Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ


«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ»ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΣΗ

1. Μήνυμα Δημητρίου Τάτση

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,
φίλες και φίλοι Απεράντιοι,
Αγραφιώτες και Αγραίοι,
Η μεγάλη αλλαγή που έφερε στην πατρίδα μας « ο Καλλικράτης », βάζει τη Δυτική Ευρυτανία μπροστά σε νέα Αυτοδιοικητικά δεδομένα.
Ο νέος Δήμος μας, αποτελεί πρόκληση για το μέλλον μας.
Απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών αλλά και την στελέχωση του νέου θεσμού από έμπειρους ανθρώπους, που έχουν δώσει δείγματα γραφής στο άμεσο παρελθόν.
Απαιτεί την συνένωση δυνάμεων, υπερβαίνοντας τα στερεότυπα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.
Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα εκτιμώντας και τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, με αίσθημα ευθύνης αποφάσισα να θέσω των εαυτό μου στην κρίση των πολιτών του νέου Δήμου Αγράφων.

Με μοναδικό στόχο :
• Την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας.
• Την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη της Δυτικής Ευρυτανίας.

Καλώ κάθε ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη να συγκροτήσουμε την νέα αυτοδιοικητική μας πορεία.
Στην μακρόχρονη Δημοτική μας διαδρομή στον δήμο Απεραντίων, υπερβήκαμε διαχωριστικές γραμμές, αγκαλιάσαμε όλους τους πολίτες, τολμήσαμε ρήξεις και πετύχαμε υψηλούς προγραμματικούς στόχους, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την από εδώ και πέρα δράση μας.
Με τις ίδιες αρχές, ασυμβίβαστοι με κατεστημένες αντιλήψεις και με την απαιτούμενη μαχητικότητα θα συνδιαμορφώσουμε την νέα μας προοπτική στον νεοσύστατο Δήμο μας.
Ο νέος Δήμος Αγράφων, μπορεί και πρέπει να χαράξει τον δικό του δημιουργικό δρόμο, αρκεί να βρεθούμε πολλοί μαζί στην ίδια κατεύθυνση.

2. Το όραμα για τον νέο Δήμο Αγράφων

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Δήμο:
• Ελκυστικό για επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα
• Ελκυστικό για επισκέπτες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
• Με βελτιωμένο επίπεδο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους
• Με εξωστρέφεια
3. Οι στόχοι και η στρατηγική για την Δημοτική Περίοδο 2011-2013

Για την υλοποίηση του οράματος προσδοκούμε την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1. Την συνεχή μείωση της απομόνωσης του Δήμου και η βελτίωση της τεχνικής του υποδομής
2. Την ισόρροπη ανάπτυξη και ομοιογένεια του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του Δήμου
3. Την διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας της ανάπτυξης
4. Την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής
5. Την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την βελτίωση της διοικητικής δομής και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη

Οι στόχοι και η στρατηγική μας για την νέα Δημοτική Περίοδο εξειδικεύεται στους εξής τομείς:
• Ποιότητα Ζωής - εξυπηρέτηση του πολίτη
• Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές
• Παραγωγή – Επιχειρηματικότητα - Απασχόληση
• Πολιτισμός – Τουρισμός


3.1. Ποιότητα ζωής – Εξυπηρέτηση του πολίτη
Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής μας. Αποτελεί χρέος κι ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ενεργός δράση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:
• Αξιοποίηση του Νέου θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη για χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση
• Στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με επιστημονικό προσωπικό
• Ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
• Παροχή υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας
• Συνεχή προσπάθεια για την στελέχωση των αγροτικών ιατρείων
• Στελέχωση του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γρανίτσας
• Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας στην Δυτική Φραγκίστα
• Στήριξη των ατόμων και οικογενειών που έχουν ανάγκη αρωγής του Δήμου μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

