Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Στην βουλή η χρηματοδότηση του Παραμεγδόβιου

Για άλλη μια φορά το πρόβλημα της χρηματοδότησης του Παραμεγδόβιου φτάνει στην Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος.
Ο βουλευτής ζητά απο τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να  χρηματοδοτηθεί και να κατασκευαστεί άμεσα  ο  Επαρχιακός  δρόμος Νεράϊδας  Καρδίτσας  και  Μαυρομμάτας  Ευρυτανίας αλλά και η  γέφυρα του Μέγδοβα ώστε να  βγεί  επιτέλους  η  περιοχή  από  την  απομόνωση  αφού οι κάτοικοι της περιοχής στερούνται "οποιασδήποτε πρόσβασης και βατότητας"όπως τονίζει.
Η ερώτηση του Βουλευτή έχει ως εξής:
"Η κατασκευή του επαρχιακού δρόμου μεταξύ Νεράιδας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και Μαυρομάτας της Ευρυτανίας αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων των χωριών του νότιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και του βόρειου τμήματος της Ευρυτανίας, που μέχρι σήμερα, τους περισσότερους μήνες του χρόνου, στερούνται οποιασδήποτε πρόσβασης και βατότητας, αφού τόσο η κατασκευή του δρόμου του Παραμεγδόβιου όσο και η κατασκευή της γέφυρας του Μέγδοβα παραμένει ακόμη στα χαρτιά.
Ειδικότερα, το 2007 σε συνάντηση φορέων Καρδίτσας και Ευρυτανίας στην τοποθεσία Ζάχενας, όπου θα γίνει η Γέφυρα του Μέγδοβα, οι Νομάρχες των δύο περιφερειακών ενοτήτων, οι αρμόδιοι μηχανικοί των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μηχανικοί Μελετητικών ιδιωτικών γραφείων, Δήμαρχοι και Πρόεδροι της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου αποφάσισαν ομόφωνα στην αναγκαιότητα κατασκευής του επαρχιακού δρόμου στην υπάρχουσα χάραξη και αποφασίστηκε η υλοποίηση του έργου με πιστώσεις και των δύο Περιφερειών, για τη σύνταξη της οριστικής Προμελέτης του έργου και στόχο την ένταξη του συνόλου του έργου στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Από τότε μέχρι τον Ιούνιο του 2009 για τη σύνταξη της οριστικής Προμελέτης του έργου ολοκληρώθηκαν οι Προμελέτες και τα Περιβαλλοντικά, η Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, , η προκαταρκτική μελέτη της Γέφυρας του Μέγδοβα, η Μελέτη της Οδού μέχρι το στάδιο της Προμελέτης και έχει εγκριθεί από τις δύο Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ τον Σεπτεμβρίου του 2010 έγιναν και οι τελευταίες μετρήσεις για τη σύνταξη της Τελικής Οριστικής Μελέτης του έργου. Για τη προώθηση των μελετών το 2009 ο τότε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθ. Μπούρας ενέκρινε πίστωση 500.000 Ευρώ .
Ο προϋπολογισμός του μελετώμενου έργου για το τμήμα Νεράιδα μέχρι Γέφυρα Μέγδοβα είναι ύψους 15.000.000 Ευρώ (14.300.000 Ευρώ για το δρόμο και 700.000 Ευρώ για τη Γέφυρα) και η ένταξη του στο ΕΣΠΑ αποτελεί επιδίωξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση του επαρχιακού δρόμου Νεράιδας Καρδίτσας και Μαυρομάτας Ευρυτανίας για να βγει επιτέλους η περιοχη από την απομόνωση;»