάσεις έργου ή μελέτης προτού αυτές υπογραφούν και θα πραγματοποιεί τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις με στόχο τον έλεγχο της σωστής υλοποίησης των συμβάσεων.
Η Αρχή θα ελέγχει επίσης, τις κατασκευαστικές που έχουν αναλάβει δημόσια και ιδιωτικά έργα και θα στελεχωθεί με προσωπικό που είτε θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ είτε θα προέλθει μέσω αποσπάσεων ή μετατάξεων.Για έργα αξίας μικρότερης των 300 χιλιάδων ευρώ καθιερώνεται η χαμηλότερη τιμή, και η πλέον συμφέρουσα, σε οικονομικό επίπεδο προσφορά, για τα υπόλοιπα έργα.
Σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών, το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, εξαιρετικά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Για τις μικρές συμβάσεις ο ανάδοχος δεν θα επιλέγεται αυθαίρετα από την αναθέτουσα αρχή, θα κληρώνεται σε δημόσια κλήρωση και δεν θα απαιτείται να συντρέχει λόγος «επείγουσας» ανάγκης.
Σαφές είναι ότι η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τον τρόπο που επέλεγαν να αναθέτουν έργα της τάξης των 45.000 ευρώ. 
Εάν δε, διαπιστωθεί ότι κατασκευαστική εταιρεία προσέφερε «δώρα» τα οποία έγιναν αποδεκτά από όργανα φορέων που διαχειρίζονται δημόσια έργα με στόχο τον «ευνοϊκό» χειρισμό υποθέσεων, θα επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις και στα δύο μέρη.


Με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και αντικειμενικότητας στους διαγωνισμούς, οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων διεξάγονται από 5μελείς επιτροπές και κατ’ εξαίρεση 3μελείς, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ή όταν οι μελέτες είναι κάτω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών. Ένα από τα μέλη των επιτροπών θα προέρχεται από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων και τα υπόλοιπα θα επιλέγονται ύστερα από κλήρωση.

 Εάν η έκπτωση του αναδόχου ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, η εργολαβία θα ανατίθεται υπό την επιτήρηση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργωνhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/