3.2. Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές
Η ανάπτυξη του Δήμου μας πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθεί στην αρχή της αειφορίας, η οποία αποτελεί πρωταρχικό στόχο και κυρίαρχο αίτημα μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:
• Ολοκλήρωση των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
• Ορθολογική αξιοποίηση Τοπικών Ενεργειακών Πόρων και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινωνίας των Πολιτών
• Ενεργοποίηση Πυροσβεστικού κλιμακίου Γρανίτσας
• Προώθηση συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων
• Διαχείριση υδάτινων πόρων
• Ολοκλήρωση και λειτουργία ΧΥΤΑ
• Ισχυροποίηση ελέγχου και άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής
• Τουριστική αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών με την δημιουργία εταιρίας Λαϊκής Βάσης για την ανάπτυξη τουριστικών σκαφών και άλλων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.
• Προώθηση μεγάλων οδικών έργων υποδομής:
o Ολοκλήρωση του οδικού άξονα των Αγράφων
o Ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα
o Ολοκλήρωση του παραλίμνιου οδικού άξονα
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων επιχειρείται η καθιέρωση διαδρομών τουριστικής ανάπτυξης «Η Δρόμοι των Λιμνών» (Λίμνη Κρεμαστών – Λίμνη Πλαστήρα – Σμοκόβου – Λιμνών του Αχελώου Συκίας και Μεσοχώρας).
o Αναπλάσεις των πυρήνων των οικισμών των Δήμων και ανάδειξη παραδοσιακών Οικισμών (πχ Μαραθιάς, Βίνιανη)

3.3. Παραγωγή – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση
Προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα με έμφαση στην καινοτομία και κατεύθυνσή προς νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:
• Ενίσχυση των υποδομών του αγροτικού τομέα
• Αξιοποίηση επενδυτικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Ενθάρρυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών
• Πιστοποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων
• Ανασυγκρότηση αρδευτικών δικτύων (Νέου Αργυρίου, Δαφνούλας, Τοπολιάνων, Λογγιτσίου κλπ)
3.4. Πολιτισμός – Τουρισμός
Αναμφισβήτητα ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός αποτελεί το μεγάλο αναπτυξιακό κεφάλαιο της περιοχής. Στρατηγική μας είναι να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο αυτό με σεβασμό στην παράδοσή μας αλλά και τηρώντας τους κανόνες της αειφορίας. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκουμε την:
• Δημιουργία “Σήματος Ποιότητας” για το Δήμο Αγράφων και προβολή του με όλα τα μέσα, ενεργοποιώντας και την τοπική κοινωνία.
• Καταγραφή και ψηφιοποίησης του Τουριστικού και Πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου
• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
• Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• Ανάδειξη των πολιτιστικών, αρχιτεκτονικών και θρησκευτικών μνημείων μας (πχ πέτρινα γεφύρια, παραδοσιακούς νερόμυλους, παραδοσιακά καλντερίμια)
4. Μηχανισμοί Εφαρμογής – Χρηματοδοτικά μέσα υλοποίησης
Το πρόγραμμά μας δεν ακροβατεί σε ανεκπλήρωτους στόχους και υποσχέσεις. Αντιθέτως είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τα ακόλουθα χρηματοδοτικά μέσα:
• Θεσμοθετημένους Πόρους του «Καλλικράτη»
• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013
• Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
• Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
• Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
• Εθνικούς πόρους

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ...Εεεεξω απο τα δόντια...Πατριώτη....
$$ Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την άποψη που διατυπώθηκε πρόσφατα ότι …¨μαζί τα φάγαμε..¨
Λάθος κύριοι….!!!Τι λένε ωρέ Πατριώτη….
Εμείς η νέα γενιά δεν τα φάγαμε ποτέ..Αντιθέτως μετά από το ¨φαγοπότι¨που στήσατε πριν από δεκαετίες μας αφήσατε φέσι τον λογαριασμό.Εμείς οι νέοι ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να συνδιαμορθώσουμε την πραγματικότητα στην οποία σήμερα καλούμαστε να ¨ζήσουμε¨…..
$$ Ένα είναι το σύνθημα που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στο Καρπενήσι κυριώς από μεριά Καρφή…¨Μέχρι τώρα φημιζόμασταν για αθλητικά προπονητικά κέντρα τώρα έχουμε και προπονητικά κέντρα πολιτικών…όσοι κατάλαβαν –κατάλαβαν…
$$ Τους πείραξε η αναφορά μας στα λόγια του Αναστασιάδη που καταφέρονταν εναντίον του Μπακογιάννη….Το ότι προβλήθηκε μέσα από μεγάλο κανάλι και κυριακάτικη εφημερίδα δεν τους πείραξε….Απο εδώ μέσα θα ακούγονται τα πάντα χωρίς λογοκρισία…Από εδώ μιλάνε και γράφουν οι πολίτες και όχι τα παπαγαλάκια κάποιων που με λίγη..παπαγαλίνη..λαλάνε ότι τους υπαγορεύουνΤις απόψεις μας τις γράφουμε με ονοματεπώνυμο και κρινόμαστε…Τις απόψεις άλλων που αναπαράγουμε δεν παει να πει ότι και συμφωνούμε…..
$$ Ρε πατριώτη το πρόγραμμα των υποψηφίων δημάρχων για το δήμο Αγράφων το έχεις δεί……Ποιες είναι οι προτάσεις τους για να βγεί από την αφάνεια και την ερήμωση η Δυτική Ευρυτανία και να να μπει σε ροτα ανάπτυξης;;;;Τι …γουρούνι στο σακί θα πάρουμε!!!!
$$ Ο πρώην εκεί στον Ασπροπόταμο κατεβαίνει ως σύμβουλος με τον Τάτση…Οι πρασιώτες εκεί πάνω δεν ξεχνούν τα καμώματά σας κύριοι (τοπικοί,δημοτικοί και μη) και θα το αποδείξουν στις εκλογές αυτές….Μαύρο στους Μαυρογιαλλούρους….
$$ Βλέποντας τους συνδυασμούς των υποψηφίων στην Ευρυτανία ένα είναι το ερώτημα…..¨Η ανανέωση και νέα πνοή που λέγαν όλοι τους πού είναι;;;Εκτός λίγων εξαιρέσεων προτιμήθηκαν τα ¨΄έμπειρα¨στελέχη παρά νέοι και άφθαρτοι…
$$ Δεν αφήνουν ταβέρνα οι υποψήφιοι γυρίζοντας τα χωριά της Ευρυτανίας...Πάει η προβατίνα αμάσητη και το τσίπουρο με το κιλό......Αρκεί να μην πάθουν όπως οι σύμβουλοι που ξεχάσαν και τα αυτοκινητά τους μετά.....
Τα ξαναλέμε Πατριώτη

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010
Δώδεκα λόγοι για να μαυρίσετε τους Μαυρογιαλλούρους...


MAΥΡΟ….ΜΑΥΡΟ…ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΛ
ΟΥΡΟΥΣ

# Μαύρο σ΄όσους σας στέλνουν σταυρωμένα ψηφοδέλτια ,θεωρώντας σας αγράμματους…
# Μαύρο σ΄όσους τώρα σας τείνουν το χέρι για χειραψία και σας κερνούν στο καφενείο,ενώ πριν αγνοούσαν την ύπαρξη σας..
# Μαύρο σ΄΄όσους δαπανούν πολλά χρήματα στην προεκλογική τους εκστρατεία. Με την εκλογή τους προσδοκούν να τα εισπράξουν διπλά και τρίδιπλα.
#Μαύρο σ΄όσους σας υποδείξουν να ψηφίσετε υποδεικνύον μπορεί να έχει προσωπικά οφέλη από την εκλογή του υποδεικνυόμενου…
# Μαύρο σε όσους όταν τους χαιρετάς «Γειά σου Γιάννη» σου απαντούν ..»Κουκιά σπέρνω».Δεν έχουν πειστικές προτάσεις…
# Μαύρο σε όσους θεωρούν την ψήφο σας δεδομένη λες και είσαστε «πρόβατα στο μαντρί»..
# Μαύρο στους επαγγελματίες της πολιτικής .Ο κάθε επαγγελματίας προσδοκά προσωπικό όφελος και σας βλέπει σαν πελάτες του..
#Μαύρο σε όσους κοκορεύονται για τα επιτεύγματά τους. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά είναι σεμνοί και υποχρεωμένοι να παράγουν έργο…
# Μαύρο σε όσους δεν έχουνε όραμα για το δήμο…
# Μαύρο σε όσους δεν έχουν την διάθεση να παν κόντρα σε κατεστημένες αντιλήψεις…
# Μαύρο σε όσους μετά την εκλογή τους θα πορευτούν με γνώμονα την επανεκλογή τους ή την αναρρίχηση τους σε υψηλότερο θώκο…
# Μαύρο …μαύρο....μαύροκαι σε όσους ψηφισουν αυτούς που δεν τους αξίζουν..